Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Nhằm tăng cường vai trò quản lý của Công ty về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong toàn Công ty; Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, Công đoàn Công ty xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

 

QUÝ I

Triển khai NQLT giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty về công tác ATVSLĐ năm 2022 đến 100% người lao động. Phối hợp phát động phong trào thi đua về công tác ATVSLĐ và tổ chức cho 100% người lao động ký cam kết không vi phạm nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2022, nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị.

Tuyền truyền các nội dung về quyền và nghĩa vụ công tác ATVSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động; vận động CBCNV chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật an toàn; tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ. Phối họp huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho nhóm 4 và huấn luyện ATVSLĐ bổ sung cho nhóm 3 của một số đơn vị.

Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc. Phối họp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Phối họp kiện toàn mạng lưới ATVSV đủ số lượng cho từng nhóm, vị trí làm việc độc lập, có nguy cơ mất an toàn cao; phối họp huấn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, tập trung vào các nội dung như: Chế độ ăn ca, bồi dưỡng hiện vật; giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động; công tác quản lý mạng lưới ATVSV tại đơn vị.

QUÝ II

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch (KHLT) giữa Giám đốc và Công đoàn V/v phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2022. Xây dựng ké hoạch của Công đoàn Công ty và triển khai kế hoạch số 40/KH-CĐTKV, ngày 08/02/2022 của Công đoàn TKV về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, với chủ đề của Tổng Liên đoàn triển khai là: ' Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đến 100% người lao động. Phối họp tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV; tổ chức và vận động CBCNV tích cực tham gia thi tranh, ảnh, báo tường, Vidieo clips tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, PCCC năm 2022.

Công đoàn các cấp chủ động tổ chức và phối họp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ theo chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các vị trí có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ. Giám sát việc giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác ATVSLĐ theo kế hoạch tại các đơn vị.

Phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ-Tháng 7/2022 có mục tiêu, nội dung cụ thể về công tác ATVSLĐ đến các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và 100% người lao động. Có hình thức động viên, khen thưởng việc đảm nhận các công trình phần việc về công tác ATVSLĐ.

Tích cực đăng ký các sáng kiến, giải pháp về công tác ATVSLĐ; tổ chức triển khai, vận động NLĐ hưởng ứng hoàn thành chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Tuyên truyền, động viên người lao động ôn luyện, thi nâng bậc; giám sát, động viên nâng cao chất lượng công tác kèm cặp.

QUÝ III

Phối hợp đánh giá, kiểm điểm công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm. Triển khai các hoạt động trong Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ; tổng họp báo cáo kết quả, đánh giá và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích.

Phối họp huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho nhóm 3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức ăn ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động đảm bảo chất lượng, định lượng và ATVSTP.

Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV; đánh giá phân loại; giám sát việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATV. Phối hợp tổ chức tập huân, hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới ATVSV và các hội nghị, cuộc thi về công tác ATVSLĐ.

Tham gia tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận do công đoàn cấp trên tổ chức.

QUÝ IV

Rà soát nhân sự tham gia mạng lưới ATVSV về số lượng, chất lượng. Phối họp tổ chức bầu chọn và kiện toàn, đề xuất bổ sung thêm ATVSV đối với các tổ sản xuất có nhiều vị trí làm việc cách xa nhau, có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn lao động.

Tham gia kiểm tra công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất, tăng cường kiểm tra giám sát vào ca 2, ca 3; giám sát việc tổ chức ăn ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động đảm bảo chất lượng, định lượng và ATVSTP.

Tham gia đoàn kiểm tra cùng chuyên môn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2022; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ năm 2022, xây dựng mục tiêu, giải pháp công tác ATVSLĐ năm 2023.

Động viên, khen thưởng và đề nghị các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ.

Bùi Ngọc Cường

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG