Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I năm 2022 - Phan Thủy

Quí I/2022, điều kiện SXKD của Công ty và hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, dịch covid-19 diễn biến phức tạp, song Công đoànCông ty đã phối hợp cùng chuyên môn và các đoàn thể quần chúng vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, giữ vững an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ tốt môi trường ngay từ những ngày đầu năm 2022. Tham gia quản lý và xây dựng, bổ sung kịp thời các nội quy, quy định liên quan tới chế độ chính sách của người lao động. Thực hiện tốt chức năng giám sát; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt mục tiêu kép, thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo bố trí đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định; nâng cao đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động. Kịp thời thăm hỏi động viên CNVC bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xuất sắc, tiêu biểu và người lao động nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; động viên người lao động gắn bó với Công ty và tổ chức công đoàn.

 

Tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt các nội dung qui chế dân chủ theo nghị định 145/2020, ngày 14/12/2020 của Chính phủ và quy chế dân chủ của TKV. Giải quyết kịp thời, thỏa đáng 147 ý kiến tham gia tại Hội nghị người lao động các đơn vị . Tham gia xây dựng bổ sung hoàn thiện 12 quy định liên quan tới chế độ chính sách của người lao động; phối hợp ban hành Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 để triển khai thực hiện.

Phối hợp với Giám đốc Công ty gặp gỡ trao đổi với 72 CNVCLĐ đủ điều kiện về nghỉ chế độ từ 1/4/2022 và việc giải quyết các chế độ chính sách với người lao động theo qui định của nhà nước.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống người lao động, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Xây dựng kế hoạch và các nghị quyết liên tịch chăm lo tết cho CNVCLĐ. Tham gia bố trí lao động phù hợp tại các đơn vị, đảm bảo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi 15 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 7.500.000 đồng. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 200 CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị TNLĐ, bệnh hiểm nghèo theo chương trình Tết thợ mỏ do Công đoàn TKV tổ chức và chương trình chăm lo Tết cho người lao động do Giám đốc và Công đoàn Công ty tổ chức; thăm tặng quà CNVCLĐ các đơn vị trực sản xuất Tết và tiêu thụ than đầu năm mới. Đảm bảo mục tiêu "Tất cả người lao động đều có Tết" và "không ai bị bỏ lại phía sau". Gặp mặt động viên và hỗ trợ tiền vé xe ô tô cho 50 VĐV Đội bóng đá nữ TKV về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Ban thanh tra nhân dân Công ty, UBKT Công đoàn và Ban nữ công tổ chức kiểm tra các nhà ăn và phòng, chống dịch Covid -19. Tham gia giám sát thi chuyển nghề cho 05 công nhân; giám sát phát hiện vật dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 và việc bố trí việc làm, phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công khai, công bằng.

Đặc biệt, phối hợp tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Xây dựng nội dung triển khai Nghị quyết liên tịch số 08/NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN, ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh, V/v thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Xây dựng và triển khai thực hiện NQLT số: 307/NQLT-TTCO- CĐ- ĐTN-CCB, ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022. Xây dựng Kế hoạch liên tịch số 670/KHLT-TTCO-CĐ ngày 21/3/2022 của Giám đốc và Công đoàn Công ty, V/v Công đoàn đảm nhận phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV trong quý II và quý III năm 2022; Xây dựng chương trình hành động số 19/CTHĐ-CĐ, ngày 13/3/2022 về thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022.

Vận động CNVCLĐ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tham gia trồng cây xanh, quy hoạch công tác môi trường, thực hiện các giải pháp phòng chống bụi, nóng, ồn vv... Tăng cường chỉ đạo mạng lưới ATVSV với tổng số 277 người hoạt động đúng qui định. Mạng lưới ATVSV hầu hết đều tích cực hoạt động, góp phần giữ vững an toàn trong sản xuất, công tác.

Trong công tác phòng chống dịch Covid -19, công đoàn, chuyên môn và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 như: Quan tâm đảm bảo chất lượng các bữa ăn ca, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Cấp phát thuốc phòng chống Covid-19 và Vitamin tổng hợp tăng cường sức khỏe cho toàn thể CNVCLĐ để phòng chống dịch. Thực hiện chi hỗ trợ đợt 1/2022 cho 63 người là F0 và F1 của Công ty bị cách ly do dịch Covid-19 với số tiền 39.000.000 đồng. Rà soát, đề xuất hỗ trợ đợt 2 năm 2022 cho 432 người là F0 và F1 đủ tiêu chuẩn hưởng hỗ trợ theo qui định của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng số tiền 396,5 triệu đồng. Hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Dần. Phối hợp bố trí lao động phù hợp với tình hình ra than của các mỏ để đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất trong khi các ca F0 tăng cao.

Vận động CNVCLĐ Công ty tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn phát động. Xây dựng và triển khai chương trình hành động số 28/CTHĐ-CĐ, ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Công đoàn Công ty thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/ĐU và chương trình hành động số 570-CTr/TU của Đảng ủy Công ty về “Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của TKV, của Công ty và tổ chức công đoàn các cấp. Phổ biến, quán triệt tập văn bản hội nghị người lao động Công ty năm 2022 đến CNVCLĐ. Tuyên truyền: Kế hoạch số 563/KH-CĐTKV, ngày 29/12/2021 của Công đoàn TKV, thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ giai đoạn 2021-2020; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 21NQ/ĐU, ngày 06/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 07/01/2022 của Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022; các Nghị quyết chuyên đề: Thực hiện công tác tự quản ANTT, PCCC và CNCH, quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2022-2025; phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022- 2025 tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong trạng thái bình thường mới vv...

Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi ảnh “Tuyển than Cửa Ông đổi mới, phát triển bền vững” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển Than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty.

Tăng cường tuyên truyền vận động CNVCLĐ chấp hành quy định về công tác ATVSLĐ và kỷ luật lao động; phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình "Môi trường làm việc xanh - không khói thuốc lá"; thực hiện các tiêu chí “Sáng - Xanh – Sạch”; tham gia thực hiện các mô hình điển hình "Dân vận khéo" đã đăng ký năm 2022.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 


 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG