Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 18 tháng 5 năm 2021, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

 

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2021.

Để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cũng như thuận tiện cho việc hướng dẫn, xét chọn, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thay thế cho Hướng dẫn số 182/HD-CĐTKV, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn TKV, cụ thể như sau:

Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên, người lao động và học sinh thực tập sản xuất (được gọi chung là người lao động) hiện đang công tác, làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thời gian được xác định để hỗ trợ: Từ ngày 27/4/2021 (Đợt 1 từ ngày 27/4 đến ngày 31/5/2021 theo hướng dẫn số 182/HD-CĐTKV, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn TKV; Các đợt tiếp theo từ ngày 01/6/2021 theo hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2021).

Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Người lao động thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó lại chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

Tiêu chí khó khăn: Người lao động nghỉ việc (không tham gia sản xuất) từ 07 ngày trở lên, có quyết định (yêu cầu) cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc xác nhận của chính quyền địa phương được tính là khó khăn.

Đối tượng, tiêu chuẩn, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 1. Người lao động là F0 (đối tượng 1):
 • Tiêu chuẩn: Có Quyết định là F0 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch.
 • Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người.
 • Nguồn chi: Công đoàn TKV.
 1. Ngưòi lao động là F1 (đối tượng 2):
 • Tiêu chuẩn: Có Quyết định là F1 và cách ly y tế theo yêu cầu của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch.
 • Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.
 • Nguồn chi: Công đoàn TKV.
 1. Người lao động phải nghỉ việc dể cách ly y tế hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối tượng 3):
 • Tiêu chuẩn: Có Quyết định hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Người lao động nghỉ việc (không tham gia sản xuất) từ 07 ngày trở lên, có quyết định (yêu cầu) cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc xác nhận của chính quyền địa phương được tính là khó khăn.

+ Người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

 • Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người.
 • Nguồn chi: Công đoàn TKV.
 1. Trường hợp đặc biệt (đối tượng 4):

a) Ngưòi lao động đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch, bệnh Covid-19, bao gồm:

+ Y bác sỹ: Trực, điều trị đối tượng cách ly; vào tâm dịch; lấy mẫu xét nghiệm đối tượng có nguy cơ cao, các F; trực chốt dịch của địa phương;

+ Lái xe: Ra, vào tâm dịch; đưa đón các F;

+ Bảo vệ: Trực chốt dịch của địa phương; trực khu cách ly tập trung;

+ Bộ phận phục vụ: Phục vụ các F (đưa cơm, dọn vệ sinh khu cách ly);

+ Thành viên được cử tham gia hỗ trợ người lao động tại các điểm tiêm chủng.

 • Tiêu chuẩn: Có quyết định của Thủ trưởng cơ quan đơn vị hoặc của chính quyền địa phương cử tham gia các công việc nêu trên.
 • Hình thức: Công đoàn các đơn vị phối hợp cơ quan chuyên môn xác định, thống kê, lập danh sách các đối tượng trên theo kỳ báo cáo công đoàn TKV.

b) Người lao động ở tại khu tập thể, khu chung cư công nhân không về quê các dịp nghỉ lễ, tết để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh.

 • Căn cứ vào các quy định và tình hình thực tế Công đoàn TKV xem xét có các hình thức hỗ trợ phù hợp.
 1. Người lao động tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Cov-2 (đối tượng 5)
 • Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ các đối tượng 1, 2, 3, 4).
 • Nguồn chi: Công đoản TKV.
 1. Cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dich (đối tượng 6):

Giao cho Công đoàn các Tổng công ty/công ty và đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, cân đối nguồn tài chính để chi cho cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch. Đối tượng, tiêu chuẩn theo quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, ngày 09/8/2021 của của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2021.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Tờ trình đề nghị của công đoàn đơn vị; Danh sách kèm theo đề nghị (có mẫu kèm theo: Đi tượng 1,2,3,5 phụ lục 1; đi tượng 4 phụ lục 2); Bản phô tô quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quyết định, giấy  xác nhận của chính quyền địa phương), riêng đối tượng 4 quyết định của Thủ trưởng cơ quan đon vị hoặc của chính quyền địa phương.

Thời gian đề nghị: Hồ sơ 01 bộ dấu đỏ gửi về Ban CSPL&QHLĐ, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, theo địa chỉ số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội và 01 bộ bản mềm qua thư điện tử email: dinhthuytnnm@gmail.com. Thời gian vào ngày 25 hằng tháng.

Căn cứ vào hướng dẫn này, Công đoàn TKV yêu cầu công đoàn các đơn vị khẩn trương rà soát, bình xét, lập danh sách để hỗ trợ người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Giao Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động, phối hợp Văn phòng Công đoàn TKV đôn đốc, hướng dẫn công đoàn các đơn vị, tổng hợp hồ sơ trình thường trực quyết định hỗ trợ. Giao Ban Tổ chức, kiểm tra Công đoàn TKV thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG