Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021

Đăng ngày 15/3/2021

 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiều năm qua luôn được các cấp ủy đảng  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra ra mục tiêu trong các Nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng hàng năm. ​Với phân xưởng Điện nước, cấp ủy chi bộ đã cùng với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong phân xưởng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tuyên truyền và tích cực hưởng ứng chỉ thị 226-CT/ĐU ngày 14/01/2021 của Đảng ủy Công ty với chủ đề của năm 2021 “Năm tiết kiệm” qua đó tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn phân xưởng để đạt được kết quả tốt, nhất là trong việc tiết kiệm điện năng, nhiên liệu, vật tư…

​​Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-TTCO ngày 25/12/2020 của Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV v/v giao kế hoạch sản xuất và khoán chi phí năm 2021 và Chương trình số 107/TTCO-KH ngày 15/01/2021 của Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV v/v xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Phân x­ưởng Điện nước lập Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 với mục tiêu: Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho CBCNV trong đơn vị.

Yêu cầu các bộ phận sản xuất trong đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai tới toàn thể CBCNV trong phân xưởng về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của phân xưởng. Phối hợp giữa chuyên môn với các đoàn thể, tổ chức quần chúng học tập, quán triệt các văn bản của nhà nước, Tập đoàn về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tuyên truyền chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty đến từng CBCNV, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận thức, có những việc làm cụ thể tạo chuyển biến trong lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Được biết  theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty giao, tổng chi phí bản thân năm 2021 của phân xưởng xấp xỉ 29 tỷ. Trong đó chi phí trực tiếp đơn vị quản lý 23 tỷ. Chi phí thuê mua: 5,4 tỷ. Cấp ủy chi bộ  đã cùng với ban lãnh đạo phân xưởng mạnh dạn đề ra mục tiêu: Đối với chi phí vật liệu và chi phí sửa chữa lớn ­: phấn đấu tiết kiệm 5%, chi phí động lực: tiết kiệm 2%. Dự kiến tổng giá trị tiết kiệm năm 2021 là 628 triệu đồng.

Để đạt mục tiêu trên, phân xưởng đã giao cụ thể cho từng bộ phận theo dõi và đề xuất xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí: Về chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực: giao cho bộ phận kỹ thuật (Phó Quản đốc cơ điện vật tư; nhân viên kỹ thuật). Chi phí tiền lương sản phẩm chính: giao cho Bộ phận kinh tế. Chi phí tiền lương sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đột xuất: giao cho Bộ phận kỹ thuật (Phó Quản đốc cơ điện vật tư; nhân viên kỹ thuật) để thực hiện.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cùng với ban lãnh đạo phân xưởng tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc và triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể: Quản lý vận hành và khai thác tốt năng lực các trạm bơm, trạm điện 35/6kV. Chủ động trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa các cấp thiết bị, nhà xưởng, hệ thống đường dây điện hạ thế, trung thế, các trạm điện trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Với công tác tổ chức điều hành sản xuất thì chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa các cấp thiết bị và thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa th­ường xuyên đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phư­­ơng tiện, vật tư­­, phụ tùng thay thế để chủ động sửa chữa đột xuất, không gây ách tắc sản xuất. Việc xây dựng kế hoạch có tính đến khả năng ảnh h­­ưởng đến sản xuất như­­ thời tiết, tình hình sản xuất chung của Công ty để có ph­ương án sản xuất phù hợp đạt hiệu quả cao nhất. Bố trí lao động hợp lý tại các vị trí theo yêu cầu của sản xuất, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

Cuối mỗi quý, sau khi duyệt quyết toán khoán chi phí với Công ty, đồng chí Quản đốc phân xưởng thông báo kết quả thực hiện công tác khoán quản trị chi phí trong các cuộc họp của chi bộ và phân xưởng, biểu dương những việc đã làm đư­ợc và những việc còn tồn tại. Tập trung trí tuệ của chi bộ đảng và toàn thể CBCN để từ đó có phương án chỉ đạo điều hành phù hợp, tăng hiệu quả của công tác quản trị chi phí tại đơn vị.

Tại cuộc họp chi bộ đầu năm 2021, có đồng chí Nguyễn Thị Anh – Phó bí thư đảng ủy Công ty về dự. Sau khi được nghe  báo cáo, phổ biến Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của phân xưởng Điện nước, đồng chí đã biểu dương CBCNV phân xưởng và rất tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phân xưởng Điện nước sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2021, thực hiện tốt chủ đề “Năm tiết kiệm” theo nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn TKV và của Đảng ủy Công ty ./.

 

CTV: Lưu Hùng Vĩ

Phân xưởng Điện Nước

 

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG