Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)

Trong điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Công ty đã tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đạt hiệu quả cao. Các hoạt động trong Tháng công nhân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý và người lao động trong sản xuất và công tác an toàn.

 

Tháng công nhân 2022, Công ty đã hoàn thành trên 100% KH SXKD được TKV giao; bố trí đủ việc làm, thu nhập bình ổn định cho người lao động, bình quân: 11.544.386 đồng/người/tháng đạt 124,03% kế hoạch, tăng 27,76%  so với cùng kỳ năm 2021;

Kết quả cụ thể đạt được như sau:

1. Giám đốc và Công đoàn Công ty đã phối hợp triển khai kế hoạch, biện pháp thực hiện tới 100 % CBCNV các đơn vị, thông qua hệ thống văn bản và các phương tiện truyền thông: Phổ biến tại các buổi nhật lệnh đầu ca sản xuất, sinh hoạt tổ công đoàn, sinh hoạt an toàn vệ sinh viên ... Vận động CBCNV ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt chủ đề tháng công nhân - tháng hành động ATVSLĐ năm 2022.

         2. Tuyên truyền các nội dung Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ; Công đoàn Công ty cấp phát băng dôn, áp phích cho các CĐBP tuyên truyền, treo tại nhà giao ca nhật lệnh, văn phòng đơn vị, các vị trí sản xuất tập trung đông công nhân. Đồng thời sử dụng facebook, fanpage, nhóm Zalo, Website để chuyển tải các nội dung Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ.

  3. Tổ chức giải cầu lông bóng bàn nội bộ và tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại đơn vị và TKV. Tham gia Ngày hội Thể thao Văn hóa lần thứ X - năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại cụm Cẩm Phả- đạt giải Nhì toàn đoàn/40 đoàn)...

4. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; kịp thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo quyền, lợi ích tốt nhất cho CNVCLĐ. Xây dựng qui định trả lương mới theo vị trí làm việc; khuyến khích người lao động đạt năng suất cao, hiệu quả tốt và an toàn. Công ty đã chi hỗ trợ cho 2.866 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, với tổng số tiền 526.523.000 đồng. Phối hợp với các Ban Công đoàn TKV chi hỗ trợ 3 đợt cho 500 CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 442 triệu đồng.

          5. Công đoàn đã chủ động phối hợp với Giám đốc xây dựng KHLT số 857, ngày 7/4/2022 phát động phong trào thi đua “Ngày công cao- Sản lượng cao- Thu nhập cao”. Huy động tổng thể các nguồn lực cho sản xuất than, không để đứt gãy chuỗi sản xuất của từng đơn vị, của vùng và Tập đoàn nói chung: Vận động người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích trong mỗi ca sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng ngày công làm việc; bộ phận gián tiếp, phục vụ, phụ trợ đảm bảo, đáp ứng dây chuyền sản xuất chính.

         6. Vận động CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn Công ty tích phát huy tinh thần lao động sáng tạo. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thợ mỏ sáng tạo cho 10 CBCN và bằng Lao động sáng tạo cho 6 CBCN.

7. Phối hợp thành lập và tham gia các đoàn kiểm tra của Công ty tổ chức kiểm tra công tác công tác ATVSLĐ theo KHLT của Giám đốc và Công đoàn Công ty tại các đơn vị. Phối hợp đảm bảo chất lượng, định lượng bữa ăn giữa ca, ăn định lượng, bồi dưỡng hiện vật đúng quy định, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát phiếu thăm dò và Kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng, định lượng bữa ăn ca và bồi dưỡng hiện vật của người lao động.

8. Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro tới cấp tổ sản xuất. Kiểm tra giám sát các công trình sửa chữa thường xuyên; kiểm tra việc chấp hành nội qui lao động; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động; thực hiện công tác môi trường vệ sinh công nghiệp đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch...

9. Trong tháng 5, phối hợp tổ chức huấn luyện định kỳ AT, VSLĐ cho 302 ATVSV của Công ty; huấn luyện an toàn định kỳ cho người làm công tác y tế (nhóm 5). Cử các đồng chí UVBCH Công đoàn Công ty tham gia sinh hoạt mạng lưới ATVSV. Chỉ đạo ATVSV nâng cao ý thức, trách nhiệm và tích cực hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong tháng 5/2022 đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố thiết bị.

10. Công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Phối hợp với lãnh đạo Công ty và phòng AT và BHLĐ, TCLĐ Công ty trao đổi, đối thoại với ATVSV và cán bộ, nhân viên PX Tuyển than 2 về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và việc thực hiện đảm bảo chế độ chính sách với người lao động. Tham gia tổ chức Hội nghị tái cơ cấu Phân xưởng Đầu máy toa xe và Phân xưởng Vận tải với sự tham gia của 67 người; phối hợp bố trí công việc phù hợp, đảm bảo quyền lợi và giải quyết tốt chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

11. Vận động CBCN tổ chức thi tranh, ảnh, báo tường, video, clip tuyên truyền về công tác AT, VSLĐ năm 2022.

12. Hướng dẫn, rà soát gia đình công nhân khó khăn về nhà ở để hỗ trợ 02 gia đình công nhân xây mới nhà ở bằng nguồn quỹ mái ấm công đoàn đợt 01 năm 2022.

          13. Vận động CBCNV hoàn thành 15 công trình của Công đoàn bộ phận đảm nhận và 5 công trình Công đoàn Công ty đảm nhận trị giá gần 30 tỷ đồng, chào mừng Tháng Công nhân và các ngày lễ lớn năm 2022.

       14. Thực hiện các chương trình phúc lợi: Hỗ trợ 1.713 CBCNV mua bảo hiểm xe máy với giá ưu đãi cho CBCN; hỗ trợ kinh phí 30.000 đồng/người/Bảo hiểm với tổng số tiền 51.390.000 đồng. Xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức cho 240 CBCN đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị theo kế hoạch năm 2022 tại Sa Pa - Lào Cai. Bố trí cho 12 CBCN tiêu biểu tham gia kỳ nghỉ tại Phú Quốc trong tháng 5/2022 và 174 CBCN tham gia chương trình kỳ nghỉ cuối tuần trên Vịnh Hạ Long trong đầu tháng 6/2022 do Công đoàn TKV tổ chức. Đề xuất Công đoàn TKV tuyên dương 03 đơn vị, 04 cá nhân tiêu biểu.

15. Bồi dưỡng 19 quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp dịp 19/5/2022.

Trong Tháng Công nhân năm 2022, có nhiều CNLĐ và gia đình được quan tâm, tuyên dương, vinh danh khen thưởng (thăm hỏi, tặng quà 60 tổ đội xuất sắc và 80 CBCNV có thành tích trong sản xuất công tác, 75 gia đình công nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân bị TNLĐ trong tháng 5/2022 với tổng số tiền 275 triệu đồng). Đặc biệt, Công đoàn TKV, Lãnh đạo Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn và phòng ban của Công ty tới nhiều tổ đội sản xuất để thăm hỏi động viên, lắng nghe tâm tư và giải quyết kịp thời các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã khẳng định được sự gắn kết, đồng hành của chuyên môn và tổ chức Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”; tạo cho người lao động thêm yêu mến, tin tưởng, gắn bó với Công ty và tổ chức Công đoàn. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG