Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)

Căn cứ công văn số 2564/TTCO-TCLD, ngày 25/11/2021 của Giám đốc Công ty V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Công ty ngày 27/12/2021, V/v xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; Công ty thông báo kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 cụ thể như sau:

 

1. Tổ Lao động tiên tiến: Tổng số tổ hiện có: 291 tổ.

a) Đơn vị đề nghị: 183 tổ = 62,9%.

b) Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: tổ 182= 62,54%.

- 01 tổ không đạt (Tổ Lọc ép Đội 1 – PX Lọc Sấy than), do để xảy ra sự cố ngập nước trạm bơm chuyển tiếp vào ca 3, ngày 26/12/2021.

2. Tổ Lao động xuất sắc:

a) Đơn vị đề nghị: 98 tổ = 53,6% so với tổng số tổ LĐTT.

b) Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 97 tổ = 53,29%.

- 01 tổ không đạt (Tổ Lọc ép Đội 1 – PX Lọc Sấy than), do để xảy ra sự cố ngập nước trạm bơm chuyển tiếp vào ca 3, ngày 26/12/2021.

3. Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2021:

a) Tổng số CBCN trong diện bình bầu: 3.379 người.

b) Đơn vị đề nghị: 2.979 người = 88,16 %

c) Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt:  2.974 người = 88,01 %

- 05 cá nhân không đạt do liên quan đến sự cố ngập nước trạm bơm chuyển tiếp Phân xưởng Lọc Sấy than vào ca 3, ngày 26/12/2021.

4. Danh hiệu CSTĐ cơ sở:

a) Đơn vị đề nghị: 268 người = 9% so với tổng số đề nghị LĐTT.

Trong đó: Cán bộ: 85 người = 31,72%; Công nhân, Nhân viên, Đốc công: 183 người = 68,28%.

b) Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 265 người = 8,91% so với tổng số đạt LĐTT. Trong đó: Cán bộ: 82 người = 30,94%; Công nhân, Nhân viên, Đốc công: 183 người = 69,06%.

- 03 cá nhân không đạt do liên quan đến sự cố ngập nước trạm bơm chuyển tiếp Phân xưởng Lọc Sấy than vào ca 3, ngày 26/12/2021.

5. Danh hiệu CSTĐ Tập đoàn:

a) Đơn vị đề nghị: 75 người = 28% so với tổng số CSTĐ cơ sở.

Trong đó: Cán bộ: 26 người = 34,67%; Công nhân: 49 người = 65,33%

b) Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt đạt: 75 người = 28% so với tổng số CSTĐ cơ sở.

6. Bằng khen của TKV cho các cá nhân đạt Top 10 từ 3 quý trong năm trở lên và các danh hiệu thi đua cấp cao năm 2021

Năm 2021, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng các cấp giai đoạn 2021-2025. Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đã bám theo kế hoạch này để theo dõi, đồng thời đối chiếu với các thành tích đã đạt được giai đoạn 2015-2020 và thành tích trong năm 2021, để cân đối đề xuất các danh hiệu thi đua của năm 2021 cho tất cả các tập thể, cá nhân trong Công ty và đã được Hội đồng TĐKT Công ty duyệt thông qua.

(Có các danh sách đề nghị kèm theo)

Để hoàn thiện các hồ sơ báo cáo thành tích gửi cấp trên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty thông báo để các đơn vị khẩn trương triển khai hoàn thiện các báo cáo thành tích cấp TKV và cấp cao năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

Tất cả báo cáo thành tích các đơn vị đều phải làm bảng tổng hợp tóm tắt thành tích (theo mẫu gửi kèm).

Thời gian nộp báo cáo thành tích:

- CSTĐ Tập đoàn: Chậm nhất ngày 10/01/2022;

- CSTĐ và Bằng khen Ủy ban quản lý vốn: Chậm nhất ngày 15/01/2022;

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Chậm nhất ngày 20/01/2022.

Lưu ý:

- Đối với đề nghị Bằng khen Ủy ban quản lý vốn, trong phần hình thức khen thưởng, nhất định phải có Giấy khen của Giám đốc Công ty năm 2021.

- Đối với các báo cáo thành tích từ cấp Ủy ban quản lý vốn trở lên, đều phải làm Giấy chứng nhận sáng kiến, mỗi sáng kiến là một giấy chứng nhận riêng, số Giấy chứng nhận để trống để Hội đồng Sáng kiến vào số theo thứ tự của các sáng kiến được công nhận trong năm (theo mẫu gửi kèm).

Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả xét duyệt thi đua năm 2021 đến toàn thể CBCNV và triển khai hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành tích khen thưởng năm 2021 theo đúng hướng dẫn.

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG