Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư, với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch, các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã luôn chủ động, trách nhiệm, vượt qua khó khăn để vừa phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của người lao động và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức và cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và nội dung Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban, với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống dịch; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; nâng cao ý thức và hành động có trách nhiệm vì tập thể, cộng đồng và xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.
  2. Nội dung đợt thi đua đặc biệt cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần nỗ lực phấn đấu cùng nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.
  3. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và chủ động bố trí nguồn nhân lực phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, không để gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng.
  4. Đơn vị, doanh nghiệp phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo yêu cầu của ngành Y tế và chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý, và của đảng viên trước nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp tốt với ngành Y tế tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xử lý các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
  5. Căn cứ nhiệm vụ được giao, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do địa phương và ngành Y tế phát động.
  6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tuyên dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, từng đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng và cả dân tộc, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống đại dịch của đất nước.
  7. Biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề xuất khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp, ứng dụng khoa học hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
  8. Việc quán triệt, tổ chức triển khai đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng năm 2021 đối với lãnh đạo, cũng như đối với tập thể các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Nhận được Chi thị này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai đợt thi đua đặc biệt (trước 15/10/2021) gửi về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban.

 Các tin liên quan:
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy
  Hướng dẫn Tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cùng với hội nghị tống kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - Bùi Ngọc Cường
  Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến hoạt động báo chí - Vũ Hằng
  TKV hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2021 trong TKV
  Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI HỘI CCB PX KHO BẾN II NHIỆM KỲ 2017-2022 - Ngô Thị Như Quỳnh
  Chi hội Cựu chiến binh Văn phòng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027
  Chi hội Cựu chiến binh Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Công ty ban hành hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy – 1.053)
  Hướng dẫn khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua hàng năm của Công ty (Cẩm Thúy)
  Đề nghị khen thưởng và hoàn thiện các văn bản báo cáo trong công tác thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua đối với khen thưởng cấp cao (Cẩm Thúy - 736)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên đề nữ năm 2021
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ - CTV Phạm Thúy Vân
  Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả hướng dẫn triển khai công tác khen thưởng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID -19 (Cẩm Thúy)
  Bệnh viện Than - Khoáng sản hướng dẫn tổng hợp các vấn đề, giải pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Phối hợp tổ chức Giải Bóng đá Nam truyền thống thành phố Cẩm Phả năm 2021 - Cúp Bái Tử Long (trong khuôn khổ Đại hội TDTT Thành phổ lần thứ IX năm 2021) - Cẩm Thúy
  Một số lưu ý trong tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2021; tuyên dương CBCNV tiêu biểu xuất sắc; tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Cẩm Thúy - 698)
  VINH DỰ VÀ TỰ HÀO (Nguyễn Thị Thư – Phòng Vật tư)
  Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than
  Tiêu chí môi trường “ Sáng - Xanh - Sạch”
  Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936) - Vũ Hằng
  Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021) (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 10/2021 của Công ty
  Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: Tuyển dụng lao động năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG