Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép

Tháng 11/2021, mặc dù còn nhiều khó khăn song Tập đoàn và Công ty đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc xin mũi 2 cho toàn thể CNVC-NLĐ toàn Tập đoàn và liên tục có nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép vì mục tiêu An toàn đối với sức khỏe người lao động và An toàn đối với hoạt động SXKD.

 

Bên cạnh đó, Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ và chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện. Tháng 11, bình quân thu nhập CBCNV Công ty đạt 9,6 triệu đồng/ người/ tháng.

Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Tập trung chỉ đạo sản xuất, vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển than 4).

Tiếp tục triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.

Duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa, giữ ổn định thiết bị và công nghệ các khâu, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo thanh thoát công nghệ bùn nước trong Công ty. Chỉ đạo tăng cường triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý IV/2021 theo đúng kế hoạch.

Song song đó, trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, Công ty đẩy mạnh tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, điều hành linh hoạt, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ở mức tối ưu, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, không có đơn vị bị bội chi. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Triển khai thực hiện các giải pháp và thường xuyên kiểm kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát lao động, các định mức kinh tế - kỹ thuật để có biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát xây dựng chức năng nhiệm vụ phòng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong Công ty. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động; ổn định việc làm, đời sống, chăm sóc tốt sức khoẻ và giải quyết đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

Tháng 11, Công ty duy trì tổ chức khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho công nhân đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, giám sát, nghiệm thu các suất ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật, quan tâm chăm lo CBCNV Công ty. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3248/3266 = 99,45% và khám chuyên đề nữ cho 1557/1585 = 98,23% đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Kịp thời phối hợp giới thiệu khám và điều trị tuyến trên cho 06 công nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SXKD và quản lý, Công ty tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ từng bước tin học hoá trong công tác quản lý, điều hành, tiết giảm chi phí và nhân lực, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn; phấn đấu đạt mục tiêu "công trường, phân xưởng không giấy tờ". Công ty, phối hợp với Trường QTKD - Vinacomin khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong Công ty. Tổ chức nghiệm thu và rà soát, hoàn thiện lưu trữ hồ sơ các công trình, dự án đã hoàn thành theo quy định.

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Tăng cường và thực hiện nghiêm việc kiểm tra người, phương tiện ra, vào mặt bằng Công ty, tăng cường giám sát chặt chẽ các khâu giao, nhận than, quản lý vật tư, tài sản, làm sạch thùng xe trước khi đi mỏ, giữ ổn định ANTT các khu vực sân ga, các khu vực có lao động đơn vị thuê ngoài sửa chữa thiết bị, thi công công trình. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ ANTT-ATTS trên địa bàn Công ty trong các ngày lễ, lớn và các sự kiện chính trị; phương án đảm bảo ANTT-ATTS trong phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, tài nguyên than trong giao nhận, vận chuyển trên địa bàn phường; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2021 và Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện công tác môi trường theo đúng kế hoạch. Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Tiêu chí Môi trường "Sáng - Xanh - Sạch" tại Công ty theo Quyết định 1525/QĐ - TKV ngày 09/11/2021 của TKV. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác than, đổ thải đất đá của các đơn vị ngành than trên địa bàn TP Cẩm Phả. Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác môi trường, trồng cây, xanh hóa mặt bằng sản xuất phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào cơ sở sản xuất.

Tháng 12, tình hình SXKD của Công ty dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, than tiêu thụ không ổn định; thời tiết vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất. Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, yêu cầu Tập đoàn và Công ty thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công ty, tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 12/2021 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao.

Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất, sinh hoạt hợp lý theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức an toàn cao nhất. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tăng cường chỉ đạo triển khai hoàn thành các công trình sửa chữa lớn năm 2021 và thực hiện công tác bảo vệ môi trưòng theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2021 và Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Rà soát, bố trí và sử dụng lao động linh hoạt, trả lương hợp lý trong toàn Công ty; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, năng lực thiết bị, lao động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng tự vệ.

 Các tin liên quan:
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV quyết định thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét người lao động xuất sắc tiêu biểu hằng tháng, quý (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày đêm hành động Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất
  Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Kết luận nội dung của Giám đốc Công ty tại cuộc họp triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022 (Hoài Thương)
  “Phong trào bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi phân xưởng Kho bến 2 năm 2022”
  Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”
  TKV xin ý kiến về dự thảo phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” (Cẩm Thúy - 542)
  Tuyển than Cửa Ông góp ý kiến về dự thảo phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” (Cẩm Thúy)
  Lịch thi lý thuyết nâng bậc CNKT năm 2022 (Quỳnh Anh - 675)
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với phân xưởng Kho bến 1 hoàn thành công trình: Sửa chữa hệ thống bơm nước dập bụi phục vụ tiêu thụ - chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960-20/8/2022).
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với chi bộ phân xưởng Điện nước
  Hướng dẫn quy trình Bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự bên ngoài (Phạm Thúy Vân - 595)
  TKV hướng dẫn các đơn vị quy trình bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân – 1.760)
  TKV định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong các đơn vị thành viên (Phạm Thúy Vân - 617)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG