Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công đoàn tháng 3/2022 (Hoài Thương)

Dự báo SXKD của Công ty tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thời tiết chuẩn bị vào mùa mưa và có thể còn nhiều diễn biến bất thường.

 

Công ty tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống người lao động, động viên CBCNV thi đua lao động sản xuất, thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ V và Đại hội Đoàn TN Công ty lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2022 2027 phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phối hợp chăm lo đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong điều kiện sản xuất còn khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt công tác chăm lo sức khoẻ cho người lao động trong điều kiện thời tiết chuyển mùa và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Triển khai rà soát và đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà “Mái ấm công đoàn năm 2022 cho gia đình công nhân khó khăn từ nguồn quỹ.

Công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), vận động CBCNV duy trì viết tin bài, ảnh tuyên truyền về SXKD và đời sống xã hội của Công ty và công đoàn phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp phát động hưởng ứng tuyên truyền và thi tranh, báo, ảnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, đảm bảo thiết thực, góp phần nâng cao ý thức về công tác ATVSLĐ cho người lao động; tuyên truyền vận động CBCNV tích cực tham gia cuộc thi ảnh “Tuyển than Cửa Ông đổi mới, phát triển bền vững” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu” sắt son niềm tin với Đảng” kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 11/4(2007-2022), Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007 - 2022) của Đảng ủy Công ty.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản của Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 đến CBCNV các đơn vị để thực hiện

Tuyên truyền CBCNV tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch số 126/KHLTTTCO-CĐ, ngày 14/01/2022 của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2022.

Tăng cường tên truyền trong CBCNVC lao động Công ty tiếp tục phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19 gây ra.

Phối hợp tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH tháng 03 và quý I/2022. Động viên CBCNV khắc phục khó khăn, đăng ký đảm nhận công trình việc khó, giành năng suất cao, triệt để tiết kiệm, đảm bảo tốt công tác an toàn cho người và thiết bị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới AT, VSV các đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Cải thiện tốt điều kiện môi trường làm việc theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001-2015. Thực hiện tốt kế hoạch liên tịch số 385/KHLT-TTCO-CP ngày 15/02/2022 Về việc tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động;

Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, chấp hành các nội quy, quy định của Công ty. Tiếp tục phối hợp rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác AT, VSLĐ; nâng cao trách nhiệm của CBCNV về công tác AT, VSLĐ. Phối hợp tham gia thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Đoàn thanh niên Công ty về quý I/2022 do Đoàn thanh niên đảm nhận đảm bảo công tác AT, VSLĐ; tham gia chấm thi tranh, ảnh, báo tuyên truyền về công tác ATVSLĐ năm 2022.

Tham gia tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2022 cho mạng lưới AT VSV của Công ty. Triển khai xây dựng Nghị quyết liên tịch với Giám đốc Công ty, công đoàn đăng ký quý II, quý III năm 2022 tham gia đảm nhận công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV; xây dựng nghị quyết liên tịch triển khai Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2022

Triển khai tổ chức hoạt động “Tôn vinh áo dài – di sản văn hóa Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ Công ty do Công đoàn TKV phát động. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Thực hiện kế hoạch công tác nữ năm 2022 theo chỉ đạo của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG