Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)

Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh và gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11/1936 - 12/11/2021, Tập đoàn sẽ tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới”.

 

Để triển khai nội dung trên, Tập đoàn thông báo để các đơn vị lựa chọn, đề xuất khen thưởng như sau:

Khen thưởng cấp đơn vị: Do đơn vị tự triển khai.

Khen thưởng cấp TKV:

Đối với cá nhân: Đơn vị lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị Tổng giám đốc khen thưởng: Không quá 3 người/ đơn vị.

Tập thể nhỏ (Phòng ban, phân xưởng, trạm y tế) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh: Đơn vị lựa chọn đề nghị 01 tập thể.

Đối với đơn vị: Khen thưởng theo kế hoạch phát động thi đua số 143/KHLT- TGĐ-CĐTKV, ngày 27/8/2021 của TKV đã ban hành. Tại hội nghị tuyên dương của TKV, TKV sẽ xem xét lựa chọn trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu là các cụm trưởng cụm tiêm chủng và đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất; các tập thể nhỏ tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hồ sơ gồm: Tờ trình, báo cáo thành tích của Tập thể, báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng (01 bộ).

Khen thưởng cấp Ủy ban: Căn cứ vào Công văn số 1592/UBQLV-TCCB, ngày 17/9/2021 của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới”. Đơn vị báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của UBQLVNN gồm: Cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh: từ 01 đến 02 người (không trùng với cá nhân đã đ nghị khen thưởng của TKV); Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh: 01 tập thể.

Hồ sơ gồm: Tờ trình, báo cáo thành tích của Tập thể, báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng (02 bộ).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo địa chỉ: Ban TCNS, số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian gửi như sau: Khen thưởng cấp TKV: Chậm nhất đến hết ngày 22/10/2021; Khen thưởng cấp Ủy ban: Chậm nhất đến hết ngày 18/10/2021. (Gửi kèm file điện tử gửi đến hộp thư: huongttc@vinacomin.vn.)  Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

(Tin A - 535)

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG