Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư, với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch, các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã luôn chủ động, trách nhiệm, vượt qua khó khăn để vừa phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của người lao động và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức và cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và nội dung Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban, với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống dịch; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; nâng cao ý thức và hành động có trách nhiệm vì tập thể, cộng đồng và xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.
  2. Nội dung đợt thi đua đặc biệt cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần nỗ lực phấn đấu cùng nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.
  3. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và chủ động bố trí nguồn nhân lực phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, không để gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng.
  4. Đơn vị, doanh nghiệp phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo yêu cầu của ngành Y tế và chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý, và của đảng viên trước nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp tốt với ngành Y tế tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xử lý các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
  5. Căn cứ nhiệm vụ được giao, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do địa phương và ngành Y tế phát động.
  6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tuyên dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, từng đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng và cả dân tộc, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống đại dịch của đất nước.
  7. Biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề xuất khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp, ứng dụng khoa học hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
  8. Việc quán triệt, tổ chức triển khai đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng năm 2021 đối với lãnh đạo, cũng như đối với tập thể các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Nhận được Chi thị này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai đợt thi đua đặc biệt (trước 15/10/2021) gửi về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG