Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTCO, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Công ty V/v ban hành Quy định Bình xét lao động tiêu biểu hằng tháng, quý;

 

Để động viên kịp thời và khuyến khích những cá nhân xuất sắc tiêu biểu của Công ty trong tháng 12 và đạt Top 10 quý IV/2021, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị tiến hành bình chọn theo các danh hiệu: "Công nhân, nhân viên, Đốc công tiêu biểu xuất sắc" và "Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu" tháng 12/2021; căn cứ thành tích tiêu biểu trong các tháng 10, 11, 12 để đề nghị đạt Top 10 quý IV/2021. Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục căn cứ theo Quy định Bình xét lao động tiêu biểu hằng tháng, quý, ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-TTCO, ngày 27 tháng 3 năm 2020. Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, các đơn vị chủ động lựa chọn, bình xét, làm báo cáo đề nghị theo Mẫu 1, 2, 3; đảm bảo tỷ lệ công nhân viên được khen thưởng đạt từ 50% trở lên. (Có biểu chỉ tiêu phân bổ kèm theo).

Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Công ty căn cứ danh sách các đơn vị gửi lên để tổng hợp, xin ý kiến Hội đồng TĐKT, đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cá nhân xuất sắc tiêu biểu của Công ty tháng 12 và Top 10 quý IV/2021. Đơn vị cần lưu ý đến các cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt Top 10 trong 3 quý năm 2021, để tiếp tục xây dựng trong quý IV/2021, là cơ sở để thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất Giấy khen của Giám đốc và Bằng khen của TKV năm 2021.

Thời gian gửi danh sách về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua): Chậm nhất ngày 31/12/2021. Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG