Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-CĐ ngày 31/3/2022 của Công đoàn Công ty về việc Tổ chức triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn phân xưởng Điện nước đã tổ chức phát động thi đua Tháng công nhân 2022 tại phân xưởng với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Thông qua các hoạt động của Tháng công nhân , Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên Công đoàn, người lao động của phân xưởng. 100% CBCNV đã ký cam kết hưởng ứng thi đua thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Thực hiện tháng công nhân, Công đoàn phân xưởng đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên Công đoàn, giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5; giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân ; về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân  và tổ chức Công đoàn  trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nâng cao ý thức, nhận thức của người lao động  về thực hiện công tác an toàn – vệ sinh  lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các vị trí sản xuất của đơn vị.

Ngay khi nhận được kế hoạch, Công đoàn phân xưởng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến tinh thần của Tháng Công nhân tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đến 100% cán bộ công nhân trong đơn vị, phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động một cách thiết thực đáp ứng yêu cầu của đơn vị, chào mừng 136 năm ngày quốc tế lao động 1/5/2022. Vận động cán bộ công nhân hưởng ứng chương trình “ 01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng LĐLĐ Việt nam phát động”. Trong tháng 5/2022,  phân xưởng có 03  sáng kiến tham gia. Tăng cường tuyên truyền vận động thi đua trong đơn vị với chủ đề  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh  lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

 Công đoàn  phân xưởng đã đề nghị Công ty thăm hỏi 3 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc và 01 gia đình khó khăn nhân Tháng Công nhân tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Công đoàn  đơn vị đã  đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh  lao động. làm tranh báo ảnh an toàn, làm 01 video clip về an toàn. Phát động thi đua tại đơn vị, các công trình việc khó tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Đăng ký đảm nhận công trình:  Trung đại tu Hệ thống thông tin tín hiệu Ga Cao Sơn với tổng giá trị gần 700 triệu đồng với 25 đoàn viên Công đoàn  tham gia thực hiện công trình. Thực hiện tiết giảm chi phí hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5/2022. Triển khai thực hiện kế hoạch 36/KH-CĐ duy trì kiểm tra từ 3-4 lần trong tháng. Tuyên truyền bề nổi băng dôn, khẩu hiệu, viết tin bài về Công đoàn Công ty và phòng thi đua văn thể về Tháng thi đua và các hoạt động tại đơn vị.  Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ tại nơi làm việc, không để xảy ra TNLĐ và sự cố thiết bị. Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động.

Công đoàn  phân xưởng phối hợp rà soát các trường hợp gia đình công nhân  của phân xưởng khó khăn về nhà ở. Hiện tại phân xưởng có 2 công nhân  khó khăn về nhà ở nhưng chưa đủ kinh phí để xây sửa nhà trong năm 2022 theo tiêu chuẩn của nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn ” của  Công đoàn  TKV. Công đoàn  phân xưởng đã lập danh sách để tiếp tục theo dõi hỗ trợ trong những năm tiếp theo.

Công đoàn  phối hợp với chuyên môn thực hiện chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh  lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.  Vận động đoàn viên, công nhân  lao động thực hiện các công trình, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số vào công tác quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi- lao động sáng tạo” “Ngày công cao – Sản lượng cao- Thu nhập cao”. Thực hiện tốt chỉ đạo của Công đoàn Công ty để tham gia thực hiện chương trình “Cám ơn người lao động” “Vinh quang thợ mỏ” theo chương trình của TLĐ và công đoàn  TKV...  Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn với cán bộ đoàn viên Công đoàn  phân xưởng, tạo thêm động lực cho cán bộ công nhân toàn phân xưởng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất năm 2022.

         Cửa ông 20/5/2022

CTV: Lưu Hùng Vĩ

Phân xưởng Điện Nước

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG