Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chi hội Cựu chiến binh Văn phòng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện kế hoạch số 28/KH-CCB ngày 8/10/2021 của Hội Cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về công tác chuẩn bị và tiến hành tổng kết và Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 27/11/2021, chi hội Cựu chiến binh Văn phòng đã tiến hành Hội nghị Cựu chiến binh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng – Chỉ Huy trưởng Ban CHQS Công ty, đồng chí Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội CCB Công ty cùng các đồng chí CCB của các phòng ban trong Công ty.

Trong nhiệm kỳ (2017 – 2022) dưới sự lãnh đạo của hội CCB Công ty và sự tạo điều kiện của cấp ủy đơn vị. Hàng năm chi hội đã triển khai tốt kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu thi đua, phát động  phong trào thi đua “Cựu chiến binh Gương mẫu” của hội CCB Công ty. Có 100% hội viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quán triệt Nghị quyết TW4, ( khoá XII ) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII. Kết hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong phân xưởng làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của  Ngành và của Công ty. Qua bình xét danh hiệu hàng năm 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hoá. Từ năm 2017 đến 2021 chi hội được Hội cựu chiến binh Công ty công nhận chi hội vững mạnh, trong đó năm 2019 và năm  2021 chi hội được bình chọn là chi hội vững mạnh xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội CCB Văn phòng luôn phát huy được truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” hàng năm nhân ngày thành lập quân đội nhân dân 22/12 phân xưởng đều tạo điều kiện để hội viên Cựu chiến binh và Cựu quân nhân gặp mặt ôn lại truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của chi uỷ, chi bộ, chi hội thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các đồng chí cán bộ quản lý là Đảng viên trong chi bộ đây là nhiệm vụ cần thiết trong công tác xây dựng đảng mà chi hội luôn quan tâm. Ngoài ra chi hội luôn động viên vận động hội viên cựu chiến binh, Cựu quân nhân gương mẫu thực hiện đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước, nội quy, quy định, quy chế của Công ty.  Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, phấn đấu lỗ lực của mỗi hội viên, chi hội đã từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng cũng như hoạt động của Hội cựu chiến binh Công ty.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã tập trung nghe và thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động chi hội nhiệm kỳ 2017-2022  và phương hướng nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2022-2027 với các kết quả tốt... Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CCB Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ tới, chi hội CCB Văn phòng luôn phấn đấu để chi hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo 100% hội viên Vững mạnh về chính trị, tư tưởng,  tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ chí Minh, có tác phong có lối sống lành mạnh, kiên định trước mọi khó khăn, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Bùi Ngọc Cường

        

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG