Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổng kết đánh giá công tác vận tải 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Cửa Ông nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên khâu công tác vận tải của Công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan.

 

          Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm 2020, việc lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên thiết bị, công trình vận tải được căn cứ theo chu kỳ, định ngạch và sản lượng Công ty giao thực hiện để lập và giao cho các đơn vị thực hiện đúng quy định, thiết bị được sửa chữa, bảo dưỡng đúng chu kỳ, hiện trạng kỹ thuật, hồ sơ quản lý công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên đảm bảo duy trì ổn định cho các thiết bị hoạt động, phục vụ sản xuất của Công ty.

          Ngay từ đầu năm 2020, các công việc triển khai thực hiện hồ sơ sửa chữa lớn cho các thiết bị cũng được chuẩn bị để đưa vào sửa chữa. Kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn trong 6 tháng đầu năm đã đảm bảo đạt giá trị trên 50% so với kế hoạch Công ty giao. Về số lượng thiết bị, công trình hoàn thành cũng đảm bảo số lượng trên 50% theo kế hoạch.

          Đối với việc sửa chữa lớn các toa xe, trong 6 tháng đầu năm đã trung tu được 40/60 toa xe theo kế hoạch cả năm, kịp thời bổ sung thêm số lượng toa xe phục vụ đá thải về mỏ.

          Đối với công tác sửa chữa đường sắt trong Công ty, hiện nay Giám đốc Công ty đã thành lập tổ giám sát để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống trên các tuyến. Tổ giám sát đã thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, khắc phục được tồn tại trên các tuyến, các vị trí xung yếu đã được giải quyết kịp thời, đảm bảo an toàn cho công tác đường sắt trong Công ty.

          Trong 6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực vận tải cũng đã có nhiều sáng kiến được đưa vào thực hiện nhằm hợp lý hóa sản xuất trong sửa chữa, vận hành cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các sáng kiến cũng được đánh giá cao và hợp lý trong quá trình áp dụng thực tế. Đặc biệt là sáng kiến: Quy hoạch hệ thống đường sắt đầu ngoài, đầu trong phân xưởng Tuyển than 3 nâng cao năng lực bốc xếp vận chuyển than nhập khẩu, than vào sàng và thanh thoát sản xuất khu vực Phân xưởng Tuyển than 3 được áp dụng vào thực tế sản xuất từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 đã mang lại hiệu quả rất cao, giảm nguy cơ cao xảy ra sự cố va chạm giữa các đoàn tàu, tăng được năng lực thông qua, đáp ứng yêu cầu sản lượng TKV giao năm 2020 và các năm tiếp theo.

          Nhìn chung, các đơn vị trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tương đối tốt các công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc áp dụng các phần mềm trong quản lý cơ điện, vận tải, vật tư cũng đã được đưa vào sử dụng tại đơn vị và dần được hoàn thiện hơn trong quá trình thực hiện. Các nội dung khác cũng được củng cố, tăng cường, hệ thống định vị theo dõi hoạt động các thiết bị cung cấp nhiên liệu tự động cũng được sửa chữa và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

          Trong thời gian tới, các đơn vị cần không ngừng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sửa chữa, vận hành. Phát huy công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đề xuất phương án để khuyến khích người lao động có sáng kiến trong các công tác quản lý, sửa chữa, vận hành.

                                                          Phan Thủy (750)

 Các tin liên quan:
  Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Tự kiểm tra công tác tuyên truyền bề nổi và đăng ký số lượng đề nghị cấp cờ, băng dôn năm 2021
  Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Phối hợp đảm nhận kiểm tra về an toàn, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2020
  TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021
  Quảng Ninh - ngành Than: Gắn bó máu thịt
  Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV được tặng cờ dẫn đầu thi đua phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2020
  Năm 2020, Công ty nâng bậc lương cho 164 công nhân kỹ thuật
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 - PX KHO BẾN 2
  Những ngày cuối năm
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2021
  TKV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61 - NQ/ĐU, ngày 6/3/2020 của Đảng ủy TKV
  Đoàn đại biểu của TKV dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai linh hoạt phương án sản xuất thích ứng với tình hình tiêu thụ
  PX Lọc – Sấy than tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khẳng định vị thế qua nhiều dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam lần thứ V
  Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng
  PX Kho bến 2 tăng cường công tác PCCC
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, sử dụng vật tư
  10 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 100.460 tỷ đồng
  Phong tỏa ngừng tàu phục vụ thi công gói thầu số 3
  Tự hào truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"
  TKV: Tăng cường hoạt động sản xuất - kinh doanh trong quý IV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG