Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”

Thực hiện Kế hoạch số 565, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” Tuần 1 chính thức bắt đầu từ 8h00 ngày 4/4 và kết thúc vào 23h59' ngày 10/4/2022.

 

BTC Cuộc thi đề nghị các Chi bộ quan tâm chỉ đạo và triển khai tham gia cuộc thi đạt kết quả cao. Đặc biệt lưu ý hướng dẫn người tham gia thi điền thông tin truy cập vào thi theo đúng thể lệ:

- CBCNV trong Công ty điền: Họ tên, dấu cách, số thẻ

- Người ngoài Công ty điền: Họ tên, dấu cách, số điện thoại.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một bộ câu hỏi thi trắc nghiệm về nội dung theo kế hoạch số 565-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Phần mềm tự chọn 20 câu bất kỳ trong kho dữ liệu câu hỏi.

Mỗi người tham gia thi sẽ trả lời 01 gói câu hỏi gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5 điểm, trả lời đúng cả 20 câu thì tổng điểm là 10 điểm. Thời gian thi tối đa của mỗi người/01 lần thi là 10 phút.

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 04/4/2022 và kết thúc vào ngày 08/5/2022.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 08 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày Chủ nhật.

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần (không giới hạn số lần thi của mỗi người), tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả của lần thi cuối cùng trong số các lần dự thi. Người dự thi cần cân nhắc lựa chọn có dự tiếp hay không nếu kết quả lần thi trước đã cao.

Người tham gia dự thi đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng quy định, thể lệ của Cuộc thi. Việc tham gia Cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ Cuộc thi. Cá nhân tham gia thi là CBCNV trong Công ty gửi các ý kiến thắc mắc về đơn vị mình đang công tác để đơn vị tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi.

Các Chi bộ, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và các cá nhân quan tâm tham gia Cuộc thi và tuyên truyền về Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả Cuộc thi trong vòng 03 ngày từ ngày công bố kết quả. Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng Đảng ủy - Thường trực Cuộc thi.

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG