Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

Thực hiện Kế hoạch số 565, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” Tuần thứ 3 chính thức bắt đầu từ 8h00 ngày 18/4 đến 23h59' ngày 24/4/2022.

 

Căn cứ vào tổng hợp của bộ phận giúp việc, kết thúc đợt thi Tuần thứ 3 đã có 3.303 người tham gia thi, tổng số lượt tham gia thi là 13.394 người.

Tuần thi thứ 3 được tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đoàn thể từ đơn vị đến Công ty tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Công ty và thu hút một số người ngoài Công ty tham gia.

So với Tuần thi thứ 2: Số lượng CBCNV tham gia, số lượt thi, số điểm bình quân và số đơn vị có tỷ lệ tham gia đạt 100% tiếp tục tăng so (tăng 594 người và 4.181 lượt thi; số điểm bình quân tăng 0,47 điểm). Thời gian hoàn thành bài thi bình quân nhanh hơn, người đạt giải nhất đạt 23 giây, số lượng người hoàn thành bài thi dưới 1 phút tăng thêm gần 100 người so với Tuần thi thứ 2.

Trong Tuần thi thứ 3 tiếp tục có nhiều đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai CBCNV tích cực tham gia ngay từ ngày đầu của Tuần thi và tỷ lệ tham gia đạt trên 95% đến 100% từ ngày thứ 3 của Cuộc thi điển hình là PX Tuyển Than 3. Bên cạnh những cá nhân xuất sắc của Tuần thi thứ nhất và thứ 2 trong Tuần thi thứ 3 cũng xuất hiện thêm nhiều cá nhân tích cực như đồng chí Phạm Thanh Tùng – PX Tuyển Than 3, Trần Trọng Hoàng, Nguyễn Đình Lực, Lại Anh Tuấn – Khối Kỹ thuật,...

Có 10 đơn vị có số lượng CBCNV dự thi đạt 100%; 05 đơn vị có số lượng CBCNV tham dự đạt trên 90%.

Tổng số điểm bình quân của Tuần thi thứ 3 là 9,65 điểm, trong đó có 09 đơn vị có số người tham gia thi đạt từ 9,92 đến 10 điểm: PX Tuyển Than 1, Tuyển Than 3, Tuyển Than 4, Kho bến 1, Kho bến 2, Giám định, Vận tải, Khối Văn phòng, Phòng Điều khiển sản xuất,...

Song, số lượng người ngoài tham gia Công ty tham gia Cuộc thi số lượng còn hạn chế và kết quả chưa cao. Bộ phận nội dung khi soạn thảo đề còn để xảy ra 01 câu lỗi trùng đáp án và 01 câu sai lỗi chính tả. Một số đơn vị tỷ lệ người tham gia và điểm bình quân giảm so với Tuần thi thứ 2 như PX Vận tải, Trung tâm TTVH, Ô tô,...

 Kết quả cuộc thi Tuần thứ 3:

Giải cá nhân

- Giải Nhất: Đ/c Phạm Thanh Tùng – PX Tuyển Than 3.

- 02 Giải Nhì: Đ/c Vũ Huy Hoàng – PX Kho bến 2, Đ/c Nguyễn Hải Phong - PX Đầu máy toa xe.

- 04 Giải Ba: Đ/c Nguyễn Đình Lực – Khối Kỹ thuật, Đ/c Trần Trọng Hoàng – Khối Kỹ thuật, Đ/c Lại Anh Tuấn – Khối Kỹ thuật, Đ/c Trần Tuấn Anh – PX Kho bến 2,

- 06 Giải Khuyến khích: Đ/c Lê Thị Huệ - Khối Văn phòng, Đ/c Nguyễn Văn Chín – Khối Kỹ thuật, Đ/c Nguyễn Đình Tâm – Khối Kỹ thuật, Đ/c Ngô Thị Như Quỳnh – PX Kho bến 2, Đ/c Đinh Hải Phong – PX Điện nước, Đ/c Trần Duy Long – PX Vận tải.

 Giải tập thể

- Giải Nhất: PX Tuyển Than 3.

- 02 Giải Nhì: PX Kho bến 2 và PX Giám định.

- 03 Giải Ba: PX Tuyển Than 1, PX Tuyển Than 2, PX Đầu máy toa xe.

- 05 Giải Khuyến khích:  PX Kho bến 1, PX Lọc – Sấy than, PX Cơ khí, PX Điện nước và Phòng Bảo vệ quân sự.

Tuần thứ 4 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”. bắt đầu thi từ 8h00 ngày 25/4 và kết thúc vào 23h59' ngày 01/5/2022. Đảng ủy Công ty đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Cuộc thi đạt hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                                              

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG