Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 08 tháng 4 năm 2019, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành "Quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam"; Công ty đã có Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/ 01/2021 V/v ban hành “Quy định Thi đua, khen thưởng”.

 

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngày 27/12/2021;

Để triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng. Xin ý kiến các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty và các thành viên Hội đông Thi đua, khen thưởng Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thời gian xét duyệt thi đua: 6 tháng/lần hay 1 năm/lần;

- Việc quy định các Khối thi đua;

- Sửa đổi, bổ sung phụ lục chấm điểm thi đua cho phù hợp như: trong công tác tái sử dụng vật tư; tiết kiệm chi phí cần quy định cụ thể hơn; vi phạm Quy chế phòng chống ma túy; công tác an toàn đối với các lý do vi phạm khách quan, chủ quan, lặp lại; công tác chăm lo đời sống người lao động, trong đó có việc giám sát nhà ăn; công tác nữ, công tác kế hoạch hóa gia đình;

Thời gian gửi ý kiến về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua): Chậm nhất ngày 06/01/2022 để Thường trực tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đưa vào thông qua Hội nghị người lao động Công ty năm 2022.

Kính đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

 

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG