Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự

Đăng ngày 19/02/2021

 

Dự báo tình hình năm 2021 có những diễn biến mới liên quan đến công tác quản trị nhân lực như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, diễn biến phức tạp và có thể kéo dài; Nhu cầu tiêu thụ than trong nước không tăng; Sự cạnh tranh lao động tiếp tục gia tăng do sự dịch chuyển sản xuất từ một số nước lân cận về Việt Nam, một số địa phương có chính sách ưu tiên thu hút lao động cho ngành phụ trợ công nghiệp ô tô, khu kinh tế ven biển...

Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 05/01/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Quyết định số 2161/QĐ-TKV, ngày 23/12/2020 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty năm 2021, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự, cụ thể như sau:

Đối với công tác quản lý lao động, tiền lương, mục tiêu là đảm bảo đủ việc làm cho người lao động trên cơ sở cân đối tối đa nhân lực và thiết bị hiện có, phấn đấu đến cuối năm 2021, lao động danh sách toàn Tập đoàn không vượt quá 95 ngàn người (hiện nay là 96 ngàn người); Xây dựng lực lượng lao động có tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật tốt, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đặc biệt là độ ngũ thợ mỏ hầm lò, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi; Phấn đấu tiền lương không thấp hơn kế hoạch và thực hiện năm 2020 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện các nhiệm vụ:

Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bố trí định biên lao động theo đúng quy định tại Quvết định số 2410/QĐ-TKV và Quyết định số 2411/QĐ- TKV ngày 31/12/2019 của Tập đoàn. Đối với các đơn vị chưa thực hiện được yêu cầu phải có văn bản báo cáo nguyên nhân chưa thực hiện được và tiến độ thực hiện. Khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thấp hơn so với định biên và mô hình mẫu của TKV.

TKV cũng yêu cầu các đơn vị chưa bố trí cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Tổ chức - Nhân sự, theo mô hình mẫu và chỉ đạo của Tập đoàn thực hiện xong trong tháng 3/2021, báo cáo kết quả vế Tập đoàn.

Các đơn vị xây dựng và đăng ký kế hoạch tiết giảm lao động năm 2021, bằng áp dụng các giải pháp tự động hóa, tin học hóa; phấn đấu mức tiết giảm lao động tối thiểu là 1% so với lao động danh sách có mặt tại thời điểm 01/01/2021.

Xây dựng quy định kèm cặp, truyền nghề để tạo ra đội ngũ kế thừa, có cơ chế đãi ngộ phù hợp cho người thợ được giao nhiệm vụ kèm cặp, truyền nghề để tạo động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện (TKV sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

Tổ chức đánh giá kết quả việc triển khai áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), từ đó khắc phục những tồn tại, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đối với bộ phận lao động quản lý và các đề xuất với TKV (nếu có).

Đánh giá lại toàn diện cơ chế trả lương đang áp dụng trong TKV, trọng tâm là Quyết định số 1387/QĐ-TKV, ngày 29/7/2019 của Tập đoàn, theo đó đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp; bổ sung các cơ chế mới nhằm nâng cao sức hấp dẫn nghề nghiệp trước sức ép dịch chuyển lao động.

Chủ đề năm 2021 của Tập đoàn là “năm tiết kiệm”, trên cơ sở đó các đơn vị chủ động điều hành hợp lý các yếu tố chi phí, để cân đối hạch toán quỹ lương phù hợp với khối lượng công việc và năng suất lao động thực hiện, đảm bảo tiền lương của người lao động không thấp hơn kế hoạch.

Đối với công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, mục tiêu là tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo bản sắc riêng của công nhân TKV để thu hút lao động, song cần tránh sự thái quá trong việc thực hiện các chế độ (cân nhắc kỹ trước khi triển khai những chế độ phúc lợi mới, những hoạt động phong trào về khả năng cân đối tài chính trong dài hạn của doanh nghiệp, cân đối với các đơn vị khác trong vùng, trong Tập đoàn).

Duy trì chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho gia đình thợ lò có nhiều thành tích, theo hướng dẫn tại Công văn số 137/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của TKV, nhằm tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động họp lý. Khuyến khích các đơn vị tăng số lượt người, thời gian và kinh phí ở mức cao hơn so với hướng dẫn. Các đơn vị còn lại căn cứ điều kiện để thực hiện chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho người lao động.

Tăng cường quản lý, theo dõi, giải quyết chế độ, theo dõi sức khỏe người lao động mắc bệnh nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của TKV về việc chấn chỉnh công tác điều trị bệnh bụi phổi nghề nghiệp cho người lao động (Công văn số 4992/TKV-TCNS ngày 15/10/2020).

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, cần xác định là việc làm thường xuyên, không được phép chủ quan, mất cảnh giác. Các giải pháp phòng, chống dịch thực hiện theo các văn bản chỉ đạo chuyên đề của TKV.

Tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của người lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, giao tiếp văn minh trong quá trình làm việc, sinh hoạt.

Phối hợp với Viện Dinh Dưỡng - Bộ Y tế triển khai thực hiện dịch vụ: “Nghiên cu, khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng thực đơn hợp lý lên tình trạng dinh dưng của người lao động trong TKV”. Địa điểm thực hiện tại Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

Ngoài ra, TKV cũng đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác đào tạo và công tác thi đua, khen thưởng, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện trong năm 2021.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021
  Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của TKV
  Tăng cường công tác quản lý các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
  Phương án đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nố năm 2021
  Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất với năng suất cao, hiệu quả, tiết kiệm
  Mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác đào tạo năm 2021
  TKV yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự
  NÂNG CAO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  Dừng vận hành có tải và vận hành 72 giờ hệ thống băng tải cấp than cho Nhà máy tuyển Khe Chàm - công suất 4,5 triệu tấn/năm.
  Rà soát định biên lao động theo công văn số 551/TKV-TCNS, ngày 08/02/2021
  Đảm bảo an toàn về dịch bệnh Covid-19 khi sản xuất"
  Tổ chức hoạt động đưa, đón cán bộ, công nhân viên làm việc trên địa bàn TP Cẩm Phả đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19
  Đăng ký thi đua đảm bảo AT, VSLĐ - PCCN năm 2021
  Triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
  Vào ‘chiến dịch’ phòng chống COVID-19 sau Tết
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khí thế ra quân sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN SỬU 2021
  UBND tỉnh Quảng Ninh: Thưởng 200 triệu cho Đội bóng đá nữ TKV và 100 triệu cho Đội U19 TKV đạt thành tích cao mùa giải 2020
  Chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tặng quà Tết cho Đội bóng đá nữ TKV và các đơn vị trực sản xuất trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
  Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết
  Tàu Việt Thuận 56-01 “xông” cảng Cẩm Phả và nhận 25.186 tấn than tiêu thụ ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021
  TKV hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021
  Phân xưởng Điện nước đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG