Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021

Đăng ngày 05/01/2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.  Với quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021; Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) vừa ban hành Kế hoạch liên tịch về việc phát động thi đua năm 2021.

Với mục tiêu tổng quát: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và với phương châm, công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn TKV phát động CBCNV - người lao động trong toàn Tập đoàn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu: sản xuất than nguyên khai 38,5 triệu tấn, trong đó than sạch 38,43 triệu tấn; tiêu thụ 42 triệu tấn; bóc đất đá 167,26 triệu m3 đất đá; đào lò 252,93 km (đường) lò; sản xuất 1,3 triệu tấn alumina quy đổi, 130 tấn thiếc thỏi, 12.000 tấn kẽm thỏi, gần 100 nghìn tấn tinh quặng đồng; 25.000 tấn đồng tấm, 405 nghìn tấn tinh quặng sắt, 220.000 tấn phôi thép…; sản lượng phát điện thương mại 10 tỷ kWh; sản xuất 75 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng thuốc nổ 115,2 tấn; sản xuất và tiêu thụ Nitrat Amôn 170.000 tấn; doanh thu gần 124.000 tỷ đồng; nộp ngân sách 17.900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng; tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng…

Bên cạnh đó, hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than” thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp. Đa dạng hóa các phương án pha trộn để cung cấp đủ than cho khách hàng theo hợp đồng nguyên tắc ưu tiên sử dụng than trong nước để pha trộn, tăng năng lực sản xuất, khai thác tối đa lợi thế của Tập đoàn.

Kiên trì mục tiêu phấn đẩu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam; Tiếp tục quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế; Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên giá trị cốt lõi, thế mạnh của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ; Phát triển lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Cùng với đó, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, với phương châm công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, ngoài hình thức thi đua thường xuyên, Tập đoàn phát động các phong trào thi đua chuyên đề đối với các lĩnh vực như:

TKV phát động thi đua đối với các đơn vị thuộc khối Sản xuất than và kinh doanh than, Khối Điện lực, Khoáng sản, Hóa chất phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ/đội/phân xưởng, trọng tâm là các hoạt động đào lò, khai thác, vận tải, chế biến than tiêu thụ và khoáng sản; đánh giá hiệu quả công tác đào lò áp dụng cơ ẹiới hóa đồng bộ và bán cơ giới hóa đào lò mẫu năm 2020 - Rút kinh nghiệm và triển khai áp dụng cho năm 2021.

Căn cứ đặc điểm, tình hình, các đơn vị tự xây dựng tiêu chí thi đua của đơn     vị để hàng quý có cơ sở bình xét các cá nhân người lao động và cán bộ quản lý tiêu biểu nhất trong các khối thi đua của đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng — kịp thời.

Thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đau tư, các hạng mục công trình trọng điếm thuộc các dự án đầu tư, có tác động quyết định đến sự tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường.

Thi đua hoàn thành các mục tiêu trong quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gồm các mục tiêu áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hoá trong quản lý, điều hành; phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất; tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

Thi đua thực hiện công tác chăm lo, phát triển nguồn nhân lực, gồm bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các nghề mỏ hẩm lò; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, khám chữa bệnh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư mỏ.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các địa phương phát động nhằm xóa nghèo bền vững đối với các địa bàn khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đề nghị các đơn vị trích quỹ phúc lợi và tô chức vận động, kêu gọi sự đóng góp của người lao động để tham gia ủng hộ các địa phương, đặc biệt là các địa bàn có hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III về mục tiêu phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2025, nội dung trọng tâm là phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam phát triến bền vững. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa ôn định phát triên sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và mục tiêu công trình trọng điểm của Tập đoàn; phát huy vai trò của các tố chức Đoàn thể cùng với Chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2021).

 

 Các tin liên quan:
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy
  Hướng dẫn Tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cùng với hội nghị tống kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - Bùi Ngọc Cường
  Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến hoạt động báo chí - Vũ Hằng
  TKV hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2021 trong TKV
  Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI HỘI CCB PX KHO BẾN II NHIỆM KỲ 2017-2022 - Ngô Thị Như Quỳnh
  Chi hội Cựu chiến binh Văn phòng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027
  Chi hội Cựu chiến binh Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 - CTV: Lưu Hùng Vĩ
  Công ty ban hành hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy – 1.053)
  Hướng dẫn khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua hàng năm của Công ty (Cẩm Thúy)
  Đề nghị khen thưởng và hoàn thiện các văn bản báo cáo trong công tác thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua đối với khen thưởng cấp cao (Cẩm Thúy - 736)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên đề nữ năm 2021
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ - CTV Phạm Thúy Vân
  Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả hướng dẫn triển khai công tác khen thưởng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID -19 (Cẩm Thúy)
  Bệnh viện Than - Khoáng sản hướng dẫn tổng hợp các vấn đề, giải pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Phối hợp tổ chức Giải Bóng đá Nam truyền thống thành phố Cẩm Phả năm 2021 - Cúp Bái Tử Long (trong khuôn khổ Đại hội TDTT Thành phổ lần thứ IX năm 2021) - Cẩm Thúy
  Một số lưu ý trong tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2021; tuyên dương CBCNV tiêu biểu xuất sắc; tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Cẩm Thúy - 698)
  VINH DỰ VÀ TỰ HÀO (Nguyễn Thị Thư – Phòng Vật tư)
  Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than
  Tiêu chí môi trường “ Sáng - Xanh - Sạch”
  Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936) - Vũ Hằng
  Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021) (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 10/2021 của Công ty
  Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: Tuyển dụng lao động năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG