Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007-25/5/2022), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2022 như sau:

 

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của công nhân viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong việc phát triển, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tổ chức Tháng Công nhân gắn với các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảm bảo thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp trong Tập đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chuyên môn đồng cấp đế chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.

Công đoàn các cấp trong TKV linh hoạt vận dụng thực hiện chủ đề Tháng Công nhân năm 2022 của Tổng Liên đoàn triển khai là: “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Các hoạt động trọng tâm cần triển khai:

  1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống Công đoàn TKV về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
  2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
  3. Chủ động thực hiện công tác dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
  4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các hội thi, hoạt động văn nghệ, thể thao... cho đoàn viên, công nhân lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn đảm bảo phù hợp với tình hình của dịch bệnh Covid-19. Công đoàn TKV dự kiến tố chức Liên hoan “Tiếng hát thợ mỏ” tại các khu tập thể, chung cư; chỉ đạo công đoàn các đơn vị tham gia chương trình “Kết nối trái tim”.
  5. Tổ chức thăm hỏi, động viên tổ, đội, phân xưởng sản xuất xuất sắc; tổ chức các hoạt động tôn vinh, biêu dương công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, “Vinh quang thợ mỏ”..
  6. Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, thủ tiêu sự cố, tổ chức cho CNLĐ ký cam kết thực hiện an toàn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ ATVSV. Tổ chức kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ.
  7. Sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện các công trình, đề án, đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ vào lao động và SXKD.
  8. Rà soát, kiện toàn công tác tổ chức công đoàn cơ sở; triển khai tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn, chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp theo chỉ đạo của Công đoàn TKV và Tổng Liên đoàn.

Công đoàn TKV giao Ban Tuyên giáo - Nữ công hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể trong Tháng Công nhân sau khi có văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt tuyên truyền Tháng Công nhân; các hoạt động của công đoàn TKV và các đơn vị.

Giao Ban CSPL & QHLĐ hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (sau khi có văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn (Ban hành trước 15/4/2022). Tham mưu tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chương trình “Vinh quang Thợ mỏ”.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy, phối hợp chuyên môn, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và diễn biến của dịch bệnh, xây dựng kế hoạch để triển khai tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Kết thúc thời gian triển khai, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về Ạn toàn, vệ sinh lao động năm 2022 về Ban Tuyên giáo - Nữ công và Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV trước ngày 05/6/2022.

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG