Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, tài nguyên than trong công tác quản lý giao nhận, vận chuyển, tiêu thụ than

Nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than tại Công ty. Tuyển than Cửa Ông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần bảo an ninh trật tự trong vận chuyển, chế biến và kinh doanh than.

 

Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16 NQ/TU ngày 09/5/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng chính phủ; Công văn số 788/TKV-BV ngày 26/2/2020 của | Tập đoàn TKV đến cán bộ chủ chốt, công nhân trong đơn vị nhất là đơn vị có hoạt động vận chuyển, quản lý kho than, tiêu thụ than, bảo vệ than. Các hoạt động thực hiện hợp đồng thuê ngoài, điều hành, quản lý, khai thác phương tiện thiết bị bốc xúc, vận chuyển, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến CBCNV thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quản lý, đấu tranh phòng ngừa đồng thời kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than, các hoạt động thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển...đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV. 

Cùng với đó, các đơn vị có liên quan đến vận chuyển, tiêu thụ than phải có kế hoạch cụ thể để bảo vệ than trong khâu vận chuyển và tiêu thụ; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để mỗi CBCNV nhận thức đúng đắn, rõ ràng về các biện pháp đơn vị đang triển khai, từ đó tự giác chấp hành, không vi phạm các quy định và tích cực tham gia đấu tranh phát giác vị phạm. 

Chỉ đạo đôn đốc, giám sát các đơn vị giao, nhận thực hiện nghiêm túc quy định giao, nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than trong Công ty, thực hiện tốt phương án sản xuất phương án chế biến pha trộn các loại than, đảm bảo giao nhận đúng về chất lượng đủ về số lượng như than nhập khẩu, than mua mỏ vùng Cẩm phả về giao nhận với các nhà máy tuyển, sản phẩm sau tuyển và bốc xúc tiêu thụ đảm bảo thông suốt. Hệ thống Camera giám sát. 

Đồng thời, Công ty đã phối hợp với Công ty kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin điều hành phương tiện ra vào hợp lý tại cảng Cấm phả; Cảng Nội địa 3. chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo chất lượng, số lượng, than tiêu thụ, than nhập khẩu. Qua đó, lập phương án sản xuất, phương án chế biến pha trộn cho từng phân xưởng tuyển than, quy định rõ tỷ lệ thu hồi, số lượng, chất lượng từng sản phẩm để các phân xưởng căn cứ thực hiện. 

Đối với các phòng chức năng, Công ty đã lập phương án trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ; thông tin liên lạc, đường truyền để hệ thống Camera giám sát, cân điện tử của Công ty làm việc ổn định và chính xác, làm cơ sở để các đơn vị giao, nhận sản phẩm thực hiện đúng quy định về giao, nhận và thanh toán. Cụ thể:

Phân xưởng Vận tải: Chịu trách nhiệm chạy tầu vào khu vực cân đúng tốc độ quy định. Nhận phiếu con giao, nhận số lượng mô hình chất tải đủ. Trong quá trình vận chuyển ban máy tuân thủ tốc độ quy định, nếu để xảy ra mất than sẽ phải đền bù thiệt hại, Quản đốc và những người có liên quan bị xử lý theo nội quy lao động của TKV. Bố trí công nhân giám sát mô hình chất tải toa xe tại vị trí trên cầu khu vực ga Cửa ông A, nếu phát hiện mô hình chất tải không còn nguyên vẹn thì báo ngay Phòng ĐKSX giải quyết. Nếu không phát hiện kịp thời mà các đơn vị khác phát hiện thì chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.Tiếp nhận sản phẩm đá thải của các phân xưởng tuyển than và các nguồn đá thải tại Công ty vận chuyển về hệ thống thải đá vào mỏ dỡ tải tại mặt bằng + 81 Công ty CP than Cọc Sáu phối hợp với PX Giám định tổ chức giao nhận toa xe TC cho đơn vị vận chuyển thuế tại máng ga Cọc 6 A và chịu trách nhiệm về số lượng giao. 

Phân xưởng Giám định: Quản lý các cân điện tử của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về tính chính xác và sự hoạt động liên tục của các cân, Camera giám sát được giao quản lý. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng than theo TCVN và TCCS. 

Phòng BVQS: Kiểm tra giám sát tất cả các phương tiện chuyên chở trong mặt bằng Công ty quản lý theo tuyến, giờ và vị trí quy định. Kiểm tra tất cả các khâu giao, nhận than và sản phẩm ngoài than của Công ty. Kịp thời phối hợp ngăn chặn và đề xuất với Giám đốc Công ty xử lý những vi phạm tiêu cực trong giao nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than (nếu có) tổ chức củng cố các trạm kiểm soát ra, vào tại mặt bằng Công ty, đảm bảo ánh sáng và có người thường trực, phối hợp với Phòng ĐKSX khai thác có hiệu quả các hệ thống giám sát camera và thiết bị GPS. 

Cùng với đó, Công ty kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đơn vị ngoài ra, vào qua các cổng trạm Công ty đúng quy định. Kiểm tra giám sát việc kéo than từ các máng ga của các mỏ về Công ty phối hợp các lực lượng, bảo vệ Công ty các mỏ đảm bảo an ninh trật tự và mô hình chất tải toa xe. Tuần tra, kiểm tra thường xuyên đột xuất khu vực sân ga, kịp thời ngăn chặn các hành vi trộm cắp than trên đường vận chuyển than mỏ về Công ty; Bố trí người giám sát quá trình nhận hàng, mở bạt kiểm tra than nhập khẩu tại cảng Cẩm phả và cảng nội địa 3. Kiểm tra, giám sát tại phương tiện quá trình bốc xúc lên của các đơn vị. Trong suốt quá trình tham gia giám sát cùng với phân xưởng Giám định, nếu không phát hiện kịp thời, để các đơn vị tham gia bốc xúc than làm rơi vãi, không sạch phương tiện hoặc để kẻ gian lấy cắp dẫn đến hao hụt, thì người có liên quan thuộc phòng BQ chịu trách nhiệm và bị xử lý theo nội quy lao động của Công ty. 

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, lực lượng Bảo vệ tại các Công ty mỏ tăng cường công tác nắm tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn và 2 tuyến đường sắt vận chuyển than về Công ty, đề xuất Giám đốc Công ty để xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra bảo vệ, biện pháp phòng, chống các hành vi, vi phạm pháp luật khác trong quá trình vận chuyển than. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo Quy định của Pháp luật để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm đến ANTT, tài sản, kịp thời đề xuất với Giám đốc biện pháp xử lý. 

Song song đó, căn cứ vào kế hoạch tình hình nhiệm vụ SXKD của Công ty tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra đối với các khâu vận chuyển kéo than mỏ, sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than, khâu bốc than nhập khẩu, khâu thải đá vào mỏ, khu vực ô số 5 cầu 20 và mặt bằng dự án nhà máy tuyển than Khe Chàm, ranh giới địa bàn của Công ty, theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phân xưởng được giao theo quyết định số 3666/QĐ - TTCP, ngày 25/12/2019 của Giám đốc Công ty về việc Quyết định ban hành quy định trách nhiệm giao, nhận quản lý than và sản phẩm ngoài than. 

Ban chỉ đạo Công ty thường xuyên kiểm tra hoặc đột xuất kiểm tra công tác vận chuyển than mỏ, công tác chế biến , tiêu thụ, khâu bốc than nhập khẩu, ranh giới trên địa bàn Công ty.  Và căn cứ vào kế hoạch, tình hình sản xuất của Công ty các tổ kiểm tra chủ động kiểm tra vào ca 2+ ca3 trong các tuần từ 1- 2 buổi tổng hợp biên bản gửi về thường trực ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Giám đốc. Theo đó, kết quả mỗi đợt kiểm tra được thông báo kịp thời trên mạng thông tin của Công ty về các tồn tại để rút kinh nghiệm chấn chỉnh và khắc phục tùy theo kết quả kiểm tra đoàn sẽ báo cáo và đề xuất Giám đốc Công ty biểu dương, cá nhân, tập thể tiêu biểu, kiến nghị kiểm điểm cá nhân, tập thể vi phạm về, ANTQ. 

 

 Các tin liên quan:
  Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng cầu thủ
  Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) và các hội nghị sơ kết, tổng kết
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
  Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra việc lắp đặt thử nghiệm máy phun sương dập bụi cao áp
  Tháng 7 thi đua cao điểm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ
  TKV Tăng cường biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng
  Đội Nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông hăng say tập luyện chuẩn bị Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
  Ngành Than giải bài toán về tái cơ cấu
  TKV: Đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa mưa bão
  Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  5 tháng đầu năm, TKV đạt nhiều kết quả sản xuất- kinh doanh tích cực
  Phương án khắc phục khi xảy ra sự cố đường sắt trên tuyến đường sắt miền Đông, miền Tây
  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH
  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, tài nguyên than trong công tác quản lý giao nhận, vận chuyển, tiêu thụ than
  Hiệu quả kép từ hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ ở Than Cửa Ông
  Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020: Vì một hành tinh xanh và “đa dạng sinh học”
  Phát huy kết quả đạt được, nắm bắt những thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động SXKD
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 5/2020 của Công ty
  PX Kho bến 2: Tăng cường công tác PCCC và CNCH trong mùa nắng nóng năm 2020
  THÔNG BÁO
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức khám sức khỏe nghề NNĐH và khám chuyên đề cho nữ CBCNV
  CBCNV phân xưởng Giám Định thi đua lao động sản xuất hưởng ứng tháng công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh môi trường
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG