Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 08 tháng 4 năm 2019, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành "Quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam"; Công ty đã có Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/ 01/2021 V/v ban hành “Quy định Thi đua, khen thưởng”.

 

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngày 27/12/2021;

Để triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng. Xin ý kiến các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty và các thành viên Hội đông Thi đua, khen thưởng Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thời gian xét duyệt thi đua: 6 tháng/lần hay 1 năm/lần;

- Việc quy định các Khối thi đua;

- Sửa đổi, bổ sung phụ lục chấm điểm thi đua cho phù hợp như: trong công tác tái sử dụng vật tư; tiết kiệm chi phí cần quy định cụ thể hơn; vi phạm Quy chế phòng chống ma túy; công tác an toàn đối với các lý do vi phạm khách quan, chủ quan, lặp lại; công tác chăm lo đời sống người lao động, trong đó có việc giám sát nhà ăn; công tác nữ, công tác kế hoạch hóa gia đình;

Thời gian gửi ý kiến về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua): Chậm nhất ngày 06/01/2022 để Thường trực tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đưa vào thông qua Hội nghị người lao động Công ty năm 2022.

Kính đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

 

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG