Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

PX Kho bến 2: Hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro

Thực hiện kế hoạch số 290/KH-TTCO ngày 21/02/2020 và thông báo số 1573/ TB-TTCO của Giám đốc Công ty V/v đánh giá quản lý rủi ro về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Phân xưởng Kho bến 2 đã phối hợp cùng các phòng ban chức năng thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn cho người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro trong quá trình lao động sản xuất

 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện theo khuyến nghị của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống bệnh dịch của Công ty không tập trung quá đông để phổ biến một lúc, phân xưởng Kho bến 2 đã chủ động phổ biến cho các đ/c lãnh đạo, phó quản đốc các bộ phận; từ đó các đ/c phó quản đốc các bộ phận bố trí chia các khung giờ hợp lý, bố trí phổ biến cho từng tổ sản xuất với từng ngành nghề đặc thù riêng trong đơn vị.

Với phương châm quyết tâm không coi nhẹ các công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là việc đánh giá quản lý rủi ro về an toàn vê sinh lao động cho CBCNV trong đơn vị, phân xưởng luôn tuyên truyền, nhắc nhở, coi trọng việc nêu cao tinh thần tự giác nhận diện các nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động, sự cố thiết bị , bệnh nghề nghiệp do môi trường lao động gây ra. Từ đó có các biện pháp tự chủ và phòng ngừa nhằm giảm thiểu, ngăn chặn hậu quả do các nguồn rủi ro gây ra cho đơn vị và người lao động.

Ngô Thị Như Quỳnh (308)

 Các tin liên quan:
  TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
  Tăng cường các biện pháp, công tác phòng cháy, chữa cháy
  Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự
  Phân xưởng Giám Định duy trì tốt việc tổ chức sản xuất tháng 9/2020
  Sẵn sàng đưa Nhà máy sàng - tuyển than Khe Chàm vào hoạt động
  TKV tập trung ứng phó vói bão số 5 và mưa lớn
  Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm
  Thông báo cấm đường bộ khu vực cổng số 4
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  TKV triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 9/2020
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020
  THÔNG BÁO CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CÔNG TY
  Quảng Ninh phòng chống dịch COVTD-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp Đại hội đảng bộ cấp Tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  Công tác chăm sóc bảo dưỡng sân cỏ tại Sân vận động Cửa Ông
  TKV chủ động phòng chống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn trong tình hình mưa lũ, ngập úng.
  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19
  Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty sửa chữa khóa liên động, nút dừng đột ngột, dây giật dừng khẩn cấp của các tuyến băng tải
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường phòng dịch
  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP
  Phân xưởng Điện nước khắc phục nhanh sự cố mưa bão gây sạt lở cột điện của phân xưởng Vận tải.
  PX Kho bến 2: Hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG