Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/ĐU, ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2023, Tập đoàn thông báo mở lớp Đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 như sau:

 

1. Đối tượng học:

Các đơn vị đăng ký người học xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Đối tượng ưu tiên 1: Các chức danh được quy hoạch Giám đốc doanh nghiệp thành viên và Giám đốc đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên. Trong trường hợp đăng ký số lượng nhiều thì thứ tự ưu tiên chức danh từ cao xuống thấp.
 • Đối tượng ưu tiên 2: Giám đốc các doanh nghiệp thành viên và Giám đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên đương chức chưa qua khóa đào tạo chức danh giám đốc doanh nghiệp;
 • Đối tượng ưu tiên 3: Phó giám đốc các doanh nghiệp thành viên, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên có nhu cầu và chưa qua khóa đào tạo chức danh giám đốc doanh nghiệp;
 1. Số lượng đăng ký:
 • Các đơn vị sản xuất than, kho vận, sàng tuyển, khoáng sản, hóa chất, điện lực đăng ký dự tuyển 02 học viên (các Tổng công ty có thể đăng ký từ 2-4 học viên);
 • Các đơn vị còn lại mỗi đơn vị đăng ký dự tuyển từ 1-2 học viên.

Trên cơ sở số lượng đăng ký, TKV sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên đến khi đủ chỉ tiêu.

 1. Điều kiện tham gia dự tuyển:

 - Các đơn vị chọn cử cán bộ đúng đối tượng học, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không trong thời gian thi hành kỷ luật.

- Trước khi được dự tuyển để tham gia khóa học, các ứng viên phải đàm bảo vượt qua được kỳ sát hạch tiếng Anh trình độ Bắt đầu (Beginner). TKV sẽ tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh trực tuyến dành riêng cho các ứng viên để đạt trình độ Beginner.

Ứng viên đã có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo tiếng Anh trực tuyến trình độ Beginner của TKV, ứng viên đã và đang làm nghiên cứu sinh có quy định trình độ tiếng Anh, ứng viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo tại các nước sử dụng tiếng Anh hoặc tốt nghiệp một số trường đào tạo có chuyên ngành tiếng Anh: ĐH Ngoại ngữ, ĐH Ngoại thưởng... hoặc các ứng viên có sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày (làm việc tại các phòng, ban Hợp tác quôc tế, xuất nhập khẩu...) được xác định đủ điều kiện đầu vào của môn tiếng Anh.

- TKV sẽ xét tuyển các ứng viên đủ điều kiện và lựa chọn tối đa 28-30 ứng viên trong số các ứng viên đủ điều kiện, để tham đự khóa đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp K13.

 1. Thời gian và chương trình học:

Chương trình học được tổ chức thành hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 01: đào tạo tiếng Anh trực tuyến (e-learning) trình độ Bắt đầu cho các ứng viên trúng tuyển, dự kiến từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, theo chương trình do Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức.
 • Giai đoạn 02: đào tạo chính thức chương trình chức danh giám đốc doanh nghiệp, dự kiến từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.
 1. Địa điểm học: Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.

Tùy thuộc diễn biến tình hình dịch Covid-19 sẽ phối hợp phương pháp đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

 1. Kinh phí: Nguồn kinh phí do các đơn vị cử cán bộ đi học tự chi trả.

Tập đoàn đề nghị các đơn vị đăng ký cán bộ tham gia khóa học theo biểu mẫu đính kèm. Đăng ký gửi về Ban TCNS - TKV và Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin (Email: daotaotcns@vbs.edu.vn; Liên hệ: 04.6290.5700 - Phòng đào tạo, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin) trước ngày 05/10/2021.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG