Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”

Thực hiện Kế hoạch số 565, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” Tuần 2 chính thức bắt đầu từ 8h00 ngày 11/4 và kết thúc vào 23h59' ngày 17/4/2022.

BTC Cuộc thi đề nghị các Chi bộ quan tâm chỉ đạo và triển khai tham gia cuộc thi đạt kết quả cao. Đặc biệt lưu ý hướng dẫn người tham gia thi điền thông tin truy cập vào thi theo đúng thể lệ:

- CBCNV trong Công ty điền: Họ tên, dấu cách, số thẻ

- Người ngoài Công ty điền: Họ tên, dấu cách, số điện thoại.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một bộ câu hỏi thi trắc nghiệm về nội dung theo kế hoạch số 565-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Phần mềm tự chọn 20 câu bất kỳ trong kho dữ liệu câu hỏi.

Mỗi người tham gia thi sẽ trả lời 01 gói câu hỏi gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5 điểm, trả lời đúng cả 20 câu thì tổng điểm là 10 điểm. Thời gian thi tối đa của mỗi người/01 lần thi là 10 phút.

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 4/4/2022 và kết thúc vào ngày 08/5/2022. 

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 08 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày Chủ nhật.

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần (không giới hạn số lần thi của mỗi người), tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả của lần thi cuối cùng trong số các lần dự thi. Người dự thi cần cân nhắc lựa chọn có dự tiếp hay không nếu kết quả lần thi trước đã cao.

Người tham gia dự thi đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng quy định, thể lệ của Cuộc thi. Việc tham gia Cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ Cuộc thi. Cá nhân tham gia thi là CBCNV trong Công ty gửi các ý kiến thắc mắc về đơn vị mình đang công tác để đơn vị tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi.

Các Chi bộ, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và các cá nhân quan tâm tham gia Cuộc thi và tuyên truyền về Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả Cuộc thi trong vòng 03 ngày từ ngày công bố kết quả. Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng Đảng ủy - Thường trực Cuộc thi.

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG