Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021

Ngày đăng: 1/4/2021
 
Trong quý I năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn về kế hoạch tiêu thụ, sắp xếp phương tiện, Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức điều hành linh hoạt, quyết liệt để phát huy tối đa năng lực thiết bị, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo tổ chức sản xuất ổn định, hiệu quả cao nhất, triệt để tiết kiệm chi phí.

 
Thực hiện kế hoạch tiêu thụ, Qúy I, Công ty đã chủ động, cân đối điều hành hợp lý trong công tác chuẩn bị chân hàng tiêu thụ nhất là các chủng loại than chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo của TKV. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận hành phân xưởng Tuyển Than 4, đồng thời đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả: Than mua mỏ đạt 2,5 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 2,2 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 2,1 triệu tấn, doanh thu đạt 3.468 tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn Công ty 8,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 90,70 % kế hoạch. Đồng thời đã bổ sung từ nguồn tiền lương còn lại của năm vào tháng 1/2021 và tháng 2/2021 (bình quân tương đương 1,5 tháng lương /người của năm 2020). Tiền lương trong kỳ tăng so với năm 2020 bình quân trên 400.000 đồng/người/tháng.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, cùng với than tiêu thụ không ổn định, có thời điểm than tồn kho cao. Việc tổ chức sản xuất của Nhà máy sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển Than 4) bước đầu còn có những khó khăn nhất định (chất lượng than đầu vào có thời điểm chưa thích ứng với thiết bị, chủng loại sản phẩm). Song, với những nỗ lực vượt khó, lãnh đạo Công ty luôn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của CBCNC, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Tư tưởng CBCNV ổn định, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty đã chủ động tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, giúp đỡ các gia đình công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Xây dựng và triển khai “Phương án tổng thể về tổ chức sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả".

Trong công tác sản xuất, Công ty luôn duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa, giữ ổn định thiết bị và công nghệ các khâu, đáp ứng đủ cho sản xuất, đảm bảo thanh thoát công nghệ bùn nước trong Công ty. Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm, trong Quý 1/2021 toàn Công ty tiết kiệm được trên 900 triệu đồng. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chú trọng quản lý và thường xuyên theo dõi, tính toán hiệu quả kinh tế trong thực hiện pha trộn, chế biến than nhập khẩu. Giao kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị xây dựng và quyết liệt triển khai thực hiện các phương án nhằm tiết kiệm chi phí (phấn đấu tiết kiệm từ 2% trên tất cả các lĩnh vực).

Đặc biệt coi trọng công tác tự động hóa, Công ty đã duy trì quản lý, khai thác hiệu quả năng lực hệ thống tự động hóa các thiết bị hệ thống đánh đổng bốc rót tại PX Kho bến 2 và Hệ thống tự động hóa tại PX Lọc sấy than. Tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành theo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ". Bám sát TKV và đẩy nhanh tiến độ dự án: Hoàn thiện công nghệ chế biến than nhà máy Tuyến than 3.

Bước sang quý II/2021, tình hình SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, dự báo nhu cầu than tiêu thụ không ổn định, thời tiết bước vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất nhất là đối với Nhà máy Sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển Than 4). Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 4 và quý II năm 2021. Trọng tâm là công tác tiêu thụ, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyến phù hợp; Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu; Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý 11/2021 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015; Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Tiếp tục triến khai áp dụng các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ".

Đồng thời, Công ty tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất và quản lý, đổi mới tổ chức, quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty; Duy trì đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trong mặt bằng Công ty và trên 2 tuyến vận chuyển than mỏ, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện quản lý địa bàn những mục tiêu quan trọng… Công ty tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác môi trường, xanh hóa mặt bằng sản xuất phấn đấu đến năm 2025 Công ty hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, là nhà máy sản xuất trong công viên.
Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG