Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị trong Tập đoàn đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc trong triển khai thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Nhiều đơn vị đã có giải pháp mạnh trong trong công tác tuyên truyền, trong cải thiện điều kiên lao động, nhận diện các nguy cơ rủi ro, trong việc xử lý các vi phạm....

Theo báo cáo thống kê, số các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại là giảm 12% số vụ và 20% số người chết do tai nạn lao động so với cùng kỳ 2019.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cũng như việc triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, Tập đoàn TKV đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17/NQ-ĐƯ ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn về triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt chú ý công tác tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục về chính sách, pháp luật về ATLĐ, ATGT, nội quy, quy trình, biện pháp KTAT; Tổ chức quán triệt, phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong Tập đoàn thời gian qua, không để tái diễn, lặp lại.

Bên cạnh đó, phát huy kết quả của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, các đơn vị trong TKV đặc biệt quan tâm đến việc câi thiện môi trường làm việc cho người lao độnệ về trang thiết bị lao động, bảo hộ lao động, không gian làm việc, ánh sáng, điều kiện vi khí hậu, phương tiện đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị... đảm bảo môi trường làm việc an toàn, giảm lao động nặng nhọc, tăng năng xuất lao động, tăng mức độ an toàn. Đặc biệt quan tâm đến tác động của nắng nóng, mưa bão, các biểu hiện cực đoan của thời tiết. Quan tâm triển khai chương trình CGH, TĐH, THH, tích cực đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

Nhật lệnh sản xuất, ca lệnh sản xuất, bàn giao giữa các ca sản xuất phải được ghi chép đầy đủ, chính xác đúng quy định, đồng thời chì huy, chi đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp, biện pháp thi công, hộ chiếu kỹ thuật, công tác nghiệm thu sản phẩm, nghiệm thu sau lắp đặt thiết bị; xử lý nghiêm những người vi phạm.

Đồng  thời, thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn; nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công phải đầy đủ biện pháp an toàn và phù hợp với thực tế thi công, đảm bảo mọi công việc đều phải có biện pháp kỹ thuật thi công với biện pháp an toàn kèm theo và phải phổ biến cho người lao động trước khi thực hiện.

Các đơn vị phải tổ chức đánh giá, quản lý các nguy cơ cho từng vị trí làm việc bao gồm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố, cách nhận biết nguy cơ, biện pháp phòng ngừa, biện pháp triệt tiêu, kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tai nạn, sự cố... Việc quản trị rủi ro phải được thực hiện từ tổ sàn xuất, đội sàn xuất đến phân xưởng với sự đóng góp ý kiến của người trực tiếp sàn xuất và phải được thống nhất trước khi huấn luyện tới người lao động.

Các cấp quản lý (đặc biệt là người đứng đầu) phải tăng cường các hình thức, đối tượng, nội dung, tần xuất kiểm tra hiện trường, không được chủ quan ở bất cứ vị trí nào để phát hiện các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời. Cán bộ quản lý chì huy trực tiếp phải bám sát hiện trường để chi đạo người lao động tuân thủ các quy trình, quy định an toàn, xử lý nghiêm các sai phạm, phát hiện và tổ chức khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát bổ sung phương án ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phương án PCCN, PCTT-TKCN; chú trọng đầu tư thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cổ, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp cùa Tập đoàn và lực lượng cấp cứu bán chuyên của các đơn vị trong Tập đoàn.

Từ những giải pháp trên đã giúp TKV đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động qua đó góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo cung cấp than phục vụ mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn công nhân Vùng mỏ. Được biết TKV cũng là đơn vị có đóng góp số thu nội địa lớn nhất của tỉnh.

 Các tin liên quan:
  TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
  Tăng cường các biện pháp, công tác phòng cháy, chữa cháy
  Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự
  Phân xưởng Giám Định duy trì tốt việc tổ chức sản xuất tháng 9/2020
  Sẵn sàng đưa Nhà máy sàng - tuyển than Khe Chàm vào hoạt động
  TKV tập trung ứng phó vói bão số 5 và mưa lớn
  Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm
  Thông báo cấm đường bộ khu vực cổng số 4
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  TKV triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 9/2020
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020
  THÔNG BÁO CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CÔNG TY
  Quảng Ninh phòng chống dịch COVTD-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp Đại hội đảng bộ cấp Tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  Công tác chăm sóc bảo dưỡng sân cỏ tại Sân vận động Cửa Ông
  TKV chủ động phòng chống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn trong tình hình mưa lũ, ngập úng.
  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19
  Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty sửa chữa khóa liên động, nút dừng đột ngột, dây giật dừng khẩn cấp của các tuyến băng tải
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường phòng dịch
  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP
  Phân xưởng Điện nước khắc phục nhanh sự cố mưa bão gây sạt lở cột điện của phân xưởng Vận tải.
  PX Kho bến 2: Hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG