Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ - TLĐ, ngày 18/7/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Căn cứ quyết định số 468/QĐ - CĐTKV, ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. Công đoàn TKV hướng dẫn công đoàn các Tổng công ty, công ty các đơn vị trực thuộc tham gia giới thiệu “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” như sau:

Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên.

Tiêu chuẩn: (Biểu chấm điểm tại Phụ lục 1 kèm theo).

- Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Đảm bảo tiền lương, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho NLĐ.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Đạt từ 91 điểm trở lên.

Không xét khen thưởng đối với các tập thể trong các trường hợp sau: Để xảy ra tai nạn lao động chết người; Thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát hoặc có sai sót dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, hoặc đình công trái pháp luật;  Doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật, không thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật.

Hình thức khen thưởng “Doanh nghiệp vì Thợ mỏ”: Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tổ chức vinh danh những doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2021; Được tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Được tặng biểu trưng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị xét thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vì thợ mỏ”: Tờ trình đề nghị của công đoàn đơn vị; Báo cáo thành tích của đơn vị; Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị khen thưởng (có giải trình các tiêu chí chấm điểm và xác nhận của cấp trình khen thưởng).

Thời gian: Hồ sơ 01 bộ gửi về Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam theo địa chỉ số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội và 01 bộ bản mềm qua thư điện tử email: macduyduong@gmail.com trước ngày 20/12/2021.

Công đoàn TKV trên cơ sở hiệp y lấy ý kiến tham gia của cơ quan chuyên môn, Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn TKV xét duyệt và công nhận.

Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Thợ mỏ” là phần thưởng nhằm tôn vinh những Doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. Đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn để tổ chức thực hiện.

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG