Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và chủ trương chỉ đạo của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Đảng ủy TKV đã chỉ đạo Cơ quan quản lý, điều hành kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, điều hành linh hoạt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại đơn vị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, do vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 11 của Tập đoàn đều cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu: Sản xuất than nguyên khai 3,09 triệu tấn, bằng 8% kế hoạch năm, Than tiêu thụ 4,1 triệu tấn, đạt 9,8% kế hoạch năm. Đất bóc 16,6 triệu m đạt 10% kế hoạch năm; Đào lò 22.944 mét, bằng 9,1% kế hoạch năm, trong đó đào lò XDCB 375 mét. Sản xuất khoáng sản Alumin+hydrat quy đổi 129.000 tấn đạt 9,9% kế hoạch. Tiêu thụ alumin 158.660 tấn đạt 12,2% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng 9.100 tấn đạt 9,1% kế hoạch, đồng tấm 2.270 tấn đạt 9,1% kế hoạch năm, kẽm thỏi 1.000 tấn đạt 8,3% kế hoạch. Phôi thép 20.500 tấn đạt 9,3% kế hoạch.  Sản xuất và tiêu thụ điện 961 triệu kWh đạt 9,6% kế hoạch.  Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ: Sản xuất 5.800 tấn đạt 8,1% kế hoạch, tiêu thụ 9.000 tấn đạt 7,8% kế hoạch.  Sản xuất, tiêu thụ Amon Nitrat: Sản xuất 15.500 tấn bằng 9,1% kế hoạch năm, tiêu thụ 15.500 tấn đạt 9,1% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 12,3 ngàn tỷ đồng, đạt 9,9% kế hoạch năm. Trong đó: Doanh thu Than đạt 6,88 ngàn tỷ đồng đạt 10% KH năm: Sản xuất, khoáng sản 2,24 ngàn tỷ đồng, đạt 12,9% KH năm, Sản xuất và bán điện 1,26 ngàn tỷ đồng, đạt 9,4% KH năm; Sản xuất cơ khí 442 tỷ đồng, đạt 17% KH năm, Vật liệu nổ công nghiệp 400 tỷ đồng, đạt 7,9% KH năm và doanh thu khác 105 ngàn tỷ đồng, đạt 6,3% KH năm.

Tính trên 11 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản lượng đạt được của TKV tương đối ổn định: Sản xuất than 35,88 triệu tấn, đạt 93% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020; Than tiêu thụ 41 triệu tấn, bằng 98% kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ; Bốc xúc đất đá 150,5 triệu mở bằng 90% kế hoạch năm, bằng 86% so cùng kỳ; Tổng số mét lò đào 230.189 m bằng 91% kế hoạch năm và bằng 99% so cùng kỳ; trong đó mét là XDCB đạt 3.184 m bằng 50% kế hoạch năm và bằng 78% so cùng kỳ. Sản xuất khoáng sản: Alumin quy đổi 1,34 triệu tấn đạt 103% KH năm và bằng 103% so cùng kỳ; Tiêu thụ Alumin 1,31 triệu đạt 101% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ; Tinh quặng đồng 94,8 ngàn tấn, đạt 95% kế hoạch năm và bằng 122% so cùng kỳ; Đồng tấm 14,83 ngàn tấn đạt 59% kế hoạch năm và bằng 124% so cùng kỳ; Kẽm thỏi 11,45 ngàn tấn, đạt 95% KH năm và bằng 102% cùng kỳ.  Sản xuất điện 9,67 tỷ kWh, đạt 98% kế hoạch năm và bằng 100% so cùng kỳ.  Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp Sản xuất 72,71 ngàn tấn đạt 102% kế hoạch năm và bằng 96% cùng kỳ; Cung ứng 108,8 ngàn tấn đạt 94% kế hoạch và bằng 95% cùng kỳ; sản xuất Nitrat Amon 137,6 ngàn tấn đạt 81% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ; tiêu thụ Amon Nitrat 143,3 ngàn tấn, đạt 84% KH năm và bằng 84% so cùng kỳ.

          Doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng năm 2021 ước đạt 120,19 ngàn tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ. Nộp NSNN ước đạt 17,04 ngàn tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch, và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Doanh thu than đạt 67,42 ngàn tỷ đồng, đạt 98% KH năm, bằng 103% so với cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 17,08 ngàn tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm, và bằng 124% so với cùng kỳ; Sản xuất, bán điện: 12,60 ngàn tỷ đồng, đạt 93% KH năm và bằng 96% so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí: 2,92 ngàn tỷ đồng, đạt 112% KH năm và bằng 124% so cùng kỳ; Sản xuất, cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp: 4,9 ngàn tỷ đồng, đạt 96% KH năm và bằng 95% so cùng kỳ; Sản xuất kinh doanh khác 15,25 ngàn tỷ đồng đạt 92% kế hoạch năm, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2020.

          Bên cạnh đó, TKV cũng đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Lao động toàn Tập đoàn hiện nay là 94.851 người, giảm 958 người so với trong đó khối hầm lò giảm 503 người, khối lộ thiên giảm 427 người). Tiền lương bình quân 12,68 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,8% kế hoạch năm và bằng 92% so với thực hiện năm 2020 (trong đó sản xuất than đạt 13,46 triệu đồng/người/tháng, đạt 97,6% kế hoạch năm và bằng 93% so với thực hiện năm 2020).

                                                                   Phan Thủy (TTVH)


  

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG