Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1388/QĐ-TKV ngày 12/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn;

 

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

            Hình thức triển khai Hội nghị:

            Các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021. Đối với Công ty Mẹ Tập đoàn, Hội nghị người lao động năm 2022 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ tổ chức riêng.

            Căn cứ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thỏa thuận, thống nhất báo cáo Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn TKV xin ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị người lao động cho phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ.

            Nguyên tắc tổ chức Hội nghị người lao động:

            Hội nghị người lao động được tổ chức ở các cấp quản lý như sau:

- Cấp tổ, đội, phòng ban, công trường, phân xưởng và tương đương;

- Cấp Chi nhánh và Công ty thành viên thuộc Công ty con của Tập đoàn; các Chi nhánh của Tập đoàn và tương đương;

- Cấp Công ty con của Tập đoàn có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Cấp Công ty Mẹ - Tập đoàn.

Hội nghị người lao động được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu triệu tập tham dự. Nghị quyết Hội nghị người lao động chỉ có giá trị thi hành khi nội dung không trái với quy định của pháp luật và có trên 50% tổng số đại biểu chính thức có mặt biểu quyết tán thành.

Thời gian tổ chức Hội nghị người lao động các cấp:

- Cấp tổ, đội, phòng ban, công trường, phân xưởng và tương đương: xong trước ngày 15/12/2021;

- Cấp Chi nhánh và Công ty thành viên thuộc Công ty con của Tập đoàn; các Chi nhánh của Tập đoàn và tương đương: xong trước 31/01/2022;

- Công ty Mẹ - Tập đoàn: Dự kiến Trước 31/3/2022.

Nội dung, kịch bản, thành phần tham dự Hội nghị người lao động, bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Công ty Mẹ Tập đoàn và các nội dung liên quan khác thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III của Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-TKV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trong đó, lưu ý về chủ trương, định hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của TKV để Hội nghị người lao động các cấp chủ động nắm bắt thực hiện.

Việc lấy phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương III Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-TKV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Số lượng phân bổ đại biểu chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể: Năm 2021 Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2021-2023. đồng thời đã ban hành Nội quy lao động mới của Công ty mẹ - TKV theo Bộ luật Lao động năm 2019. Do đó không bổ sung nội dung của Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động.

Đối với các đơn vị có mô hình công ty TNHH 1TV, công ty cổ phần: Các đơn vị và công đoàn cơ sở chủ động bổ sung, sửa đổi, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động theo quy định trên cơ sở cụ thể hóa các quy định pháp luật và thực tiễn quan hệ lao động tại đơn vị mình.

Phân bổ đại biểu chính thức và đại biểu mời dự Hội nghị người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Phụ lục 1 và Phục lục 2 kèm theo Kế hoạch này.

Người đứng đầu đơn vị và Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm phối hợp, báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp để xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị của đơn vị mình đúng quy định và báo cáo kết quả bằng văn bản (theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 đính kèm Kế hoạch này) về Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội; kèm file điện tử theo địa chỉ: quynhdh@vinnacomin.vn trước ngày 15/02/2022.

Giao Văn phòng Tập đoàn phối hợp Văn phòng Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng lịch để các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị phản ánh về Tập đoàn (qua Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn và Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn, giải quyết

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG