Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)

Dự báo Quý 4 năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu than tiêu thụ không ổn định, nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao tăng, thời tiết vẫn đang trong mùa mưa bão, dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

CBCNV Công ty sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các nghị quyết chuyên đề năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025 của Đảng ủy TKV, Đảng ủy công ty. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với chỉ thị số 05 theo kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị, tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Đảng viên, công nhân viên công ty với các tiêu chí cụ thể gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân và tổ chức.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Đối với công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nghị quyết số 35 của Bộ chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ chính trị.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của công ty và đơn vị nhất là công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, công nhân viên, người lao động không chủ quan, lơ là, có trách nhiệm và tự giác thực hiện các quy định của các cấp về phòng chống dịch bệnh covid 19 trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình môi trường làm việc xanh, không khói thuốc.

Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, phát huy hiệu quả các mô hình điển hình của tập thể và cá nhân, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong công ty.

Tuyên truyền cán bộ công nhân viên tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, đảm nhận công trình phần việc chào mừng các sự kiện lịch sử chính trị các ngày lễ lớn của đất nước, TKV và của công ty.

Không ngừng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại 1 loại 2. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu, thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến bộ để phục vụ sản xuất, làm tốt công tác phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Quyết tâm giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuấ,t sinh hoạt hợp lý theo tình hình thực tế để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid-19 ở mức độ an toàn cao nhất. Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án tổ chức sản xuất và các điều kiện sẵn sàng triển khai thực hiện phương án 3  tại chỗ và 1 cung đường 2 điểm đến theo chỉ đạo của các cấp.

Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của công ty và phối hợp tốt với các mỏ cùng Cẩm phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo  hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung sản xuất hàng chất lượng cao và tập trung tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án và triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả vận hành ổn định nhà máy sàn tuyển than khe chàm.

Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn quý 3 và 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của công ty.

Đối với các mặt công tác khác, công ty sẽ tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong mặt bằng công ty và trên các tuyến vận chuyển than mỏ, phân xưởng tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ theo đúng tinh thần chỉ thị của thủ tướng chính phủ và tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Phòng ngừa ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong công ty và trên địa bàn. Quản lý chặt nề nếp ra vào các cổng trạm, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp của cán bộ công nhân viên. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, quân sự quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG