Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A

Căn cứ Chương trình công tác số 173/CTr- CĐ, ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, v/v Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Được sự thống nhất của lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, với các nội dung cụ thể sau:

 Thời gian: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 10/01/2022 (Thứ 2).

Hình thức: Hội nghị trực tuyến  qua phần mềm MSTeam.

Địa điểm: Tại Điểm cầu Trung tâm (Hội trường Văn phòng 1 Công ty) và điểm cầu tại các đơn vị: 20 điểm cầu.

Đại biểu khách mời:  Đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; Các đ/c nguyên là Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch CĐBP nghỉ chế độ, chuyển công tác trong năm 2021.

Đại biểu Công ty: Các đồng chí Lãnh đạo Công ty; Ban Thường vụ Công đoàn Công ty; Trưởng các Ban của Đảng; Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư chi bộ; BTV Đoàn TN Công ty; BTV Hội CCB Công ty; Uỷ viên BCH, UBKT Công đoàn Công ty; Ban nữ công Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty; các đ/c Trưởng tiểu ban TTND các đơn vị; các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận các đơn vị; Đoàn viên công đoàn nhận các danh hiệu thi đua năm 2021; "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc" tiêu biểu năm 2021.

Đề nghị chuyên môn hỗ trợ bao gồm các nội dung sau: Trang khánh tiết tại Văn phòng 1; Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu, phụ vụ và lái xe. Chi ăn trưa cho đại biểu cấp trên, đại diện lãnh đại Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty tiếp khách: 25 xuất, mức ăn theo quy định của Công ty.

Chi phí Công đoàn: Chi thưởng cho các Công đoàn bộ phận, các tổ và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2021 theo quy định. Thưởng đại biểu dự hội nghị: Mức 500.000 đ/đại biểu. Chi hỗ trợ lái xe, phục vụ: Mức 300.000 đ/người

Yêu cầu Công đoàn bộ phận các đơn vị căn cứ vào số lượng được phân bổ, lập danh sách tổng hợp các đại biểu có trong thành phần  dự hội nghị (theo mẫu) gửi về Công đoàn Công ty trước ngày 05/01/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ: buihaiyenttco@gmai.com

Lưu ý: Thành phần ĐVCĐ tiêu biểu được bình chọn trong số "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2021 của đơn vị. (cơ cấu đại biểu theo phân bổ kèm theo)

Các Ban Công đoàn có trách nhiệm tham m­ưu, đề xuất và tổng hợp danh sách báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các công đoàn bộ phận phản ảnh về Văn phòng Công đoàn Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xem xét quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG