Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Sáng ngày 05/5, tại Hội trường Công ty, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng Chánh Văn phòng LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí Lãnh đạo Thành phố Cẩm Phả, Lãnh đạo phường Cửa Ông.
 

Lễ ký giao ước thi đua giữa Giám đốc - Công Đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Công ty
 
Tháng Công nhân luôn được Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai tổ chức sâu rộng, gắn liền với các hoạt động về Tháng An toàn, vệ sinh lao động như: Tổ chức mít tinh, phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ; Tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV có người bị tai nạn lao động hiện đang làm việc và công tác trên địa bàn phường; Đôn đốc các đơn vị trong Công ty thực hiện kế hoạch AT,VSLĐ 6 tháng đầu năm 2022; Có phương án phun nước chống bụi, làm sạch mặt bằng sản xuất và duy trì thực vệ sinh công nghiệp tại các đơn vị; Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn cho mạng lưới AT,VSV trong quý II/2022. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ theo quy định của Luật AT,VSLĐ...., nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện Luật lao động, các chế độ, chính sách của Nhà nước; các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động, kỷ luật lao động của TKV và của Công ty.
 

Đ/c Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ phát động
 
Phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Thánh hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Với mục tiêu từng bước nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành nội quy, quy trình của người lao động và người sử dụng lao động. Yếu tố con người là quan trọng là cái gốc để quyết định thành công của mọi vấn đề. Chính vì vậy mỗi CBCNV từ người lao động đến các đồng chí lãnh đạo đơn vị và Công ty ở mỗi lĩnh vực vị trí công tác cần phải chủ động, tích cực và phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác AT, VSLĐ. Và để triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại Lễ phát động, với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo; Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc mọi hoạt động của Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2022 bằng những hoạt động thiết thực nhất, phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Qúy I và tháng 4 năm 2022
 
Trọng tâm triển khai các giải pháp chăm lo, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 và cả năm 2022. Đồng thời, thực hiện tốt các chủ đề trong năm 2022 và mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Vũ Hằng


Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG