Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 2636/KHLT-TTCO-CĐ ngày 02/12/2021 v/v tổ chức Hội nghị người lao động, từ ngày 07 – 13/12/2021, 23 đơn vị trong toàn Công ty đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

 

Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo Công ty, đại diện các phòng ban Công ty, lãnh đạo phân xưởng cùng công nhân viên chức – người lao động tiêu biểu trong sản xuất, công tác được tín nhiệm bầu từ hội nghị cấp tổ đội sản xuất đại diện cho tập thể người lao động các đơn vị. 

Để quá trình tổ chức hội nghị đảm bảo dân chủ, đúng trình tự, nội dung. Hội nghị cấp tổ sản xuất, tổ công tác đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đánh giá phân tích những nguyên nhân thiếu sót, tồn tại đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục trong năm 2022.

Trong năm 2021, CBCNV Công ty đoàn kết, tập thể lãnh đạo đồng thuận. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Công ty, các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong các hoạt động, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc quyết liệt; quyết tâm cùng thực hiện nhiệm vụ chung vì mục tiêu xây dựng Công ty phát triển, vì đời sống, việc làm của người lao động. Hệ thống chính trị của Công ty: Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty hoạt động tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận. 

Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 trong điều kiện rất khó khăn. Song đã bố trí đủ việc làm cho CBCNV; điều hành sản xuất linh hoạt, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ được TKV giao. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021 đều cao hơn thực hiện năm 2020. Công ty, phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19; sáng tạo trong tổ chức các hoạt động SXKD-ĐSXH phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV trước dịch bệnh. Tiêm phòng đủ 2 mũi phòng dịch cho toàn thể CBCNV; Cong ty được TKV chọn là điểm tiêm chủng cho trên 8.000 người lao động trong vùng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống người lao động. Thu nhập của CBCNV được nâng cao. Bình quân đạt trên 10 triệu đồng /người/tháng. 

Tại hội nghị các đơn vị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Việc thực hiện hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội qui lao động; qui chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; những nội dung sửa đổi, bổ sung. Điều kiện làm việc; thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tới.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc, đồng thời Hội nghị đã bầu 260 đại biểu đi dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022 cấp Công ty.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022 cấp tổ, đội, phân xưởng, khối phòng ban nhằm giúp Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc Công ty đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Đồng thời để trao đổi thông tin giữa người sử dụng lao động với người lao động (NLĐ), đại diện tập thể NLĐ nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ; tạo điều kiện để NLĐ được hiểu, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội của Công ty.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Công ty đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022 tại các đơn vị được diễn ra đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả; công khai, minh bạch; đúng qui định pháp luật; đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG