Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

Quý 1 năm 2022, Chi bộ PX Tuyển than 1 đã có những chủ trương, biện pháp chỉ đạo hiệu quả nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác xây dựng Đảng phù hợp tình hình thực tế. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định đời sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị.

Chi bộ Tuyển than 1 hiện có 47 viên, chia làm 04 tổ Đảng theo đi theo ca, công tác triển khai học tập Nghị quyết của Đảng, chi bộ đến đảng viên là thuận lợi, đ/c PQĐ (ka trưởng) là tổ trưởng của tổ Đảng. Trong thời gian qua, dù điều kiện sản xuất tại đơn vị còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, than mỏ thiếu, nhu cầu chân hàng mất cân đối nên có thời điểm nhà máy phải nghỉ sản xuất, bố trí sang các đơn vị làm việc, song với sự quyết tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Chi bộ, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức Đoàn thể đơn vị, đặc biệt dưới sự chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy công ty, Ban Giám đốc luôn chỉ đạo điều hành kịp thời trong diễn biến sản xuất hàng ngày.  đơn vị đã vượt qua giai đoạn  khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Theo đ/c Bí thư chi bộ - Quản đốc PX Vũ Quý Dương, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, trước yêu cầu đổi mới, Cấp ủy chi bộ luôn bám sát sự chỉ đạo BTV Đảng ủy công ty, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị, đảng viên. Cùng với đó, trong quý 1 năm 2022 Cấp ủy chỉ đạo tổ chức chi Đoàn thanh niên PX, thực hiện quý đảm nhận về công tác AT,VSLĐ tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò lực lượng xung kích đi đầu trong công tác AT,VSLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung tại đơn vị.

Trong 2 năm gần đây, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Đảng ủy công ty đã quán triệt, triển khai các kết luận, Chỉ thị  các cấp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho người lao lao động, vừa đảm bảo ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.    

Trong đó BTV Đảng uỷ công ty đã có những giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt theo cơ chế thị trường để chỉ đạo Chi bộ phân xưởng  tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định tư tưởng, việc làm và thu nhập cho người lao động; từ những giải pháp phù hợp, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh đạt được đáng ghi nhận trong tháng 3 và quý 1/ 2022 như sau:

*Tháng 3:

Than vào sàng: 240.000 tấn = 115% KH tháng;

  • Than sạch; 205.000 tấn =  118% KH tháng;
  • Tỷ lệ thu hồi: 82,87 =  103% KH.
  • Chi phí vật liệu : 779,81 triệu đồng =  5,99% KH tháng.
  • Chi phí động lực: 750 triệu đồng = 7,38 % KH tháng.

 * Quý 1/2022:

  • Than vào sàng: 619.156 tấn =  24,9% KH năm
  • Than sạch; 531.381 tấn = 25,6  % KH năm
  • Tỷ lệ thu hồi: 83,2 % = 104, 6 % KH.
  • Chi phí vật liệu : 1.464, 63 triệu đồng =   11,21 % KH năm
  • Chi phí động lực: 2.027 triệu đồng = 19,94  % KH năm.

                                                                                    

                                                                                        P. BÍ THƯ CHI BỘ

                                                                                           Hoàng Trung Kiên

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG