Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

Cẩm Phả là một trong 14 Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên là 486 km2 với dân số gần 20 vạn người. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cẩm Phả đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra, Thành phố đã phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngành Than phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với mục tiêu tập trung đầu tư xây dựng Cẩm Phả trở thành trung tâm công nghiệp khai thác thân, sản xuất điện với kỹ thuật và công nghệ hiện đại gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi nhất định và thời cơ có được nhờ thành quả thực hiện thành công mục tiêu kép” năm 2021; thành phố Cẩm Phả cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước đã có tác động ảnh hưởng, gây khó khăn đến mọi mặt của đời sống xã hội, các hoạt động kinh tế và sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng, trong đó ngành dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Mặc dù gặp khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Năm 2021, TKV đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xây dựng Khung phương án đáp ứng với các cấp độ dịch quy mô phù hợp trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thành lập Trung tâm Chỉ huy chi đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; triển khai phương án diễn tập phòng, chống dịch đối với Ban Chỉ đạo của thành phố và Ban Chỉ đạo các phường xã. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân, trong đó có CBCNV của TKV.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ UBND Thành phố bố trí 03 địa điểm tiêm chủng vacxin Covid 19 cho nhân dân trên địa bàn các phường, xã.

 Trong công tác phòng, chống thiên tai, hìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2021 UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toãn; xây dựng Kế hoạch hiệp đồng PCTT&TKCN đối với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, trong đó Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị ngành than.

- UBND thành phố đã ký hiệp đồng với 25 đơn vị ngành than trong đó có 17 đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong triển khai phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2021; Trên cơ sở đó các đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện về vật tư, vật dụng, phương tiện xe máy, lực lượng mg cứu kịp thời khi có mưa bão, lũ lụt xảy ra. Lấy phương châm 3 trước “chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước và bốn tại chỗ vật tư tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ đạo xử lý tại chỗ để chủ động trong chỉ đạo và triển khai phòng tránh, ứng cửu, khắc phục hậu quả.. UBND Thành phố và các đơn vị ngành than thường xuyên giữ liên lạc, tổ chức thường trực chỉ huy đảm bảo 24/24h khi có tin bão đến. Bố trí chỉ huy và lực lượng xung kích túc trực để kịp thời xử lý mọi tình huống, diễn biến đặc biệt lưu ý vào các ngày nghỉ chủ nhật, ngày nghỉ lễ, đêm khuya khi có mưa lớn, bão đến.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện:

+ Nạo vét tuyển mương Y tế từ đoạn trước trạm bảo vệ Cọc Sáu 140m đến đường sắt Cọc Sáu đi Tuyển than Cửa Ông, chiều dài nạo vét 1.485m; khối lượng nạo vét 19.304.4 mg; kinh phí thực hiện 1,4 tỷ đồng.

+ Nạo vét tuyển mượng Hóa chất: từ cánh phải để điều lượng Trạm xử lý nước thải ra đến cầu B5-12 Quốc lộ 18a, chiều dài nạo vét 1960,4m; khối lượng nạo vét 35.816,54 m2; kinh phí thực hiện2,67 tỷ đồng,

Thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tinh Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 19/6/2017 của Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND Thành phố về Thực hiện Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành uỷ Cẩm Phả về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị ngành than đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch triển khai Nghị Quyết 16-NQ/TU ngày 9/5/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 19/6/2019 của Thành ủy Cẩm Phả, Công tác quản lý tài nguyên được quan tâm, thường xuyên có sự tuần tra, kiểm soát, lắp đặt hệ thống camera giám sát; các phương tiện vận chuyển được lắp đặt GPS.

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường triển khai công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của TKV tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài nguyên than trong và ngoài ranh giới mỏ; tổ chức kiểm tra đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; Duy trì việc ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị thuộc TKV, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường, xã triển khai lực lượng phối hợp xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển và chế biến kinh doanh than trên địa bàn.

Ngày 23/8/2021, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Kế thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Trong đó Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị hướng ứng rất mạnh mẽ phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo Đề án. Trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam đã đăng ký kế hoạch trồng 4.198 nghìn cây xanh phân tán tại địa bàn Thành phố Cẩm Phả góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và hạn chế biến đổi khí hậu.

Năm 2021, UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam  thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng yếu của ngành Than. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị ngành thạn trên địa bàn rà soát, cập nhật các dự án của ngành than đủ điều kiện vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Trong 2021, UBND Thành phố Cẩm Phả và  Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam đã duy trì tốt công tác phối hợp trong quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than đã được duy trì thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, tạo sự gắn kết, liên tục góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên của TKV trên địa bàn Thành phố. UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong trao đổi thông tin, tình hình; khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép. Đồng thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Cẩm Phả về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh than, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

                                                          Phan Thủy (TTVH)


 

 Các tin liên quan:
  Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022: Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có được tấm vé vào Bán kết (Phan Thủy -TTVH)
  Đảng uỷ TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 (Phan Thuỷ - TTVH)
  Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (Cẩm Thúy)
  Xây dựng mạng lưới tiếp nhận, quản lý, sử dụng và lưu trữ hình ảnh của Công ty (Hoài Thương – 760)
  TKV tập trung ứng phó với bão số 2 (bão MULAN) và mưa lớn
  Tổng kết Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 7 năm 2022
  TKV nghiên cứu xây dựng quy trình công tác thi đua khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin tuyển dụng lao dộng đợi 2 năm 2022
  Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (Hoài Thương)
  Công an tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Phan Thủy-TTVH)
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV quyết định thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét người lao động xuất sắc tiêu biểu hằng tháng, quý (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày đêm hành động Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất
  Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Kết luận nội dung của Giám đốc Công ty tại cuộc họp triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022 (Hoài Thương)
  “Phong trào bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi phân xưởng Kho bến 2 năm 2022”
  Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”
  TKV xin ý kiến về dự thảo phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” (Cẩm Thúy - 542)
  Tuyển than Cửa Ông góp ý kiến về dự thảo phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” (Cẩm Thúy)
  Lịch thi lý thuyết nâng bậc CNKT năm 2022 (Quỳnh Anh - 675)
  Phân xưởng Điện Nước kết hợp với phân xưởng Kho bến 1 hoàn thành công trình: Sửa chữa hệ thống bơm nước dập bụi phục vụ tiêu thụ - chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960-20/8/2022).
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với chi bộ phân xưởng Điện nước
  Hướng dẫn quy trình Bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự bên ngoài (Phạm Thúy Vân - 595)
  TKV hướng dẫn các đơn vị quy trình bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân – 1.760)
  TKV định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong các đơn vị thành viên (Phạm Thúy Vân - 617)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG