Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Để thực hiện triển khai Dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phường Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả đảm bảo đúng quy định hiện hành, vừa qua, UBND thành phố Cẩm Phả đã có công văn thông báo đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV thực hiện đầu tư dự án theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 5196, ngày 11/12/2019.
 

Trong đó, yêu cầu Công ty ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án với giá trị là 3,921 tỷ đồng trước thời điểm được nhà nước thuê đất. Công ty phải lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai dự án và vận hành cần lưu ý công tác đảm bảo an toàn giao thông, do đi song song với các tuyến giao thông trong khu vực và tiếp giáp với cầu vượt đường sắt QL 18.

Lập bảng tiến độ thực hiện tổng thê của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phê duyệt làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện. Thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày 11/12/2019.

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (gửi 01 bản về UBND thành phố Cẩm Phả để tổng hợp); chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo và chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hay báo cáo sai sự thực.

Đồng thời, UBND TP. Cẩm Phả cũng giao Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo theo quy định. Hướng dẫn nhà đầu tư lập Bảng tiến độ tổng thể của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố cẩm Phả phê duyệt trước ngày 11/01/2020 làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện dự án.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định và bảng tiến độ tổng thể của dự án được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án dầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Ke hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành quản lý đối với dự án theo quy định.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Kinh tế thành phố đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo định kỳ cùa nhà đầu tư (Công ty Tuyển than Cửa Ồng - TKV) theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao UBND phường Cẩm Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện đối với dự án trên địa bàn phường; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư, bảng tiến độ tổng thể dự án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Cẩm ThúyCác tin liên quan:
  Nâng cao năng lực vận chuyển than, thải đá ngược vào mỏ
  COVID-19 Cập nhật lúc 7h30 ngày 18-2-2020:
  Covid-19: Cập nhật mới nhất, liên tục lúc 8h00 ngày 14-2-2020
  COVID-19 - Cập nhật tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV Gặp mặt, tiễn chân thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020.
  Covid-19: Cập nhật mới nhất, liên tục
  Dịch nCoV
  Chủ tịch UBND tỉnh: "Thực hiện nghiêm ngặt công tác cách ly đối với người nhập cảnh và quản lý biên giới…"
  Phân xưởng Dịch vụ - Đời sống - Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH VỚI PHƯƠNG CHÂM: KHÔNG CHỦ QUAN VÀ KHÔNG HOANG MANG
  Phân xưởng Điện nước tích cực tuyên truyền, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tại đơn vị
  Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa 2019-nCoV
  Chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
  Tuyển than Cửa Ông: Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  Chợ xuân vùng mỏ
  Thợ tuyển than đón Xuân vui
  "Nhập khẩu than về pha trộn và kinh doanh sẽ là mũi nhọn"
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020”
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động Năm 2020
  Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Phân xưởng Điện Nước hoàn thành công trình Trung tu 04 toa xe 30 tấn – phục vụ công tác thải xít ngược vào mỏ.
  Ban hành Quy định Nội quy an toàn và vận hành thiết bị trong hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm công tác nâng bậc lương cho CNKT
  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TẾT CANH TÝ 2020
  Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động Phân xưởng Đường sắt năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.
  Yêu cầu các đơn vị khắc phục 10 khuyến nghị của Quacert

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG