Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

Cẩm Phả là một trong 14 Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên là 486 km2 với dân số gần 20 vạn người. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cẩm Phả đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra, Thành phố đã phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngành Than phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với mục tiêu tập trung đầu tư xây dựng Cẩm Phả trở thành trung tâm công nghiệp khai thác thân, sản xuất điện với kỹ thuật và công nghệ hiện đại gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi nhất định và thời cơ có được nhờ thành quả thực hiện thành công mục tiêu kép” năm 2021; thành phố Cẩm Phả cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước đã có tác động ảnh hưởng, gây khó khăn đến mọi mặt của đời sống xã hội, các hoạt động kinh tế và sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng, trong đó ngành dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Mặc dù gặp khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Năm 2021, TKV đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xây dựng Khung phương án đáp ứng với các cấp độ dịch quy mô phù hợp trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thành lập Trung tâm Chỉ huy chi đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; triển khai phương án diễn tập phòng, chống dịch đối với Ban Chỉ đạo của thành phố và Ban Chỉ đạo các phường xã. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân, trong đó có CBCNV của TKV.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ UBND Thành phố bố trí 03 địa điểm tiêm chủng vacxin Covid 19 cho nhân dân trên địa bàn các phường, xã.

 Trong công tác phòng, chống thiên tai, hìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2021 UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toãn; xây dựng Kế hoạch hiệp đồng PCTT&TKCN đối với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, trong đó Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị ngành than.

- UBND thành phố đã ký hiệp đồng với 25 đơn vị ngành than trong đó có 17 đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong triển khai phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2021; Trên cơ sở đó các đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện về vật tư, vật dụng, phương tiện xe máy, lực lượng mg cứu kịp thời khi có mưa bão, lũ lụt xảy ra. Lấy phương châm 3 trước “chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước và bốn tại chỗ vật tư tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ đạo xử lý tại chỗ để chủ động trong chỉ đạo và triển khai phòng tránh, ứng cửu, khắc phục hậu quả.. UBND Thành phố và các đơn vị ngành than thường xuyên giữ liên lạc, tổ chức thường trực chỉ huy đảm bảo 24/24h khi có tin bão đến. Bố trí chỉ huy và lực lượng xung kích túc trực để kịp thời xử lý mọi tình huống, diễn biến đặc biệt lưu ý vào các ngày nghỉ chủ nhật, ngày nghỉ lễ, đêm khuya khi có mưa lớn, bão đến.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện:

+ Nạo vét tuyển mương Y tế từ đoạn trước trạm bảo vệ Cọc Sáu 140m đến đường sắt Cọc Sáu đi Tuyển than Cửa Ông, chiều dài nạo vét 1.485m; khối lượng nạo vét 19.304.4 mg; kinh phí thực hiện 1,4 tỷ đồng.

+ Nạo vét tuyển mượng Hóa chất: từ cánh phải để điều lượng Trạm xử lý nước thải ra đến cầu B5-12 Quốc lộ 18a, chiều dài nạo vét 1960,4m; khối lượng nạo vét 35.816,54 m2; kinh phí thực hiện2,67 tỷ đồng,

Thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tinh Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 19/6/2017 của Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND Thành phố về Thực hiện Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành uỷ Cẩm Phả về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị ngành than đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch triển khai Nghị Quyết 16-NQ/TU ngày 9/5/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 19/6/2019 của Thành ủy Cẩm Phả, Công tác quản lý tài nguyên được quan tâm, thường xuyên có sự tuần tra, kiểm soát, lắp đặt hệ thống camera giám sát; các phương tiện vận chuyển được lắp đặt GPS.

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường triển khai công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của TKV tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài nguyên than trong và ngoài ranh giới mỏ; tổ chức kiểm tra đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; Duy trì việc ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị thuộc TKV, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường, xã triển khai lực lượng phối hợp xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển và chế biến kinh doanh than trên địa bàn.

Ngày 23/8/2021, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Kế thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Trong đó Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị hướng ứng rất mạnh mẽ phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo Đề án. Trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam đã đăng ký kế hoạch trồng 4.198 nghìn cây xanh phân tán tại địa bàn Thành phố Cẩm Phả góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và hạn chế biến đổi khí hậu.

Năm 2021, UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam  thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng yếu của ngành Than. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị ngành thạn trên địa bàn rà soát, cập nhật các dự án của ngành than đủ điều kiện vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Trong 2021, UBND Thành phố Cẩm Phả và  Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam đã duy trì tốt công tác phối hợp trong quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than đã được duy trì thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, tạo sự gắn kết, liên tục góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên của TKV trên địa bàn Thành phố. UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong trao đổi thông tin, tình hình; khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép. Đồng thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Cẩm Phả về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh than, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

                                                          Phan Thủy (TTVH)


 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG