Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Để thực hiện triển khai Dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phường Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả đảm bảo đúng quy định hiện hành, vừa qua, UBND thành phố Cẩm Phả đã có công văn thông báo đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV thực hiện đầu tư dự án theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 5196, ngày 11/12/2019.
 

Trong đó, yêu cầu Công ty ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án với giá trị là 3,921 tỷ đồng trước thời điểm được nhà nước thuê đất. Công ty phải lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai dự án và vận hành cần lưu ý công tác đảm bảo an toàn giao thông, do đi song song với các tuyến giao thông trong khu vực và tiếp giáp với cầu vượt đường sắt QL 18.

Lập bảng tiến độ thực hiện tổng thê của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phê duyệt làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện. Thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày 11/12/2019.

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (gửi 01 bản về UBND thành phố Cẩm Phả để tổng hợp); chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo và chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hay báo cáo sai sự thực.

Đồng thời, UBND TP. Cẩm Phả cũng giao Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo theo quy định. Hướng dẫn nhà đầu tư lập Bảng tiến độ tổng thể của dự án trình ủy ban nhân dân thành phố cẩm Phả phê duyệt trước ngày 11/01/2020 làm cơ sở để quản lý, giám sát, thực hiện dự án.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định và bảng tiến độ tổng thể của dự án được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án dầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Đánh giá tác động môi trường hoặc Ke hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành quản lý đối với dự án theo quy định.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao phòng Kinh tế thành phố đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo định kỳ cùa nhà đầu tư (Công ty Tuyển than Cửa Ồng - TKV) theo quy định. Thực hiện các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giao UBND phường Cẩm Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện đối với dự án trên địa bàn phường; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư, bảng tiến độ tổng thể dự án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Cẩm ThúyCác tin liên quan:
  "Nhập khẩu than về pha trộn và kinh doanh sẽ là mũi nhọn"
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020”
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động Năm 2020
  Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại phưòng Cẩm Phú, thành phố cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Phân xưởng Điện Nước hoàn thành công trình Trung tu 04 toa xe 30 tấn – phục vụ công tác thải xít ngược vào mỏ.
  Ban hành Quy định Nội quy an toàn và vận hành thiết bị trong hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm công tác nâng bậc lương cho CNKT
  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TẾT CANH TÝ 2020
  Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động Phân xưởng Đường sắt năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.
  Yêu cầu các đơn vị khắc phục 10 khuyến nghị của Quacert
  Ban CHQS Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV: Thăm, động viên tuyển thủ tham gia Hội thao quốc phòng toàn quân năm 2019
  KHẮC GHI LỜI BÁC
  TKV thưởng 100 triệu hoàn thành mục tiêu thi đua 9 tháng năm 2019 cho Công ty
  Vinh dự là một trong 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019
  Khắc phục khó khăn điều hành sản xuất ổn định trong tháng 8/2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông, chăm lo phòng bệnh cho người lao động.
  TKV: TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2019
  Huấn luyện công tác PCCC bước 1 và thực tập tình huống cháy nổ lần 2 năm 2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3
  Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tháng 9 và quý III/2019
  Tuyển than Cửa Ông trung đại tu cầu trục số 1 tại cảng chính
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG CHÚC MỪNG CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 – 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông, khắc phục khó khăn điều hành sản xuất ổn định trong tháng 8/2019
  Thực trạng chất lượng than bùn sau tuyển rửa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  Vị trí đổ thải đá xít thải của hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG