Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 515/KH-CĐ ngày 25/3/2021 của Giám đốc và Công đoàn Công ty V/v phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện công tác AT,VSLĐ nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV trong quý II và quý III năm 2021.

 

Để động viên CNVCLĐ tích cực trong lao động sản xuất, công tác và đảm bảo ATVSLĐ theo KHLT số 515, đề nghị các công đoàn bộ phận bình chọn CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu đơn vị trong quý III/2021như sau:

Đối t­ượng:

- Là cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kỹ thuật các đơn vị; nhân viên nghiệp vụ khối phòng ban có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ và các nội dung KHLT 515 trong quý III năm 2021; tích cực tham gia phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; không vi phạm nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, Công ty, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; được bình chọn từ tổ công đoàn, công đoàn bộ phận.

* Lưu ý: Ưu tiên CNVCLĐ chưa được khen thưởng trong 9 tháng năm 2021.  

Chỉ tiêu phân bổ và kinh phí:

- CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc: 50 người (có biểu kèm theo).

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Quản đốc, Trưởng phòng, Chủ tịch CĐBP do Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đề xuất.

- Kinh phí: 500.000 đồng/người, từ nguồn kinh phí công đoàn.

Công đoàn các đơn vị căn cứ đối tượng và số lượng được phân bổ báo cáo cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn, rà soát lựa chọn CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc của đơn vị, lập danh sách (theo mẫu) gửi về Văn phòng Công đoàn Công ty trước ngày 11/10/2021, đồng thời gửi vào địa chỉ email: buingoccuong68@gmai.com.

Các Ban Công đoàn đề xuất tổng hợp danh sách báo cáo BTV Công đoàn Công ty xét duyệt khen thưởng.

(392)

 

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG