Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); chào mừng 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2022). Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động thi đua Tháng 7 năm 2022 như sau:

 

Động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”, thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng hành cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sản xuất đảm bảo “An toàn - Phát triển - Hiệu quả ”; thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn TKV năm 2022 “Sáng tạo - Thiết thực – Vượt khó - Thích ứng an toàn.

Việc phát động và tổ chức các hoạt động thi đua Tháng 7 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và tiếp tục gắn với thực hiện chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kim soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác ATVSLĐ. Tổng kết, đánh giá khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Nội dung chính cần triển khai:

 1. Các cấp công đoàn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua đạt ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao; nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, hoàn thành các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh của tháng 7 năm 2022.
 2. Phối hợp với chuyên môn triển khai, rà soát để có các giải pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ; tích cực triển khai các công trình, phần việc cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; tăng cường các biện pháp ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan (nắng, nóng, mưa bão ...); trang cấp bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cá nhân chất lượng cao, phù hợp với đặc thù ngành nghề cho người lao động.
 3. Chủ động, phối hợp cùng với chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện công tác ATVSLĐ, tập trung vào những nơi có điều kiện sản xuất khó khăn, có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn lao động. Phấn đấu số vụ tai nạn lao động nặng trong tháng 7 giảm so với bình quân 6 tháng, không để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố nghiêm trọng.
 4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV. Phấn đấu, mỗi ATVSV có ít nhất 02 kiến nghị trong tháng; 100% các kiến nghị của ATVSV được lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời.
 5. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong SXKD, tích cực hưởng ứng hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến”. Hoàn thành các công trình, sản phẩm đã đăng ký. Phấn đấu mỗi công đoàn trực thuộc có ít nhất 01 công trình, sản phẩm hoặc 01 giải pháp cấp công đoàn cơ sở liên quan đến thực hiện công tác ATVSLĐ.
 6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của Tháng thi đua gắn với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2022).

Thường trực cùng các Ban Công đoàn TKV tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tại Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thăm, tặng bảo hộ lao động cho người lao động của một số ngành nghề đặc thù. Tổng kết, khen thưởng các tập thể xuất sắc (theo mục tiêu thi đua kèm theo KH).

Công đoàn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, cụ thể hóa các nội dung kế hoạch trên gắn với điều kiện thực tế của đơn vị. Tổ chức phát động, phổ biến động viên người lao động thực hiện hiệu quả Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đây là hoạt động trọng tâm, quan trọng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong năm 2022. Công đoàn các đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức Tháng thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Yêu cầu Công đoàn các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung trên gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, qua Ban CSPL&QHLĐ tại địa chỉ: số 169, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước ngày 05/8/2022, đồng thời gửi file báo cáo và phụ lục vào địa chỉ Email: duongmd@vinacomin.vn./.

MỤC TIÊU THI ĐUA THÁNG 7 CỦA CÔNG ĐOÀN TKV

 1. Giao mục tiêu thi đua tháng 7/2022
 1. Không để xảy ra TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng.
 2. Số người bị TNLĐ nặng thấp hơn bình quân 6 tháng đầu năm 2022.
 3. Thực hiện các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD và tiền lương tháng 7 đạt từ 100% kế hoạch trở lên.
 4. Có ít nhất 1 công trình, phần việc, biện pháp cụ thể mới về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
 5. Trong tháng có ít nhất 01 công trình do Công đoàn cơ sở tham gia đảm nhận hoặc đạt ít nhất 10% chỉ tiêu được giao Giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến”.
 6. Thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ hoặc giải quyết chế độ đối với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 7. Có xây dựng kế hoạch triển khai, tổng kết đánh giá Tháng thi đua và báo cáo kết quả đúng quy định.

II. Điều kiện xếp loại và mức tiền thưởng

 1. Xếp loại A: Đạt đủ 7 nội dung

+ Mức tiền thưởng: (theo quy mô SXKD và số lượng lao động)

 • Khối hầm lò: Khen thưởng mức cao nhất 15 triệu đồng.
 • Khối mặt bằng, lộ thiên, tổng công ty: Khen thưởng mức cao nhất 12 triệu đồng.
 • Khối cơ điện, sàng tuyển: Khen thưởng mức cao nhất 12 triệu đồng.
 • Khối dịch vụ, thương mại: Khen thưởng mức cao nhất 6 triệu đồng
 • Khối sự nghiệp, y tế: Khen thưởng mức cao nhất 5 triệu đồng.
 1. Xếp loại B: Đạt từ 5 nội dung, trong đó phải đạt nội dung 1, 3, 6 và 7.

+ Mức tiền thưởng: (theo quy mô SXKD và số lượng lao động)

 • Khối hầm lò: Khen thưởng mức cao nhất 12 triệu đồng.
 • Khối mặt bằng, lộ thiên, tổng công ty: Khen thưởng mức cao nhất 10 triệu đồng.
 • Khối cơ điện, sàng tuyển: Khen thưởng mức cao nhất 10 triệu đồng.
 • Khối dịch vụ, thương mại: Khen thưởng mức cao nhất 5 triệu đồng
 • Khối sự nghiệp, y tế: Khen thưởng mức cao nhất 4 triệu đồng.

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG