Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép

Tháng 11/2021, mặc dù còn nhiều khó khăn song Tập đoàn và Công ty đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc xin mũi 2 cho toàn thể CNVC-NLĐ toàn Tập đoàn và liên tục có nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép vì mục tiêu An toàn đối với sức khỏe người lao động và An toàn đối với hoạt động SXKD.

 

Bên cạnh đó, Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ và chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện. Tháng 11, bình quân thu nhập CBCNV Công ty đạt 9,6 triệu đồng/ người/ tháng.

Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Tập trung chỉ đạo sản xuất, vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển than 4).

Tiếp tục triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.

Duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa, giữ ổn định thiết bị và công nghệ các khâu, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo thanh thoát công nghệ bùn nước trong Công ty. Chỉ đạo tăng cường triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý IV/2021 theo đúng kế hoạch.

Song song đó, trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, Công ty đẩy mạnh tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, điều hành linh hoạt, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ở mức tối ưu, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, không có đơn vị bị bội chi. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Triển khai thực hiện các giải pháp và thường xuyên kiểm kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát lao động, các định mức kinh tế - kỹ thuật để có biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát xây dựng chức năng nhiệm vụ phòng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong Công ty. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động; ổn định việc làm, đời sống, chăm sóc tốt sức khoẻ và giải quyết đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

Tháng 11, Công ty duy trì tổ chức khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho công nhân đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, giám sát, nghiệm thu các suất ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật, quan tâm chăm lo CBCNV Công ty. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3248/3266 = 99,45% và khám chuyên đề nữ cho 1557/1585 = 98,23% đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Kịp thời phối hợp giới thiệu khám và điều trị tuyến trên cho 06 công nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SXKD và quản lý, Công ty tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ từng bước tin học hoá trong công tác quản lý, điều hành, tiết giảm chi phí và nhân lực, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn; phấn đấu đạt mục tiêu "công trường, phân xưởng không giấy tờ". Công ty, phối hợp với Trường QTKD - Vinacomin khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong Công ty. Tổ chức nghiệm thu và rà soát, hoàn thiện lưu trữ hồ sơ các công trình, dự án đã hoàn thành theo quy định.

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Tăng cường và thực hiện nghiêm việc kiểm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, tăng cường giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ ANTT-ATTS trên địa bàn Công ty trong các ngày lễ, lớn và các sự kiện chính trị; phương án đảm bảo ANTT-ATTS trong phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, tài nguyên than trong giao nhận, vận chuyển trên địa bàn phường; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2021 và Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện công tác môi trường theo đúng kế hoạch. Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Tiêu chí Môi trường "Sáng - Xanh - Sạch" tại Công ty theo Quyết định 1525/QĐ - TKV ngày 09/11/2021 của TKV. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác than, đổ thải đất đá của các đơn vị ngành than trên địa bàn TP Cẩm Phả. Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác môi trường, trồng cây, xanh hóa mặt bằng sản xuất phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào cơ sở sản xuất.

Tháng 12, tình hình SXKD của Công ty dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, than tiêu thụ không ổn định; thời tiết vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất. Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, yêu cầu Tập đoàn và Công ty thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công ty, tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 12/2021 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao.

Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất, sinh hoạt hợp lý theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức an toàn cao nhất. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tăng cường chỉ đạo triển khai hoàn thành các công trình sửa chữa lớn năm 2021 và thực hiện công tác bảo vệ môi trưòng theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2021 và Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Rà soát, bố trí và sử dụng lao động linh hoạt, trả lương hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, năng lực thiết bị, lao động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng tự vệ.

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG