Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả hướng dẫn triển khai công tác khen thưởng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID -19 (Cẩm Thúy)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả; Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả hướng dẫn triển khai công tác khen thưởng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID -19, cụ thể như sau:

 

Thủ tục đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Nghị định số 91/2017/NĐ- CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức, triển khai toàn bộ chiến dịch tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID -19 trên địa bàn thành phố, từ khi bắt đầu tiêm chủng đến nay; đặc biệt là các đối tượng trực tiếp tham gia: (1) Cơ quan, đơn vị, đội tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19. (2) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân trực tiếp hỗ trợ tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin diện rộng phòng COVID-19. (3) Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đề xuất.

u ý: Đối với các trường họp đã được Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND thành phố cẩm Phả tặng Giấy khen trong công tác phòng, chống dịch; hoàn thành nhiệm vụ "mục tiêu kép"; ủng hộ nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch hoặc đã được cơ quan ngành dọc khen thưởng thì không trình đề nghị khen thưởng trong công tác tổ chức, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc tiêu biểu do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thương Thành phố đề xuất không tính vào số lượng chỉ tiêu phân bổ.

Hình thức khen thưng: Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể như sau:

Đi với Tập thể: Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc tổ chức, thực hiện chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19; Hoàn thành xuất sắc kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, an toàn và đạt tỷ lệ tiêm chủng được giao chỉ tiêu bao phủ vắc xin tại địa phương đạt từ 85% trở lên.

Đối với nhân: Trực tiếp tham gia chiến dịch tiêm chủng; Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc tổ chức, thực hiện chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19.

Số lượng khen thưng: 47 tập thể, 104 cá nhân (cỏ bảng phân b gửi kèm).

Hồ sơ đề nghị khen thưng: Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản, được quy định tại Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp, trong đó chỉ rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng

Số lượng hồ sơ, đề nghị khen thưởng: 01 bộ.

Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về phòng Y tế thành phố để tổng hợp, thẩm định, hoàn thiện thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng qua cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Y tế thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tổng hợp đề xuất của các đơn vị, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố xem xét theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đề nghị các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các phường, xã quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đê nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố (qua cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố) để được giai đáp kịp thời.

Cẩm Thúy (806)

 

 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG