Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đề nghị khen thưởng và hoàn thiện các văn bản báo cáo trong công tác thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)

Căn cứ vào chỉ tiêu cụ thể giao cho từng đơn vị theo Kế hoạch liên tịch số 1379, ngày 12/7/2021, V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch liên tịch số 1838, ngày 01/9/2021, V/v phát động phong trào thi đua “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới”; căn cứ kế hoạch điều chỉnh năm 2021 cho các đơn vị và căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất tiền thưởng cho các đơn vị.

 

Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Giám đốc Công ty tặng Giấy khen năm 2021; đề xuất danh sách đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt Top 10 từ 3 quý trong năm 2021 trở lên và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp UBQLV trở lên.

Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân căn cứ theo Điều 15, Quy chế Thi đua, khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Giám đốc Công ty.

Công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng giai đoạn 2020-2021, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới” tại Hội nghị tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2022.

Để có đủ hồ sơ văn bản trình Hội đồng TĐKT Công ty xét duyệt khen thưởng kịp thời, yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tổ chức việc tổng kết thi đua và bình bầu các danh hiệu đề nghị khen thưởng năm 2021, phải đảm bảo có đủ hồ sơ văn bản và đúng thời gian quy định gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua). Yêu cầu các đơn vị làm đúng theo mẫu của Công ty, nếu không đúng Hội đồng TĐKT Công ty sẽ trả lại hồ sơ và không xét khen thưởng.

Ngày 03/12/2021 các đơn vị gửi:

- Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và bản tự đánh giá chấm điểm theo 10 nội dung thi đua (Quy chế số 87/QĐ- TTCO, ngày 13/01/2021).

- Danh sách đề nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 1 đến 4). Đồng thời gửi file mềm các danh sách đề nghị về bộ phận Thi đua (Phòng TCLĐ), (địa chỉ email: camthuy2305@gmail.com).

- Biên bản bình bầu danh hiệu thi đua và văn bản đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị.

- Báo cáo tổng hợp kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân đơn vị (Mẫu 7).

- Phòng TCLĐ tập hợp danh sách CBCNV đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 của các đơn vị, rà soát về thời gian công tác, các vi phạm về kỷ luật lao động. Tổng hợp danh sách CBCNV không đủ điều kiện đạt danh hiệu Lao động tiên tiến về thường trực Hội đồng TĐKT Công ty.

Ngày 04 đến 10/12/2021

- Phòng Cơ điện trình Giám đốc ra quyết định công nhận sáng kiến năm 2021và xác nhận vào Giấy chứng nhận sáng kiến cho các cá nhân đề nghị khen thưởng từ cấp UBQLV trở lên.

- Phòng TCLĐ ra quyết định công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2021.

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu CSTĐ TKV (Mẫu 5).

Ngày 15-16/12/2021

- Các đơn vị gửi biểu dự kiến chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng và cả năm 2021 về phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch (Mẫu 9,10).

- Phòng Kế toán, Kế hoạch thống nhất gửi biểu tổng hợp chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng và cả năm 2021 của Công ty và các đơn vị về Thường trực Hội đồng TĐKT (Bộ phận Thi đua, Phòng TCLĐ để tổng hợp).

Ngày 18 - 22/12/2021

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích sau (nếu có):

+ Báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu CSTĐ UBQLV và Bằng khen của Chủ tịch UBQLV cho cá nhân (Mẫu 6).

+ Báo cáo thành tích đề nghị Bằng khen của UBQLV cho tập thể (Mẫu 6a).

Ngày 10/01/2022

- Các đơn vị nộp báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể (nếu có) (Mẫu 6a, 6b).

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG