Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kiểm định cân băng tải Bll, B20

Căn cứ thời gian thực hiện kiểm định của Viện đo lường Việt Nam từ ngày 14/08/2020. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm định được nhanh chóng, hiệu quả. Công ty Tuyển than Cửa Ông tiến hành kiểm định cân băng tải B11, B20.

Theo đó, Công ty giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan đến việc kiểm định cân bang tải B 11, B 20.

Cụ thể, PX Giám định bố trí phương tiện, cử cán bộ cùng đơn vị kiểm định thực hiện kiểm định cân băng tải B11, B20; PX kho bến 2 bố trí vận hành tuyến băng B11, B20 để phục vụ kiểm định cân; Phòng Điều khiển sản xuất căn cứ thời gian kiểm định để phối họp thực hiện; Phòng AT sẽ bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn trong công tác kiểm định; Phòng Cơ điện sẽ giám sát và phối hợp cùng các đơn vị thực hiện.

Thời gian kiểm định cân băng tải B11 được tiến hành vào 7h:30' ngày 14/8/2020 đến khi kết thúc kiểm định; Kiểm định cân băng tải B20 vào 7h:30' ngày 15/8/2020 đến khi kết thúc kiểm định.

 Các tin liên quan:
  TKV thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
  Tăng cường các biện pháp, công tác phòng cháy, chữa cháy
  Xây dựng mô hình tự quản, an ninh trật tự
  Phân xưởng Giám Định duy trì tốt việc tổ chức sản xuất tháng 9/2020
  Sẵn sàng đưa Nhà máy sàng - tuyển than Khe Chàm vào hoạt động
  TKV tập trung ứng phó vói bão số 5 và mưa lớn
  Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm
  Thông báo cấm đường bộ khu vực cổng số 4
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  TKV triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 9/2020
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2020
  THÔNG BÁO CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CÔNG TY
  Quảng Ninh phòng chống dịch COVTD-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp Đại hội đảng bộ cấp Tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Phát tiền bổ sung cho CNV chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn 2016-2018 đã có sổ hưu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty
  Công tác chăm sóc bảo dưỡng sân cỏ tại Sân vận động Cửa Ông
  TKV chủ động phòng chống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn trong tình hình mưa lũ, ngập úng.
  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19
  Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty sửa chữa khóa liên động, nút dừng đột ngột, dây giật dừng khẩn cấp của các tuyến băng tải
  TKV triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường phòng dịch
  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP
  Phân xưởng Điện nước khắc phục nhanh sự cố mưa bão gây sạt lở cột điện của phân xưởng Vận tải.
  PX Kho bến 2: Hướng dẫn người lao động nhận diện các nguy cơ rủi ro

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG