Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự

Nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự. Qua đó, đã tạo sự ổn định cho SXKD Công ty phát triển.

Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV là một trong những địa bàn được xác định có tầm quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Hằng năm Công ty thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao kéo mỏ bình quân trên 10 triệu tấn than/năm, than tiêu thụ trên 9 triệu tấn, tình hình ANTT trên địa bàn Công ty và 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ trong những năm qua cơ bản được ổn định song vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, hệ thống giao thông đường bộ giao nhau với đường sắt còn nhiều bất cập, hiện tượng một số nhóm đối tượng và một số hộ dân sống dọc trên tuyến đường sắt có hành vi nhảy bám theo tàu cào, xúc trộm cắp than trên toa xe và các máng ga, lén lút xâm nhập mặt bằng Công ty trộm cắp than, sắt thép phế liệu gây ảnh hưởng đến SXKD và khó khăn trong công tác bảo vệ ANTT.

Trước tình hình trên, nhằm lập lại trật tự, giữ vững sự ổn định, tạo điều kiện cho SXKD phát triển, Công ty đã tổ chức phát động, xây dựng mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với tên gọi “Doanh  nghiệp tự quản ANTT và không có ma túy”.

Theo đó, mô hình tập trung vào các mục tiêu chủ yếu: Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và công tác hàng năm của Công ty; Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Không có CBCNV sử dụng các chất ma túy và tiếp tay cho các hoạt động tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ tài sản chung và tài sản giao cho từng các nhân quản lý, sử dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty; Chấp hành nghiêm các quy định về ATLĐ, BVMT, PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động, hư hại thất thoát kinh tế nghiêm trọng; Phát hiện, tố giác những hoạt động nghi vấn liên quan đến tội phạm, liên quan đến ANTT và an toàn DN.

Để giữ vững ANTT đảm bảo cho SXKD phát triển, song hành với các biện pháp trong công tác quản lý, phòng chống gian lận thương mại trong giao, nhận than; bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ thì công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị và lực lượng an ninh trên địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn tài sản ổn định cho SXKD của Công ty luôn là nhiệm vụ quan trọng và chủ động nắm bắt tình hình trong SXKD.

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, sự phối hợp của các Công ty mỏ trong vùng Cẩm Phả, tập thể lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể từng ca ngày làm cơ sở trong điều hành SXKD và triển khai các phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong SXKD, ổn định việc làm và thu nhập đối với người lao động.

Hàng năm tình hình ANCT - ANTT mặc dù trong điều kiện phức tạp về công tác khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn, song Công ty đã thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn thông qua Quy chế phối hợp của Hội đồng tự quản đã duy trì ổn định, giữ vững ANTT trong nội bộ, an toàn tài sản của Công ty; tình trạng các đối tượng xâm nhập mặt bằng, nhảy bám theo tàu đập tay khoá toa xe trộm cắp than, vật tư, thiết bị tài sản của Công ty đã được ngăn chặn triệt để, không có vụ việc vi phạm tiêu cực lớn, số vụ vi phạm nhỏ lẻ giảm năm sau thấp hơn năm trước. Thông qua mô hình chúng tôi đã cơ bản khắc phục được những phức tạp trước đây, ngăn chặn tương đối triệt để tình trạng CBCNV vi phạm nội quy, quy định góp phần cho SXKD của công ty ổn định và phát triến bền vững.

Với những kết quả, thành thích trong sản xuất kinh doanh và phong trào tự quản ANTT nói riêng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung trong những năm qua Công ty đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Có thể khẳng định, công tác tự quản ANTT và phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý đã tạo sự ổn định cho SXKD phát triển, đời sống, việc làm của CBCNV ổn định, các hoạt động văn hoá thể thao ngày càng phát triển…

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Thực tập phương án chữa cháy lần 2 năm 2021
  Đề nghị khen thưởng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Câm Thúy)
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - (Cẩm Thúy)
  Ủy ban quản lý vốn phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn hết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông tập trung ứng phó với bão số 7 (Bão LIONROCK) và mưa lớn (Vũ Hằng)
  BÃO SỐ 7 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNG NINH (Vũ Hằng)
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI" (Vũ Hằng)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 (Phan Thủy)
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng năm 2021 (Hoài Thương)
  Khen thưởng CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác ATVSLĐ Quý III năm 2021 theo KHLT 515 (Cẩm Thúy)
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 (Cẩm Thúy)
  Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch – vùng “xanh ” an toàn (Vũ Hằng)
  Tham gia cuộc thi “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện an toàn PCCC, CNCH
  Chủ động và triển khai ứng phó mưa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý IV/2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng (Phan Thủy)
  Thanh niên - Lực lượng đi đầu trong việc mở rộng “Vùng xanh” trên không gian mạng (Phan Thủy)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao hiểu biết về vaccine phòng COVID-19 - Phan Thủy
  Hiểu biết về vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 (Phan Thủy)
  Tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Vũ Hằng)
  10 việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19
  Hạ sốt đúng cách sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19
  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 - Vũ Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG