Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021

Quý III năm 2021, mặc dù vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 song CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn phát huy truyền thống "Kỷ luật - Đồng tâm" của những người thợ mỏ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả", đảm bảo ổn định việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động.
 

Công ty Tuyển than Cửa Ông đảm bảo duy trì hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021

Kết quả SXKD dự kiến 9 tháng của Công ty: than mua mỏ đạt 6,9 triệu tấn (= 71,5% KH năm); than sạch sản xuất đạt 6,3 triệu tấn (= 72,37% KH năm); than tiêu thụ đạt 6,4 triệu tấn (= 73,6 % KH năm); doanh thu tổng số 9 tháng đạt gần 10.387 tỷ đồng, tiền lương bình quân CBCNV Công ty đạt 9 triệu đồng/ người/ tháng (= 97,8 % KH).

Để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng than cho nền kinh tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nói riêng đã chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất, sinh hoạt hợp lý theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức an toàn cao nhất. Công ty đã thành lập Tổ An toàn Covid - 19 và làm tốt công tác chuẩn bị, lấy mẫu xét ngẫu nhiên hàng tuần cho người lao động. Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án tổ chức sản xuất và các điều kiện sẵn sàng triển khai phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 điểm đến" theo chỉ đạo của các cấp. Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid - 19 tại Công ty. Công ty đã tổ chức thành công chương trình diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xuất hiện 01 ca F0 trong Công ty đảm bảo an toàn theo kế hoạch.

Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021

Diễn tập công tác phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ, duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả. Điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Công ty cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Tập trung tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, vận hành ổn định Nhà máy sàng Tuyển than Khe Chàm (PX Tuyển than 4).

Song hành với nhiệm vụ SXKD, Công ty chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường theo đúng kế hoạch; duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015. Các đơn vị trong Công ty đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác môi trường, xanh hóa mặt bằng sản xuất phấn đấu đến năm 2025 Công ty, hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

Bước sang quý IV/2021, CBCNV Công ty tiếp tục thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Trọng tâm là công tác tiêu thụ, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyển phù hợp, với chỉ tiêu cụ thể: than mua mỏ đạt 2,9 triệu tấn, than sạch sản xuất 2,2 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 2,2 triệu tấn, doanh thu tổng số trên 3.400 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty luôn nỗ lực giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị chi phí, đẩy mạnh chương trình 3 hóa: Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa, điều hành đảm bảo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ". Tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất và quản lý, đổi mới tổ chức, quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. Ngoài ra, Công ty đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 góp phần đảm bảo Quảng Ninh là "vùng xanh an toàn"...

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG