Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2022 (Hoài Thương)

Thực hiện công văn số 67/CĐTKV- CSPL & QHLĐ ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2022.

 

Sau khi thống nhất với Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đề nghị các công đoàn bộ phận đơn vị rà soát, xem xét cụ thể đến gia đình công nhân tích cực trong lao động sản xuất. Đặc biệt còn khó khăn về nhà ở và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn trong diện xét hồ trợ nguồn “Quỹ mái ấm Công đoàn” TKV và nguồn Quỹ phúc lợi Tập đoàn đế sửa chữa, xây mới nhà ở trong năm 2022.

Đối tượng nhà ở mái âm Công đoàn là công nhân, cán bộ làm việc tại Công ty, có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị suy giảm khả năng lao động do TNLĐ dưới 81%, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên; thu nhập thấp đang phải ở nhà tạm, nhà xuống cấp hoặc do thiên tai, hởa hoạn làm hư hỏng nặng nhà ở hoặc đã có đất ở họp pháp nhưng chưa có điều kiện xây nhà.

Các trường hợp đặc biệt khác như: Công nhân bậc cao, làm việc lâu năm, hộ gia đình có thu nhập thấp; bị mất sức khỏe do bị TNLĐ; gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân tích cực trong lao động sàn xuất, có nhà xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn hoặc phải thuê nhà đế ở ...

Điều kiện: Gia đình có đất, hoặc nhà ở hợp pháp, không tranh chấp, đất có số dở hoặc có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thấm quyền về quyền sử dụng đất; Ngoài việc xét duyệt theo hoàn cảnh thực tế của gia đình người lao động, sẽ ưu tiên xét hỗ trợ các nhà xây mới có diện tích sử dụng dưới 75m2 (đôi với nhà mái bê tông) và dưới 90m2 (đối với nhà mái tôn) và tổng dự toán dưới 300 triệu đồng; Không xét duyệt đối với những nhà xây mới có tổng chi phí trên 350 triệu đồng, hoặc nhà có tổng diện tích trên 80 m2, có kết cấu mái bê tông.

Mức hỗ trợ xây mới: 60 triệu đồng/nhà. Mức hồ trợ sửa chữa: 20 triệu đồng/nhà.

Đối tượng nhà ở diện chính sách: Là những gia đình cán bộ, công nhân bị chết hoặc bị tàn phế (suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) khi đang làm việc tại các đơn vị trong Công ty, chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát không đảm bảo điều kiện để sinh sống ổn định.

Thực hiện theo quyết định số 352/QĐ-TK , ngày 28/2/2020 của Tổng Giám đốc tập đoàn Công ty nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Quy định hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở, học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt ” trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam. Mức hỗ trợ xây mới: 100 triệu đồng/nhà

Thòi gian khảo sát, xét hỗ trợ

  • Các phân xưởng, khối phòng ban khảo sát, thấm định công khai. Lập hồ sơ, xem xét lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng. Hồ sơ gửi về Công đoàn Công ty trước ngày 10/4/2022 (Đợt 1) và trước 15/8/2022 (Đợt 2).
  • Công đoàn Công ty cùng các phòng ban liên quan khảo sát thấm định dự kiến vào ngày 11/4/2022 (Đợt 1) và ngày 22/8/2022 (Đợt 2).

Hồ sơ đề nghị gồm:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ và cam kết xây/sửa chữa nhà mái ấm công đoàn năm 2022 của hộ gia đình công nhân (Mau 1);
  • Ánh chụp hiện trạng nhà đất dự kiến xây/sửa chữa và ảnh đoàn khảo sát tại nhà, đất dự kiến xây/sửa chữa từ 2 -M ảnh cỡ 15cm X 22cm (Mầu 2).

- Dự toán kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (Mau 3);

  • Biên bản khảo sát hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn năm 2022 (Mầu 4);

- Tờ trình của Công đoàn bộ phận và Công đoàn Công ty (Mầu 5a, 5b);

- Danh sách trích ngang của hộ gia đình (Mau 6).

  • Chứng nhận năm công tác (P. TCLĐTL); xác nhận tiền lương 6 tháng liền kề; xác nhận thu nhập bình quân của công nhân (P. KTTK);

- Bản vẽ công trình thi công (mô tả khái quát);

  -  Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chứng nhận của chính quyền địa phương là đất không có tranh chấp.

Thành phần đoàn khảo sát thấm định của Công ty

Gồm đại diện các đơn vị liên quan: Phòng ĐTM, Phòng TCLĐ, Văn phòng, các Ban Công đoàn, đại diện phân xưởng, khối phòng ban có công nhân trong diện khảo sát xây, sửa nhà.

Chương trình hỗ trợ xây, sửa nhà bằng nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và “hỗ trợ xây nhà cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối vói CBCNV, thế hiện tình tương thân tương ái của CBCNV Công ty với những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các đơn vị thông báo rộng rãi tiêu chuấn, đối tượng được duyệt hỗ trợ đến CBCNV, triến khai thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan. Sau khi xét duyệt phải thông báo trên bảng tin danh sách công nhân được đề nghị hỗ trợ để CBCNV biết, đảm bảo đúng quy định.

Đề nghị công đoàn bộ phận các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, rà soát và tố chức khảo sát cụ thê, lira chọn, lập hồ sơ theo mẫu gửi về Công đoàn Công ty theo thời gian qui định. Công đoàn Công ty sẽ tố chức khảo sát, xem xét và thống nhất với Giám đốc Công ty để trình Công đoàn TKV ra quyết định hỗ trợ trong năm 2022.

 



Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG