Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng năm 2022, SXKD của Công ty và hoạt động công đoàn nói chung còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn và các đoàn thể quần chúng vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, giữ vững an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ tối môi trường. Thực hiện tốt chức năng giảm sát; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.

 

Cụ thể, đối với việc thực hiện công tác dân chủ, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết SXKD năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022 đảm bảo đúng qui định, tiến độ và dạt chất lượng tốt; giải quyết kịp thời, thỏa đáng 147 ý kiến tham gia tại Hội nghị người lao động các đơn vị. Tham gia xảy dung bo sung hoàn thiện lễ quy định liên quan tới chế độ chính sách của người lao động; phối hợp ban hành Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 để triển khai thực hiện.

Phối hợp cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống người lao động, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Xây dựng kế hoạch và các nghị quyết liên tịch chăm lo tết cho CNVCLĐ. Bổ sung tiền lương mức 6.000.000 đồng người, cấp hiện vật (20 gạo, 5 kg cá song. 01 hộp bia/người) cho 3342 CBCNV Công ty; giải quyết chế độ và chi kinh phí mức 2.000.000 đồng/người cho 72 cán bộ công nhân viên nghỉ hưu tháng 01 năm 2022, chi kinh phí dịp Tết nguyên đán 2012 cho 40 CBCNV nghỉ hưu năm 2021. Bổ sung tiền lương nhân kỷ niệm ngày giải phỏng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5… Tham gia bố trí lao động phù hợp tại các đơn vị, đảm bảo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi 15 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiếm nghèo với tổng số tiền 7.500.000 đồng. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 200 CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị TNLĐ, bệnh hiểm nghèo theo chương trình Tết thợ mỏ do Công đoàn TKV tổ chức và chương trình chăm lo Tết cho người lao động do Giám đốc và Công đoàn Công ty tổ chức; thăm tặng quà CNVCLĐ các đơn vị trực sản xuất Tết và các dịp lễ với tổng số tiền 318,9 triệu đồng. Gặp mặt động viên và hỗ trợ tiền vé xe ô tô cho 50 VĐV Đội bóng đã nữ TKV về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền 25 triệu đồng...

Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn và nữ công tổ chức kiểm tra các nhà ăn và phòng, chống dịch Covid -19, Giám sát thi nàng bậc 199 công nhân kỹ thuật các phân xưởng, phát hiện vật cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bố trí việc làm, phân phối tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị đảm bảo cộng khai, công bằng.

Phối hợp với chuyên môn tuyên dương các tổ đội, cá nhân có thành tích xuất sắc, thăm hỏi người lao động trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT.VSLĐ năm 2022

Thực hiện chế độ phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2022: Bố trí 12 đoàn viên công đoàn xuất sắc tham dự kỳ nghỉ tại Phú Quốc (từ ngày 11/5 đến 15/ 5 năm 2022) và 176 đoàn viên cộng đoàn xuất sắc tham gia Chương trình phúc lợi - Kỳ nghỉ cuối tuần tại Vịnh Hạ Long do CĐTKV tổ chức (từ ngày 7-8/6 và 8-9/6 /2022), Phối hợp triển khai Nghị quyết liên tịch (NQLT) giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty chuẩn bị cho 700 CNVCLĐ đi tham quan Miền Nam và Nghị quyết liên tịch V/v thực hiện chế độ nghỉ mát và hỗ trợ điều trị năm 2022 cho 240 CBCNV đi nghỉ tại Sa Pa - Lào Cai. Công đoàn Công ty đã chi kinh phí cho 430 người lao động đi tham quan, nghỉ mát và hỗ trợ điều trị với mức 500.000 đ/người. Hỗ trợ cho 1.713 CNVCLĐ tham gia mua Bảo hiểm xe máy ưu dãi của Bưu điện thành phố Cẩm Phả năm 2022, (công đoàn hỗ trợ 30.000đ/người) với tổng số tiền 51.390.000 đồng.

Phối hợp tổ chức kiểm điểm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Xây dựng nội dung triển khai Nghị quyết liên tịch số 08/NQLT/TGD-CDTKV-ĐTQN, ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh, V/v thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLD) năm 2022. Xây dựng và triển khai thực hiện NOLT số 307/NQLT-TTCO – CĐ - ĐTN-CCB, ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022; Xây dựng chương trình hành động số 19/CTHĐ-CĐ, ngày 13/3/2022 về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022... Triển khai Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty. V/v Công đoàn đảm nhận phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV trong quỷ II và quý III năm 2022;

Vận động CBCNV ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt Tháng Công nhân Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022; với chủ đề: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ra về an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, lĩnh hoạt và kiểm soát hiệu qua dịch bệnh COVID-19"; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và mục tiêu AT,VSLD năm 2022.

Phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19: Quan tâm dàm báo chất lượng các bữa ăn ca, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Đồng thời hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng bởi dich bệnh Covid-19.

Tham gia tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho 16.306 người lao động của TKV (trong đó có 3.020 CBCNV Công ty) tại Điểm tiêm nhà thi đấu Tuyển than Của Ông đảm bảo an toàn tuyệt đối và hoàn thành trước tiến độ TKV giao 01 ngày.

Về các phong trào thi đua, Công đoàn Công ty đã phối hợp triển khai Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/TKV-CĐTKV, ngày 03/01/2022 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng san Việt Nam về phát động thi đua năm 2022 với mục tiêu tổng quát “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Ký kết Kế hoạch liên tịch với Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao - Thu nhập cao”. Vận động CNVCLĐ Công ty tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn phát động.

Khắc phục khó khăn, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đmr bảo tiền lương bình quân toàn Công ty 6 tháng đạt: 11,5 đồng người/tháng. đạt 123,5% kế hoạch năm 2022 và 123,5% so với cùng kỷ 2021.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phố biển chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của TKV, Công ty và tố chức công đoàn các cấp. Tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về những chủ trương, những khó khăn, thuận lợi của Công ty, của TKV và đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chung, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong trạng thái bình thường mới vv...

Phối hợp với Trung tâm truyền thông Quang Ninh tuyên truyền về hoạt động của nữ CNVC của Công ty thi đua lao động sản xuất chảo mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tích cực tham gia cuộc thi anh “Hoa của Mỏ" trên Facobook "Công đoàn TKV” do Công đoàn TKV phát động, kết quả có 01 giải A. 02 giải khuyến khích. Triển khai đăng ký phong trào “Hai giỏi và thực hiện kế hoạch hoá gia đình trong nữ CNVCLĐ năm 2022. Công ty đã thưởng động viên 106 cháu con CNVCLĐ Công ty dỗ Đại học chính quy năm 2021 và đạt học bổng năm học 2020 - 2021 với tổng số tiền 53 triệu đồng.

Triển khai hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em" và Ngày gia đình Việt Nam” theo kế hoạch của Công đoàn TKV. Triển khai Kế hoạch liên tịch số 1330 KHLT-TTCO-CĐ, ngày 20/5/2012 V/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình trẻ em năm 2022. Phối hợp với Cộng đoàn TKV và Công ty thăm hỏi tặng quả 75 con CNVCLD có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và Trưởng Mầm non Của Ông nhân dịp Tết thiếu nhi 16 năm 2022, với tổng số tiền 67, 5 triệu đồng.

Xây dựng Kế hoạch Liên tịch về việc Tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, gia đình CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trảo “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi" năm học 2021, 2022. Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên để Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số" do Ban nữ công CĐTKV tổ chức tại điểm cầu Công ty TTCO với tổng số 295 đại biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; tham gia xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ trong Công ty của UBKT Đảng ủy, bộ phận thanh tra pháp chế, Ban thanh tra nhân dân và bộ phận kiểm tra của các đoàn thể quần chúng Công ty năm 2022. Kiểm tra Công đoàn bộ phận Khối kỹ thuật và Công đoàn bộ phận Khối nghiệp vụ theo kế hoạch.

                                      Phan Thủy (TTVH) 

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG