Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Để thực hiện triển khai Dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phường Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả đảm bảo đúng quy định hiện hành, vừa qua, UBND thành phố Cẩm Phả đã có công văn thông báo đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV thực hiện đầu tư dự án theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 5196, ngày 11/12/2019.
 

Trong đó, yêu cầu Công ty ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án với giá trị là 3,921 tỷ đồng trước thời điểm được nhà nước thuê đất. Công ty phải lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai dự án và vận hành cần lưu ý công tác đảm bảo an toàn giao thông, do đi song song với các tuyến giao thông trong khu vực và tiếp giáp với cầu vượt đường sắt QL 18.

Lập bảng tiến độ thực hiện tổng thê của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phê duyệt làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện. Thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày 11/12/2019.

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (gửi 01 bản về UBND thành phố Cẩm Phả để tổng hợp); chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo và chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hay báo cáo sai sự thực.

Đồng thời, UBND TP. Cẩm Phả cũng giao Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo theo quy định. Hướng dẫn nhà đầu tư lập Bảng tiến độ tổng thể của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố cẩm Phả phê duyệt trước ngày 11/01/2020 làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện dự án.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định và bảng tiến độ tổng thể của dự án được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án dầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Ke hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành quản lý đối với dự án theo quy định.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Kinh tế thành phố đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo định kỳ cùa nhà đầu tư (Công ty Tuyển than Cửa Ồng - TKV) theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao UBND phường Cẩm Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện đối với dự án trên địa bàn phường; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư, bảng tiến độ tổng thể dự án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Cẩm ThúyCác tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 8h30 ngày 3-4-2020:
  Phân xưởng Điện nước hoàn thành các công trình Trung tu máy bơm
  Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  COVID-19, Cập nhật lúc 11h00 ngày 31-03-2020:
  COVID-19, Cập nhật lúc 15h00 ngày 30-03-2020
  TKV đẩy mạnh phòng chống dịch Covid - 19
  CBCNV PX. Kho bến 2: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
  Phân xưởng Điện nước đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí sản xuất
  Chi đoàn Kho bến 2: Hưởng ứng Tuần lễ áo xanh thanh niên và ngày đoàn viên năm 2020
  Covid-19: Cập nhật mới nhất, liên tục lúc 8h00 ngày 24-03-2020
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  Cấm các phương tiện, người lưu thông phục vụ thay dây băng B7 - PX Kho bến 2.
  Đội tuyển Bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam tích cực giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch Covid-19
  Thông cáo báo chí về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 19/3
  COVID-19,Cập nhật lúc 7h30 ngày 19-03-2020:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020
  Thành lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ
  Từ 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng
  Duy trì công tác vệ sinh môi trường
  COVID-19 - Cập nhật lúc 7h30 ngày 16-03-2020:
  WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc, nơi tham dự hội nghị hoặc sự kiện
  HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHỬ KHUẨN TẠI NƠI LÀM VIỆC
  Cập nhật lúc 10h15 ngày 13-03-2020:
  Cập nhật lúc 19h30 ngày 12-03-2020: Việt Nam: 44 trường hợp nhiễm COVID-19
  Cập nhật lúc 7h00 ngày 12-03-2020:
  COVID-19 - Cập nhật lúc 06h00 ngày 11-03-2020:
  COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp - Cập nhật lúc 07h30 ngày 09-03-2020:

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG