Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.

Vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc TTĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Cơ đă chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12/2021. Tham dự cuộc họp có Đảng ủy, Đoàn TN Than Quảng Ninh; Phó giám đốc TT ĐHSX; Phó giám đốc sản xuấưtiêu thụ các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; Các Công ty Kho vận, Giám định, Xây lắp mỏ; Môi trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải; NM nhiệt điện: cẩm Phả, Đông Triều và các Ban trong Tập đoàn.

Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 11 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12/2021; Phát biểu của các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo:

Tháng 11, điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị tập trung sản xuất, chế biến và chuẩn bị chân hàng theo kể hoạch được giao, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Kết quả các chỉ tiêu SXKD chính: Than nguyên khai sản xuất tháng 11 đạt 3,35 triệu tấn bằng 100% KH, 11 tháng đạt 36,9 triệu tấn bằng 93% KH năm; Bóc xúc đất đá tháng 11 đạt 16,98 triệu m3 bằng 105% kế hoạch, 11 tháng đạt 149,2 triệu m3 bằng 93% KH năm; Mét lò đào tháng 11 đạt 22.920m bằng 101% KH, 11 tháng đạt 230.170m bằng 91% KH năm; Tiêu thụ than tháng 11 (Rót tại đầu nguồn) được 4,2 triệu tấn, bằng 99,6% kế hoạch tháng; 11 tháng được 40,99 triệu tẩn, bằng 97,6% kế hoạch năm;

Trong đó: Xuất khẩu tháng 11 được 290 ngàn tấn, bằng 129% kế hoạch tháng; 11 tháng được 1,667 triệu tấn, bằng 134,7% kế hoạch năm; Trong nước tháng 11 được 3,91 triệu tấn, bằng 98% kế hoạch tháng; 11 tháng được 39,33 triệu tấn, bằng 96,5% kế hoạch năm.

Công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ tiếp tục được các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chủ động phòng ngừa không; để xảy ra các vụ việc mang tính chất nghiêm trọng. Tháng 11 là tháng thứ hai trong năm toàn Tập đoàn không để xảy ra TNLĐ chết người.

Tháng 12 điều kiện thời tiết thuận lợi; Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (Nhiều nước trên Thế giới đã phát hiện biến chủng mới Omicron). Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ "Phòng, chống dịch Covid-19 và SXKD hiệu quả trong tình hình mới"; Với phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19" theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ; Chỉ thị số 18 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công văn số 5260 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TKV v/v tăng cưòng thực hiện các giải pháp đảm bào an toàn phòng, chống dịch Covid- 19 trước những diễn biến mới.

Trên cơ sở nhận định tình hình, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ "Kép" giữa sản xuất với việc phòng chổng dịch bệnh Covid-19 và chú ý đến công tác an toàn trong sản xuất; Với kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 11 tháng và để phù họp với diến biến của thị trường, Tập đoàn chỉ đạo điều hành sản xuất năm 2021 với kế hoạch: Than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn, than sạch 39 triệu tấn, tiêu thụ 42 triệu tấn;

Do đó, các đơn vị cần chủ động xây dựng PA điều hành sản xuất, tiêu thụ, đấu thầu thuê ngoài và tập trung sản xuất than chât lượng cao đáp ứng nhu câu của thị trường trong nước và xuất khẩu để tăng hiệu quả kinh doanh; Tăng năng lực chê biên than nguyên khai để giảm lượng than tồn kho; Tập trung đào lò, bóc đất chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện chương trình CGH khai thác, đào lò giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động; Các đơn vị kinh doanh than cuối nguồn chủ động nhận than của các đơn vị về pha trộn, chế biên chuẩn bị chân hàng giao cho các nhà máy điện; Các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch bố trí nghỉ Tet dương lịch phù hợp;

Trên cơ sở đó, các đơn vị vùng miền Tây tiếp tục duy trì sản xuất và làm than chất lượng cao, than cục (Cục 5b.2, cám 3b); Tập trung chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2022; Các đơn vị vùng Hòn Gai tập trung sản xuất, làm than chất lượng cao và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho nhà máy điện; Tập trung đào lò, bóc đất chuẩn bị điện sản xuất cho năm 2022; Các đơn vị vùng cẩm Phả tiếp tục giữ nhịp độ sản xuất, chuẩn bị đủ nguồn than giao cho NM điện Mông Dương; Công ty CP Giám định phối hợp cùng với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng; Kiên quyết xử lý những lô hàng chưa đảm bảo chât lượng hoặc lẫn tạp chất, báo cáo kịp thời về Tập đoàn; Các ban Tập đoàn bám sát nhu cầu của thị trường và thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra đột xuất và các chuyên đề tại các đơn vị để phòng ngừa; Triển khai thực hiện các công văn của TKV về việc tăng cường công tác AT.VSLĐ, BVMT; Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

                                                                               Hoài Thương

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG