Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)

Thực hiện Kế hoạch số 608-KH/ĐU, ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và kế hoạch số 559-KH/ĐU, ngàỵ 26/01/2022 của Đảng úy Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022) với nội dung cụ thể sau:

1. Công trình “Hệ thống tận thu cám độ tro cao ở Phân xưởng Tuyển than 2”

Địa điểm: Trong mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Tống mức đầu tư: 11,4 tỷ đồng

Thời gian khởi công: Tháng 11/2021; Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2022.

Mục tiêu, ý nghĩa:

+ Sự cần thiết đầu tư công trình: Với nhu cầu than cám 5, 6 cấp cho các hộ điện tăng cao, thì nguồn nguyên liệu cám đá rất cần thiết cho việc chế biến, pha trộn cám 5,6. Nhưng, hiện tại việc tận thu nguôn cám đá chưa triệt đê, do thiêt bị công nghệ mới chỉ đáp ứng tận thu ở cấp -15mm. Trước yêu cầu về nguồn cám đá, cần thiết phải cải tạo công nghệ, lắp đặt máy đập để đập cấp hạt 15- 35mm tận thu từ nguồn đá thải đê nâng cao năng lực tận thu cám đá, do đã nâng câp hạt tận thu trong đá từ cấp -15mm lên cấp 35mm, như vậy đã giảm đáng kể lượng đá thải ra môi trường.

Mặt khác, công nghệ tận thu cám đá chưa tròn, cám đá tận thu được lại không có đường vào pha trộn trực tiếp trong công nghệ mà phải câp xuông toa xe. Việc vận chuyển cám đá bằng toa xe ra kho rồi xúc quay về cấp lại cho nhà máy, hoặc cám đá vừa sản xuất ra phải dùng đầu máy để kéo dồn dịch toa xe chuyên đường mới cấp được vào nhà máy, rồi tham gia chu trình công nghệ từ khâu cấp liệu đầi^ vào đến khâu pha trộn, đã làm tăng chi phí sản xuất, khó khăn trong điều hành tổ chức cấp liệu vào nhà máy, làm giảm năng suất cấp các loại than khác vào sàng. Vì vậy, cần phải cải tạo lại để khắc phục nhược điểm của công nghệ hiện nay.

Xuất phát từ nhu cầu cần số lượng lớn nguồn cám đá phục vụ pha trộn, chế biên than cám 5, cám 6 và những nhược điêm hiện tại của khâu tận thu cám đá, thì cần thiết phải đầu tư máy đập, cải tạo lại thiết bị công nghệ để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và tiêu thụ.

+ Mục tiêu, ý nghĩa: Tận thu tối đa nguồn cám độ tro cao phục vụ pha trộn than, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ, góp giảm phần giảm lượng đá thải ra môi trường; Giảm chi phí công đoạn bốc xúc vận chuyển, ca rô đường sắt cấp liệu cám độ tro cao về nhà máy Tuyển than 1.

Quy mô:

+ Lắp đặt mới 01 sàng công suất 150 T/h, loại 1 tầng lưới (thay thế cho sàng WP415-4 cũ 1 tầng lưới);

+ Lắp đặt mới 01 máy đập, công suất 80T/h;

+ Lắp đặt mới 01 băng 329, loại băng B800, dài 5,6m, công suất 250T/h;

+ Lắp đặt mới 01 băng 330, loại băng B800, dài 12m, công suất 250T/h;

+ Lắp đặt mới 01 băng 330-1, loại băng B800, dài 5,5m, công suất 250T/h;        + Lắp đặt mới 01 băng 478, loại băng B800, dài 8,8m, công suất 150 T/h

(thay thê cho băng B650 cũ);      

+ Cải tạo kéo dài băng 333 thêm 6,7m, công suât 500T/h. 

+ Lăp đặt mới 10 xy lanh điện tại băng DI xuông băng 478 và hô đá, băng 330, băng 330-1, băng 333, sàng 435 (03 xy lanh) và 03 cửa máng hổ cám AK cao;

+ Lắp đặt hệ thống điện động lực, điện điều khiển từ xa, tại chỗ; hệ thống cảnh báo, bảo vệ.

Tiếp nhận, quản lý và vận hành: Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV

Hình thức thực hiện: Thuê ngoài các đơn vị có đủ năng lực.

2. Công trình “Cải tạo công nghệ khử nước than cấp hạt mịn ở Phân xưởng Tuyển than 2”

Địa điểm: Trong mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Tổng mức đầu tư: 11,3 tỷ đồng

Thời gian khởi công: Tháng 10/2021; Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2022.

Mục tiêu, ý nghĩa:

+ Sự cần thiết đầu tư công trình: Máy ly tâm khử nước than cấp hạt mịn D7 đưa vào sử dụng từ 11/2015, qua thực tế sử dụng, máy làm việc rất hiệu quả và là thiết bị không thể thiếu trong khâu công nghệ xử lý bùn nước nhà máy tuyển.

Sản lượng than vào tuyển rửa ngày càng tăng, tỷ lệ cấp hạt mịn trong than nguyên khai lớn từ 284-30% đồng nghĩa với sản lượng cám rửa cấp hạt mịn cần khử nước cũng lớn theo. Hiện tại, trong khâu công nghệ, chỉ có duy nhất 01 máy ly tâm D7, nên máy phải làm việc liên tục và luôn trong tình trạng căng tải. Khi dừng máy để bảo dưỡng, sửa chữa, thì toàn bộ than trên sàng D41.2, D51.2 đi thăng nhập kho, mà thời gian dùng máy bảo dưỡng, sửa chữa rất dài (BD1 từ 84- 12h/lần; TĐT từ 64-10 ngày). Than cám rửa cấp hạt mịn (0-1 mm) ngậm nước, có độ ấm rất cao từ 18 4- 20%, có khi lên đến 24%, không được khử nước, trong quá trình vận chuyến nhập kho, nước tách ra chảy lênh láng, đọng lại trên mặt bằng dọc các tuyến băng vận chuyến, khu vực kho chứa. Môi trường làm việc của băng tải không an toàn và không đảm bảo năng suất vận chuyển.

Ngoài ra, khi sản pham than cấp hạt mịn không được khử nước, độ ẩm sản phẩm cao, rất khó khăn cho công tác điều hành pha trộn, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ và làm thất thoát lượng nước tuần hoàn cho công nghệ.

Do đó việc đầu tư thêm một máy ly tâm D7 thứ 2 là hết sức cần thiết, để sản pham than cấp hạt mịn đảm bảo độ ấm trước khi nhập kho, thuận tiện trong công tác điều hành, bảo dưỡng sửa chữa và đảm bảo on định trong sản xuất.

+ Mục tiêu, ý nghĩa: Khử nước than cấp hạt mịn, đảm bảo độ ấm sản phấm trước khi nhập kho và pha trộn tiêu thụ. Duy trì on định tố chức sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

Quy mô:

+ Cải tạo, xây mới 01 nhà đặt máy ly tâm bằng khung thép kích thước (DxRxC) 9,4x6,35x1 l,26m

+ Cải tạo Băng D8-1 kéo dài thêm 5m; Cải tạo nâng đầu băng D6 và cải tạo Băng 157 hiện có.

+ Lắp đặt mới 01 máy ly tâm khử nước than cấp hạt mịn: Năng suất: 300 tấn/giờ; Cỡ hạt vật liệu: +0,1 mm, -25mm; Độ ẩm sản phẩm sau ly tâm: < 15%;

+ Cải tạo hệ máng rót; Sàn thao tác; Hệ thống điện động lực; điện điều khiển phù hợp với hệ thống.

Tiếp nhận, quản lý và vận hành: Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Hình thức thực hiện: Thuê ngoài các đơn vị có đủ năng lực.

3. Công trình “Hàng rào bảo vệ ranh giới mặt bằng sản xuất Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm”

Địa điểm: Trong mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Tổng mức đầu tư: 7,8 tỷ đồng

Thời gian khởi công: Tháng 12/2021; Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2022.

Mục tiêu, ý nghĩa:

+ Sự cần thiết đầu tư công trình: Ranh giới mặt bằng sản xuất Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm cơ bản là đồi núi, mặt bằng trải rộng, tiếp giáp với nhiều đơn vị sản xuất và tố chức xã hội xung quanh. Hiện tại, mặt bằng ranh giới quản lý của Nhà máy được ƯBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất chưa có hàng rào bảo vệ nên rất khó khăn cho việc quản lý và giữ gìn an ninh trật tự.

Đe đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự ổn định sản xuất và tăng cường công tác quản lý đất đai, cần thiết phải đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ ranh giới mặt bằng sản xuất cho Nhà máy sàng tuyến than Khe Chàm. Tuyến hàng rào bảo vệ mặt bằng cần có những ưu điếm sau: Công trình có tuổi thọ cao, kết cấu bền vững. Chi phí duy trì bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm không cao.

+ Mục tiêu, ý nghĩa: Xây dựng hàng rào bảo vệ ranh giới mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm nhằm đảm bảo an toàn, an ninh ổn định sản xuất; Đảm bảo công tác quản lý đất đai theo quy định.

Quy mô:

+ Xây dựng hàng rào bảo vệ lưới thép gai có tổng chiều dài 2.858,Om, trong đó: Tuyến hàng rào khu vực văn phòng nhà máy (Phía Bắc) là 574,Om; Tuyến hàng rào khu vực mặt bằng sản xuất (Phía Nam) là 2.284,Om

+ Trụ hàng rào bằng bê tông cốt thép KT 200x200; móng trụ đổ bê tông KT 800x800; lưới thép gai 3 ly, gai 2,5 ly, đan ô vuông KT 150x150

Tiếp nhận, quản lý và vận hành: Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

- Hình thức thực hiện: Thuê ngoài các đơn vị có đủ năng lực.

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG