Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY

Đăng ngày 26/3/2021

 

1. Phòng Điều khiển sản xuất

-  Đôn đốc giám sát các đơn vị giao, nhận than thực hiện nghiêm túc quy định về việc giao, nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than trong Công ty. Chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh trong sản xuất và giao, nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than. Nếu cần hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ hoặc giải quyết lỗi cân thì thay mặt Giám đốc mời đại diện các đơn vị liên quan đến để cùng giải quyết, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị sản xuất.

-  Đôn đốc, giám sát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phương án sản xuất, phương án pha trộn, các loại than đảm bảo giao, nhận để đúng về chất lượng, như than nhập khẩu, nhận than mỏ, giao nhận với các Nhà máy tuyển, sản phẩm sau tuyển và bốc xúc tiêu thụ đảm bảo thông suốt. Giải quyết các vướng mắc trong giao, nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị tham gia giao, nhận, bốc xúc, vận chuyển than nhập khẩu, đá thải nhằm đảm bảo ổn định sản xuất.

2. Phòng Kỹ thuật Công nghệ

- Căn cứ kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của Tập đoàn TKV giao, tham mưu cho Giám đốc Công ty lập phương án sản xuất, phương án chế biến, pha trộn cho từng Phân xưởng Tuyển than, quy định rõ tỷ lệ thu hồi, số lượng, chất lượng từng sản phẩm để các Phân xưởng Tuyển than căn cứ thực hiện.

- Là đơn vị thường trực trong công tác giao, nhận hồ chứa than bùn và nghiệm thu sản lượng hồ bùn cho Phân xưởng Ôtô khai thác. Khi phát hiện thấy sai lệch trong quá trình khai thác và nghiệm thu than hồ bùn thì mời các đơn vị liên quan và chủ trì giải quyết, tìm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

- Chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật kho than, sản phẩm ngoài than và hồ chứa bùn, phối hợp với Phòng Điều khiển sản xuất và các đơn vị trong Công ty quy hoạch hệ thống kho than, hồ bùn đảm bảo ổn định cho sản xuất.

3. Phòng Kế toán.

- Tham mưu soạn thảo, ban hành các loại phiếu giao, nhận than và sản phẩm ngoài than, theo thực tế sản xuất của Công ty, đồng thời theo đúng quy định của pháp luật và quy định của TKV. Quy trình luân chuyển chứng từ, biểu mẫu, sổ sách phải đảm bảo đúng quy định.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị giao, nhận thực hiện đầy đủ các yêu cầu nội dung của chứng từ giao, nhận và hoạch toán sản phẩm. Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ, phát hiện kịp thời những bất hợp lý trong chứng từ để sửa chữa, bổ sung, uốn nắn kịp thời. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong SXKD.

- Là đơn vị thường trực trong công tác nghiệm thu than và sản phẩm ngoài than cho các đơn vị. Kết thúc hàng tháng, quý, năm căn cứ số đo đạc kiểm kê sản phẩm từng kho và số lượng sản phẩm và sản phẩm ngoài than đã xuất tiêu thụ theo cân thương mại, để xác nhận sản lượng nghiệm thu cho các đơn vị.

4. Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí

- Căn cứ vào kế hoạch được giao sản xuất, tiêu thụ hằng năm được TKV phê duyệt, giấy đề nghị khách hàng mua than được Giám đốc công ty phê duyệt và phát sinh liên quan đến sản xuất và tiêu thụ trong năm. Phòng Kế hoạch soạn thảo các loại hợp đồng trình Giám đốc Công ty ký để triển khai thực hiện.

5. Phòng Cơ điện - Vi tính

- Lập phương án trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ; thông tin liên lạc, đường truyền để hệ thống Camera giám sát, cân điện tử của Công ty làm việc ổn định và chính xác, làm cơ sở để các đơn vị giao, nhận sản phẩm thực hiện đúng quy định về giao, nhận và thanh toán. Làm thủ tục kiểm định cân theo quy định, phối hợp đơn vị lập trình sửa đổi phần mềm theo yêu cầu quản lý của Công ty và Tập đoàn –TKV.

- Lập quy trình bảo trì, sửa chữa để Phân xưởng Giám định và các đơn vị có liên quan thực hiện, nhằm giữ cho cân hoạt động chính xác và ổn định trong giới hạn cho phép.

- Khi Phân xưởng Giám định báo lỗi cân, Phòng Cơ điện-Vi tính triệu tập các thành phần theo quy định, chủ trì sửa chữa, hiệu chỉnh, niêm phong và bàn giao thiết bị sau sửa chữa cho Phân xưởng Giám định quản lý.

- Chịu trách nhiệm lập các phần mềm phục vụ cho việc giao, nhận của các đơn vị trong Công ty được thuận tiện, chính xác. Hướng dẫn sử dụng các phần mềm cho các đơn vị giao, nhận để họ sử dụng thành thạo các phần mềm và thực hiện đúng các yêu cầu quản lý của Công ty.

 - Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng làm việc của các máy tính, máy in trong hệ thống cân điện tử, đảm bảo hoạt động ổn định và chính xác. Khi có hiện tượng trục trặc máy tính, máy in trong hệ thống cân điện tử của Công ty, phải khẩn trương sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh nhất để phục vụ sản xuất.

6. Phân xưởng Giám định

- Quản lý hệ thống các cân điện tử của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tính chính xác và sự hoạt động liên tục của các cân, Came ra giám sát được giao quản lý. Thông báo kịp thời về Phòng Điều khiển sản xuất và Phân xưởng Vận tải đối với những đoàn tầu vi phạm tốc độ quy định.

- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất than theo TCVN, TCCS và các văn bản của TKV công bố, áp dụng trong quá trình giao nhận giữa các đơn vị trong ngoài Công ty.

- Hằng ngày, tháng, quý, năm báo cáo số lượng, chất lượng than mua mỏ, sàng tuyển, tiêu thụ để phục vụ công tác theo dõi, nghiệm thu khối lượng sản xuất, tiêu thụ của Công ty.

- Giám sát việc làm sạch thùng xe của các đơn vị trước khi cấp tải vào thùng xe, nếu không phát hiện ra đơn vị làm ẩu, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc làm mất than sẽ phải bồi thường giá trị thiệt hại gây ra. Chịu trách nhiệm về chất lượng than mua mỏ giao Nhà máy tuyển.

- Nhận đủ than theo mô hình chất tải toa xe tại máng rót than của các Công ty mỏ, mô hình chất tải đủ là mô hình chứa 30m3/ toa xe trước khi kéo về Công ty.  Mọi sai sót do chủ quan mà nhận thiếu than về số lượng, chất lượng xấu hơn so với phiếu, thì Phân xưởng Giám định, những người liên quan sẽ bị sử lý theo Nội quy lao động của tập đoàn –TKV.

- Bố trí công nhân giám sát mô hình chất tải toa xe tại vị trí trên cầu khu vực ga Cửa Ông A. Nếu phát hiện mô hình chất tải có hiện tượng mất than thì phải báo ngay cho Phòng ĐK giải quyết. Nếu không phát hiện kịp thời mà do các đơn vị phát hiện, thì chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

- Bố trí lao động tiếp nhận sản lượng than mua mỏ tại các trạm cân, kiểm soát chất lượng tại các băng tải và kho chứa các Công ty giao than, trong khu vực Khe Chàm để giao cho Phân xưởng Tuyển than 4.

7. Phân xưởng Vận tải

- Chịu trách nhiệm chạy tàu vào khu vực cân đúng tốc độ quy định. Nhận phiếu giao, nhận số lượng mô hình chất tải đủ, phiếu chất lượng và mẫu lưu của Phân xưởng Giám định gửi và kéo đoàn than về Công ty, giao lại cho phân xưởng Giám định. Trong quá trình vận chuyển ban máy tuân thủ tốc độ quy định, nếu để mất than sẽ phải đền bù giá trị thiệt hại, Quản đốc và những người có liên quan bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động của TKV.

- Bố trí công nhân giám sát mô hình chất tải toa xe tại vị trí trên cầu khu vực ga Cửa Ông A. Nếu phát hiện mô hình chất tải có hiện tượng mất than thì phải báo ngay cho Phòng ĐK giải quyết. Nếu không phát hiện kịp thời mà do các đơn vị phát hiện, thì chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

- Đối với các đoàn tàu đi mỏ, sau khi cân xe không, nếu vào mỏ không có thay đổi về số lượng toa xe của đoàn tàu, thì mọi việc tiến hành bình thường. Nếu đoàn tàu đi mỏ có toa xe không đọc được số, thì Phân xưởng Giám định thông báo cho Phân xưởng Vận tải biết ngay để vào số liệu cho đúng.

- Kiểm tra việc làm sạch thùng xe trước khi kéo đi mỏ, đi kho đống hoặc về nhà máy Sàng tuyển. Nếu để thùng xe bẩn, còn than lưu gây mất than hoặc gây lẫn sản phẩm, thì sẽ phải bồi hoàn giá trị thiệt hại theo quy chế của Công ty.

- Tiếp nhận sản phẩm đá thải của các phân xưởng tuyển than và các nguồn đất đá, xỉ thải khác tại Công ty, vận chuyển về hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ và dỡ tải tại mặt bằng + 81 của Công ty Cổ phần than Cọc Sáu – Vinacomin.

8. Phân xưởng Ô tô

- Giao nhận than, và sản phẩm ngoài than, đất, đá thải, đúng vị trí, chạy đúng tuyến, đúng giờ quy định. Khi các bên giao, nhận xong, lái xe có phiếu giao, nhận mới được phép cho chạy. Có quyền từ chối không chở khi thấy than có số lượng khác với phiếu, báo ngay cho Phòng Điều khiển sản xuất giải quyết. Nếu xẩy ra mất mát thì tùy theo mức độ sai phạm mà Phân xưởng Ô tô và lái xe sẽ phải đền bù thiệt hại theo quy chế của Công ty.

- Trước khi đưa xe Ô tô vào vị trí nhận than, thì thùng xe ô tô phải sạch, nếu chất lượng than bị thay đổi do thùng xe bẩn thì Phân xưởng Ô tô phải xử lý hoặc bồi thường giá trị thiệt hại. Quá trình vận chuyển nếu để than rơi vãi, gây hao hụt thì Phân xưởng Ô tô và lái xe phải bồi thường giá trị theo Quy chế của Công ty.     

9. Các Phân xưởng Tuyển và Px Lọc Sấy Than

- Tiếp nhận than do Phân xưởng Giám định giao. Có quyền từ chối không nhận đoàn than và báo ngay cho Phòng ĐK giải quyết, khi thấy không đúng số lượng, chất lượng, chủng loại than so với phiếu.

- Giám sát việc xác định chất lượng than của Phân xưởng Giám định. Có quyền đề nghị giám định lại chất lượng cũng như số lượng, khi thấy sai lệch kết quả so với thực tế khi giao nhận.

- Đối với Phân xưởng Tuyển than 3 sản phẩm chủ yếu là sản xuất than cám 6a.1, cám 6b.1 bán cho Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và sản phẩm khác nhập kho, nên quá trình sản xuất luôn phải đảm bảo chất lượng và tỉ lệ pha trộn theo quy định.

- Đối với phân xưởng Tuyển than 4 sản phẩm chủ yếu là sản xuất than cám 6a.1 phải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với phân xưởng Giám định tổ chức chế biến, pha trộn đảm bảo chất lượng để giao than cho Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

- Nghiêm cấm cố ý tác động vào vùng hiệu dụng của cân. Khi sửa chữa thiết bị liên quan đến cân, phải báo cho Phân xưởng Giám Định đến để giám sát quá trình sửa chữa, bảo đảm không làm sai số cân. Nếu cố tình vi phạm thì tuỳ theo mức độ để xét kỷ luật và phải bồi thường giá trị thiệt hại gây nên.

- Kiểm tra và nhận thùng xe sạch do Phân xưởng Vận tải cấp để đổ than nhập kho, nếu không sạch thì báo Phòng ĐHSX biết để xử lý, cùng với Phân xưởng Giám định và Vận tải lập biên bản, sau đó làm sạch thùng xe để đảm bảo chất lượng.

10. Phân xưởng Kho bến1, Kho bến 2

- Các đơn vị Kho bến chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng than nhập, xuất kho, than lưu kho (kể cả than sạch trên toa xe, băng tải) thuộc đơn vị mình quản lý.

- Than nhập kho không được để xuống cấp. Nếu do chủ quan làm than bị xuống cấp (vỡ cơ học hoặc nhiễm tạp chất, lẫn than khác vào) thì Phân xưởng Kho bến, quản lý kho phải bồi thường giá trị thiệt hại khi tái chế sản phẩm.

- Than xuất tiêu thụ phải quản lý chặt chẽ, đúng quy định hiện hành. Nếu để thiếu hụt số lượng do mất mát (tham ô, trộm cắp) thì Phân xưởng và cá nhân liên quan bị xử lý theo Nội quy lao động của TKV.

- Than rót cho phương tiện phải đảm bảo đúng quy định. Nếu để than rơi vãi gây thiếu hụt than, hoặc làm ảnh hưởng tới chất lượng than, thì phân xưởng và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường giá trị thiệt hại theo giá bán than.

- Phân xưởng Kho bến 1 tổ chức bốc, xúc than ở phương tiện lên toa xe bố trí lao động làm sạch phương tiện tại cảng Cẩm Phả trước khi rời cảng. Trong quá trình tham gia giám sát cùng Phòng BQ và phân xưởng Giám định, nếu để công nhân đơn vị mình, đơn vị thuê bốc, xúc than lên kho và toa xe làm than rơi vãi, còn để lại than trên phương tiện hoặc để kẻ gian lấy cắp dẫn đến hao hụt than, thì những người có liên quan thuộc Phân xưởng Kho bến 1 chịu trách nhiệm đền bù 35% số lượng than hao hụt và bị xử lý theo nội quy lao động của TKV.

Bùi Đức Mạnh (Phòng BQ)

 

 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ANTT

 

Đăng ngày 27/3/2021

Hằng năm Phòng Bảo vệ - Quân sự tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng và Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản, ra Quyết định công nhận HĐTQ với 1 Hội đồng với 45 thành viên trong đó 22 đơn vị là các đội nghiệp vụ Công an Tỉnh, Công an thành phố Cẩm Phả, Công an các phường nơi có đường sắt đi qua, Đội Trật rự đô thị và Môi trường thành phố Cẩm Phả, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, 03 cơ quan tư vấn; Quy chế phối hợp 06 cụm địa bàn an toàn gồm: Phường Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm phú, Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Mông Dương, triển khai phối hợp, giúp Công ty đảm bảo ANTT, an toàn tài sản than từ khâu vận chuyển, giao nhận, chế biến, bảo quản kho bãi, bốc xúc tiêu thụ, và các hoạt động VHTT, các ngày Lễ, Tết.

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỖ TRỢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ANTT, BẢO VỆ TÀI SẢN

- Tăng cường công tác quản lý từ khâu vận chuyển than mỏ đến khâu tiêu thụ. Công ty đã lắp đặt hệ thống cân điện tử trên tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ về Công ty, cân than nhập khẩu, cân khâu tiêu thụ và các nhà sàng ra kho chứa sản phẩm.

- Để đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trong mặt bằng sản xuất của Công ty, mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4 và quản lý chặt chẽ từ khâu tiêu thụ đến công tác kiểm tra kiểm soát người và phương tiện ra vào mặt bằng qua các cổng trạm. Công ty đã lắp đặt 25 hệ thống Camera quan sát an ninh gồm: Khâu tiêu thụ và các cổng trạm ra vào mặt bằng Công ty, mặt bằng phân xưởng Tuyển than, theo dõi mô hình các chuyến tàu kéo than từ các mỏ về Công ty (Trung tâm điều khiển sản xuất, Phòng BVQS, Phân xưởng Giám định theo dõi và giám sát); Camera giám sát tại khu vực Văn phòng I; trong công tác quản lý thiết bị cũng như quản lý nhiên liệu, tốc độ. Công ty đã lắp đặt hệ thống định vị GPS trên các đầu máy TY, CK = 35 GPS, xe Ôtô, xe Gạt và máy xúc = 56 GPS. (Giám đốc Công ty tiếp tục cho khảo sát và lắp đặt bổ xung GPS, các cột đèn chiếu sáng và Camera tại mặt bằng Công ty và khu vực phân xưởng Tuyển than 4).

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ANTT

1. Cán bộ, công nhân vi phạm nội quy, quy định của Công ty

- Tùy từng trường hợp vi phạm và mức độ nặng, nhẹ để nhắc nhở, ghi tên, số thẻ, đơn vị phân xưởng, lập biên bản, thu giữ tang vật báo cáo lãnh đạo Công ty xử lý.

2. Trường hợp trộm cắp tài sản

- Kiểm tra người tước hung khí, tang vật gây án (nếu có)

- Lập biên bản tạm giữ người theo trường hợp phạm pháp quả tang.

- Lập biên bản tạm giữ tài sản, hung khí, tang vật gây án, giấy tờ tùy thân ... của người phạm pháp, báo cáo lãnh đạo Công ty và giao cho cơ quan Công an giải quyết.

3. Trường hợp hàng hóa, vật tư, thiết bị ra, vào Công ty không có giấy tờ hợp lệ

- Lập biên bản tạm giữ giấy tờ, vật tư, hàng hóa tài sản khi có biểu hiện nghi vấn hoặc chưa hợp lệ.

- Báo cáo Giám đốc Công ty chỉ đạo xử lý.

- Tạm thời chưa giải quyết cho người và phương tiện ra ngoài Công ty.

4. Trường hợp gây rối làm mất an ninh trật tự

- Giải thích, thuyết phục, nhanh chóng giải tán, thấy cần thiết lập biên bản vi phạm, điện báo Công an địa phương hỗ trợ và đồng thời áp giải đối tượng về cơ quan Công an phường nơi gần nhất.

5. Trường hợp tai nạn lao động

- Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường chờ lãnh đạo Công ty và các Phòng ban chức năng có thẩm quyền giải quyết.

- Phối hợp sơ cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất (nếu có).

6. Trường hợp tai nạn trên tuyến đường sắt kéo than mỏ.

- Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, than.

- Phối hợp sơ cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện nơi gần nhất, đồng thời báo cáo Giám đốc công ty, báo cáo công an phường công an thành phố Cẩm Phả, cơ quan chức năng có thầm quyền sử lý.

7. Tình huống và xử lý nhanh về sự cố cháy, nổ

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, nhận được thông tin lực lượng bảo vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy đơn vị phân xưởng triển khai các biện pháp chữa cháy theo quy định. Báo cáo Giám đốc Công ty, lãnh đạo Phòng BVQS  để có sự chỉ đạo và hỗ trợ.

- Dùng các trang thiết bị PCCC hiện có để cứu chữa nhằm hạn chế đám cháy, tham gia cứu, sơ tán người bị thương ra nơi an toàn.

- Di dời những vật dễ cháy khỏi khu vực (chống lây lan).

- Tổ chức sơ cấp cứu nạn nhân (nếu có).

- Triển khai bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản đề phòng kẻ gian lợi dụng lấy cắp, lập biên bản hiện trường (đúng quy trình). Tổ chức lực lượng canh gác bảo vệ hiện trường xem có còn khả năng cháy lại và phục vụ cho công tác điều tra xác định nguyên nhân.

- Nếu xảy ra sự cố cháy nổ lớn, báo cáo Giám đốc Công ty và Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh,đội cảnh sát PCCC- CA thành phố Cẩm Phả.  Trung tâm cấp cứu mỏ TKV để hỗ trợ chữa cháy theo  phương án.

- Hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ vụ cháy.

- Các trường hợp còn lại, bão, lũ, lốc…bảo vệ dùng mọi biện pháp và nghiệp vụ để khắc phụ hậu quả đến mức thấp nhất.

* Khi có tình huống xảy ra các vụ việc về ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn, các đơn vị phải tổ chức phối hợp triển khai lực lượng có biện pháp ngăn chặn và xử lý, nếu là vụ việc phức tạp phải báo cáo ngay Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo và các phòng chức năng (Phòng BQ theo số máy Đ/c Trưởng phòng BQ: 0989892168  hoặc số máy 3718151, 3718140, 3718160 để kịp thời giải quyết). 

 

                              Bùi Đức Mạnh  (Phòng BQ)

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG