Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021) (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 2352/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 02/11/2021 của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021), triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng dẫn nội dung tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu tuyên dương tại hội nghị tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021), cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các sự kiện trong đại của đất nước, ngành than và Công ty, đặc biệt thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021).

2. Tri ân sự cống hiến, đóng góp của các cá nhân thợ bậc cao, tiêu biểu xuất sắc, có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Việc tổ chức tuyên dương khen thưởng phải đảm bảo đúng người, đúng thành tích, tránh tình trạng “cào bằng” trong khen thưởng; tổ chức trao thưởng trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đảm bảo các điều kiện an toàn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp.

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng 1: Gồm 03 gia đình công nhân tiêu biểu được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tuyên dương; đại diện các tập thể tham gia công trình do Công đoàn Công ty đăng ký đảm nhận.

2. Đối tượng 2: Gồm 30 cá nhân được bình chọn tại đơn vị, đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau đây:

- Cá nhân là thợ bậc cao, là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ có cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty (có thâm niên công tác từ ít nhất 20 năm trở lên). Trong giai đoạn từ năm (2015 - 2020), có 5 năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến và ít nhất 1 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Là các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đang làm việc tại Công ty (có thâm niên công tác từ ít nhất 15 năm trở lên), đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp, đặc biệt từ cấp Bộ Công thương/Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trở lên, trong giai đoạn (2015 - 2020).

* Lưu ý:

- Những đơn vị có số lượng phân bổ từ 2 người trở lên: Tỷ lệ bình chọn đối với công nhân/cán bộ là 50/50 (có số lượng phân bổ kèm theo).

- Khi xét các tiêu chuẩn bình chọn cá nhân tiêu biểu, phải bình chọn các cá nhân theo tiêu chuẩn từ cao đến thấp, ưu tiên các cá nhân được khen thưởng từ cấp Bộ Công thương/Ủy ban quản lý vốn trở lên. Trong cùng một tiêu chuẩn, nếu cùng đạt thành tích như nhau thì ưu tiên cá nhân chưa được tuyên dương, khen thưởng tại các Hội nghị của Công ty năm 2021,ưu tiên cá nhân là nữ.

Các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp với công đoàn bộ phận lựa chọn các cá nhân đảm bảo theo đúng đối tượng và tiêu chuẩn trên. Danh sách bình chọn các cá nhân tiêu biểu xuất sắc gửi về Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua), chậm nhất trong ngày 05/11/2021 (theo mẫu gửi kèm).

Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty tổng hợp danh sách, xin ý kiến Hội đồng và báo cáo đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng.

Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao cho Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty để được hướng dẫn.

(Cẩm Thúy - 806)

 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG